Kent u ze nog... de Borgerder

Kent u ze nog... de Borgerder

Auteur
:   G. de Jonge
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0485-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Borgerder'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. In het dorp Borger zijn in totaal drie molens geweest, die alle drie helaas zijn verdwenen. De laatste molen van Borger was in het bezit van de familie Snater, eerder van de familie Beins. Helaas viel ook deze molen aan afbraak ten offer in 1931. Bijgaande plaatje dateert van rond 1916. De man in het militaire uniform is de laatste echte Borgerder molenaar, de heer R. Snater. Gedurende de mobilisatie 1914/18 was hij in militaire dienst. Tijdens de verloven werkte hij hard mee om zijn bedrijf gaande te houden. Hier is men bezig met het bikken van één van de molenstenen, dat wil zeggen het uithakken of kanten, ook wel billen genoemd. De verdere personen zijn, van links naar rechts: Jan Almoes (zat "op de weg" met de meelwagen), Derk Talens (een oude molenaar uit Schoonoord, die hielp wanneer het erg druk was) en molenknecht Hugo Bos.

12. Links: Harm Tiesing werd op 13 maart 1853 te Borger geboren. Zijn vader was Jan Tissing, geboren in 1904. Zijn grootvader was Harm Thoissens, een geboren Bentheimer. Toen Harm Tiesing negen jaar was, verhuisde hij met zijn ouders naar Drouwen. Hij had toen nog zeer weinig schoolgegaan. Het onderwijs had destijds weinig te betekenen en verder gingen kinderen van zijn stand (kleine boeren) alleen 's winters naar school. In Drouwen werd dat anders. De achttienjarige schoolmeester Lubberink kwam daar ongeveer gelijk met de Tiesings en hij pakte de leerlingen zodanig aan, dat Harm Tiesing in een paar winters zoveel leerde dat hij er zijn hele leven op heeft kunnen teren. De jeugd van Tiesing is hard en zwaar geweest. In 1870 keerde men naar Borger terug. Van boerenarbeider werd hij landbouwer. Al spoedig had hij succes met het schrijven van versjes en stukje over het volksleven en later werd hij correspondent van enkele dagbladen, secretaris van de gezondheidscommissie, bestuurder van het diaconiehuis, raadslid en ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij had connecties in en buiten de provincie. Een goede vriend van hem was professor Blink. Zijn pen was zeer produktief. Niet alleen romans - "Over de Hunze", "Marthao Leding" - maar ook toneelstukken in Drents dialect verschenen van zijn hand. Ook heeft hij veel geschreven in de nieuwe Drentse Volksalmanak. In 1933 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1936 overleed drieëntachtig jaar oud. Professor dr. C.H. Edelman, toentertijd hoogleraar te Wageningen, heeft over het leven en het werk van Tiesing geschreven: "Harm Tiesing, landbouw en volksleven in Drenthe".

Rechts: Hendrik Rudolf Trip, geboren te Hoogezand op 19 mei 1851, was notaris te Borger van 17 september 1900 tot 12 oktober 1921. Vanaf 1878 was hij notaris te Middelstum geweest. Hij overleed op 13 januari 1923. Hij was een man die beslist niet meer uitgaf dan strikt noodzakelijk was. De gepasserde akten op een notariskantoor moeten ingeschreven worden in een repertoire, bestemd voor het registratiekantoor. In het begin van zijn loopbaan in Borger was dit stuk op zegel. Om zegels te sparen schreef hij heel klein. Toen deze zegels werden afgeschaft, ging hij op dezelfde manier door. Van het registratiekantoor kreeg hij toen de opmerking: "Waarom toch zo klein geschreven, het kost nu toch geen zegel meer? " Notaris Trip had een druk kantoor en daardoor ook een druk leven. Schrijfmachines waren er in die dagen niet. Alles moest met de pen worden geschreven. Hij schreef alle woorden aan elkaar en zo klein mogelijk. Hij had geen tijd om aan het einde van ieder woord de pen van het papier te lichten! Hij woonde in de villa aan de Hoofdstraat, die nu bewoond wordt door de familie Volkers.

13. Johanna Hindrika Beins, geboren te Borger op 6 apri11879, is voor Borger in het bijzonder en voor Drenthe in het algemeen een vrouw van grote betekenis geweest. Van huis uit had deze begaafde vrouw veel verhalen en legenden uit het oude Drenthe meegekregen. De Drentse gebruiken en het leven kende zij als geen ander. Talloze keren werd onder haar leiding het Drentse "Wasschup" (Boerenbruiloft) opgevoerd. Heden ten dage profiteert de speelgroep "Drents Wasschup" te Borger nog elk jaar van alles wat zij hierover heeft verzameld en op schrift heeft gesteld. Zij was verder een begaafd schrijfster. Veel schetsen en gedichten verschenen van haar in kranten en tijdschriften. Een bijzonder mooi gedicht is "Het Diepien" (Stroompje). "Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan" is een van haar hand verschenen roman. Zij gaf dialogen weer in feilloos Oostdrents dialect. Ook is zij nog lid geweest van de provinciale staten van Drenthe en van de Voogdijraad te Assen. Op 23 januari 1948 overleed zij te Bussum. Hetgeen zij heeft nagelaten is van onvoorstelbare waarde. Jammer, dat haar werken bij de jongeren minder bekend zijn. Een uitgave van alles wat zij heeft geschreven, zou van groot belang zijn. Zij was onderwijzeres te Valthe. In 1905 huwde zij met onderwijzer Jan Bergmans, die in het voorjaar van 1902 was benoemd aan de school te Buinen. In 1906 werd hij overgeplaatst naar de school te Drouwen, waar hij tot zijn pensionering, op 1 januari 1939, bleef. Hij overleed te Bussum op 6 februari 1940. Meester Bergmans heeft in zijn jonge jaren veel gedaan voor het verenigingsleven en voor de ANWB. Naast zijn beroep van onderwijzer was hij reserve-majoor in het Nederlandse leger.

14. Hier ziet u bruid en bruidegom bij een opvoering van het Drentse "Wasschup" (bruiloft) door de Borgerder speelgroep in 1938 te Zuidlaren. De bruidegom is Jan Homan en het bruidje M.J. Oudman. Mejuffrouw Martha Snater kijkt als lachende derde toe bij het rondgaan van de zilveren brandewijnskom, gevuld met rozijnen op brandewijn.

15. Het personeel van de openbare lagere school in 1912 treft u op nevenstaande foto aan. De achterste vier personen zijn, van links naar rechts: W.W. van Made, D. Halma (hoofd van de school, tevens koster van de hervormde kerk en organist in die kerk), P. Schuiling en mejuffrouw J. Bentum. Vooraan zitten, van links naar rechts: de dames J.H. Beins, Z. Nakken, S.J.A. Beins en J. Lubberink en de heer E.H. Dik.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek