Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Dominee Pieter Johannes Couvee met zijn gezin. Rechts zijn vrouw Maria Margaretha Couvee-Fontein, Deze foto zal omstreeks 1907 zijn gemaakt, want zijn zoontje Paul was in BODle in 1905 geboren. Het meisje in de ruitjesjurk zal wel zijn oudste dochter Lien (Davelina Adriana Hermina) zijn. De andere dochters heetten Elisabeth Catharina en Maria Margaretha (de op een na jongste van het gezin). Dominee Couvee deed zijn intrede in 1902 en vertrok op 4 januari 1908 naar Nijmegen. De afscheidsprediking, "Het wezen en de vrucht van het christelijk leven", door hem gehouden op zondag 29 december 1907 bij zijn vertrek uit BODle, werd "Uitgegeven ten voordele van de Bibliotheek-kas der Chr. Jongelings-Vereeniging te BODle", voor de prijs van vijftien cent.

12. Cafe "De Steern" (ook wel 't Steemtje genoemd) was pleisterplaats voor de schippers (turfschippers uit Vriezenveen) die in de tegenover het cafe ge1egen haven (zoals dit gedeelte van de Bornse Beek werd genoemd) hadden aange1egd. Ze dronken er koffie en aten er (ze1f meegebrachte) pannekoeken, die in het cafe werden opgewarrnd. Deze foto za1 omstreeks 1895 zijn gemaakt, want het zoontje Jan Wegter is in 1972 op tweeentachtigjarige leeftijd overleden. U ziet hier, van links naar rechts: een onbekend jongetje, een smidsknecht (? ), een onbekende, Jan Wegter (de latere koster van de Stephanuskerk), vader Johannes Wegter, cafehouder en kleermaker, zoontje Frans Wegter, Jan Wennink (kleermakersknecht), een onbekende jongen, Bertus Veldhuis (Krukk'n Srnid), zijn dochtertje Gezina (later gehuwd met Bernard Hofte, die zijn schoonvader als srnid opvolgde) en nog een onbekend kind. "De Steern" was het tweede huis in Borne dat elektrisch licht kreeg van de centrale van R.W.H. Hofstede Crull, die in zijn huis aan de Marktstraat (nu nummer 3, waar ook notaris Van Uden nog heeft gewoond) al eerder elektrisch licht had aangelegd. Van .Krukk'n Smid" valt nog te vertellen dat hij zijn bijnaam ontleende aan zijn voorganger, de Duitser Krukling (diens voorganger was Hemmel Wessel). Links ziet u nog iets van het huis van dokter Schoemaker (later van dokter Eekman). De linker aanbouw (met klein raam) van "De Steern" werd later afgebroken. Het pand zelf is nu woonhuis (Markstraat 14). De naam is echter bewaard gebleven in hotel "De Ster" (nu van de heer Baartman), dat in 1940 door de heer B. Eekers op de p1aats van het doktershuis werd gebouwd. (Daarvoor was Eekers cafehouder van cafe "De Bonte Koe".)

Aan de turf dankt een bekende familie in Borne nog haar bijnaam: Reindert Groothengel (overgrootvader van Jan en Hein Groothengel, die nu bij ,,'t Dijkhuis" woont) woonde waar later Adam G. Evers (Baas in 'n Hook) zijn cafe had (Bekenhorst), Zijn land grensde aan de beek waar de turfschuiten langskwamen en hij deed zelf ook in turf. Wat onderin de schuiten lag - de kluten - konden de armen bij hem kopen voor drie cent of een halve stuiver: een scheppel korf vol. Hij kreeg toen de bijnaam "de Klute". In 1981 werden bij rioleringswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de parkeerplaats tussen de Bekenhorst en de Marktstraat tegenover dit pand resten gevonden van de vroegere beschoeiing van de beek, waarvan de breedte inclusief de taluds overigens niet meer was dan vier meter. Er werden daarbij ook resten van een turfs chip gevonden. (Zie voor wat de haven betreft ook pagina 12 en 13 van "Borne in oude ansichten".) Blijkens de kadastrale kaart van 1821 za1 de eigenlijke haven wel de zijtak van de Bornse beek geweest zijn, die vanaf deze plaats langs de Marktstraat doorliep tot voorbij het huidige pand Marktstraat 3. Deze zijtak, die eveneens niet meer dan vier meter breed was, werd al in de vorige eeuw gedempt.

13. Dina van de Baas (Dina Eversen-Huisken) met de koeien terugkomende van de wei op'n Stet (in 't Hesse1der, dichtbij de boerderij van Rosink) en op weg naar huis: het cafe (gelegen aan de straat die nu Bekenhorst heet) van haar man, "de Baas in 'n Hook", Adam G. Evers (heette eigenlijk Eversen), Naar horen zeggen lOU er in dat cafe in Borne veel jenever uit het vat zijn verkocht. Het vat van honderd liter was tenminste vaak gauw leeg. Op deze foto ziet u rechts weer cafe "De Steem" (ook wel ,,'t Steerntje" genoemd). Het huis op de achtergrond is .Huize Tusveld" (Marktstraat 25-27), ook .Jiet huis met de klopper" geheten, dat in 1795 door de farnilie Hemmelder werd gebouwd. De laatste dochter ult het geslacht Hemmelder trouwde met een Tusveld, In het voormalige woonhuis van de farnilie Hemmelder produceerde de familie Tusveld het onder de handelsnaarn "Tusveld" overal in den lande bekende Bornse artikel chichorei. Dat gebeurde op de plek waar nu de achterzaal en parkeerplaats zijn van hotel "De Ster" (Baartman) aan de Oude Kerkstraat. De laatste (mejuffrouw) Tusveld overleed in 1917. Het linker gedeelte van "Huize Tusveld" werd in 1977 gerestaureerd. Daarbij werd het gedeelte (vroegere schuur) dat in 1934 tot winkel werd verbouwd grotendee1s weer tot zijn vroegere staat teruggebracht, dat wil zeggen met de poort en de niendeuren. Links op de foto staat het huis waarin Mans Klein Breukink (Vissers Mans) en Marinus Hofste (Marin us van de Moppe) woonden.

14. De kerkeraad van de Hervormde Gemeente van Borne omstreeks 1921. Van links naar reehts ziet u, zittend:

G.A. Rosink (boer van 't Hesseler; waonde aehter op 'n Stet), E. Buitenhuis (petroleumventer aan de Parallelweg), dominee A. Gaedhart (hij had ook een goed hart), die van 1910 tot 1921 in Borne stand, Mans Huiskes en GJ. ten Bloemendal, tuinman bij Meijling. Staand: Joh. Ranneft (uit Zenderen), Johan Hilbrink (Bornerbroeksestraat), Arend Jan ter Keurs (Bruggemans Arend Jan; nabij het Weleveld) en Frederik Dekkers; deze had een baekwinkel, DEKA (waar thans slijterij Van Wanrooij is), aan de Statiansstraat.

15. De onderwijzers en onderwijzeres van de (eerste) openbare school, gebouwd in 1884, in Borne (aan de Pietmanskolkstraat) op een fa to die v66r 1896 is genomen. Van links naar rechts, zittend: twee onbekenden, ,juffrouw" J. Remmerde-v.d. Pauwert, meester Wientjes, meester A.L. Heijmerikx en meester Weustink (? ) uit Ootmarsum. Staand: meester H.H. Mali en meester Pas (later schoolopziener en burgemeester van Weerselo). In 1900 werd de tweede openbare school (de nieuwe school) gebouwd aan de Bleek, die in 1922 in een christelijke school werd omgezet. De oude school werd de bijzonder neutrale school van de Bornse School Vereniging en is in 1972 afgebroken. Op de plaats van de vroegere school zijn in 1980 woningen gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek