Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. Vindt u deze foto van de leerlingen en hunjuffrouw en meesters van de oude school (openbare school I) aan de Pietmanskolkstraat niet leuk? De nieuwe school (openbare school II), die in 1900 was gebouwd, bestond toen pas ongeveer twee jaar. Van links naar rechts zien we hier, vooraan: Hanna Wolberink, Dika (? ) Wolberink, onbekend, Dika en Riek Kerkhoven, Marie en Jo Oonk (van 'n Sokkerpot), onbekend, Hendrika Nieuwenhuis en Geesje en Mina Meijling. Boven hen: Diderik Vos, onbekend, meisje Nevenzeel, onbekend, Willie Bussemaker, onbekend, Jo Holst (haar vader was aan het spoor), onbekend, Karel (? ) van Duist, twee onbekenden, Willem (? ) Wolberink, Hendrik Meijer (? ) en een onbekende. Op de derde rij: zes onbekenden, Hanna Kempers en twee onbekenden. Bovenaan: juffrouw v.d. Pauwert (een zuster van ,juffrouw" Remmerde-v.d. Pauwert), meester Hartman en meester Vernooy (hij droeg toen nog geen baard).

17. Hier ziet u links chichoreifabrikant Adam ten Cate. Hij woonde in het Kipshoes, waar ook de fabriek was gevestigd (nu galerie Polder). Zijn vader, Abraham ten Cate, zullen we ook nog tegenkomen (zie foto 33). Het jongetje is mogelijk een Klaassen. Rechts ziet u de rijstpellerij van de Erven Wed. A. ten Cate en op de achtergrond links de slagerij van Jacob B. Kuyper. Hoewel de voorgevel van dit winkelpand, waarin thans slagerij P. Kuyper (Grotestraat 141) is gevestigd, in 1959 gehee1 werd vernieuwd, is het pand qua zijn oude vorm nog intact. In de vorige eeuw werd het pand onder anderen bewoond door W.A.L. Lantman, een zoon van W.Ch. Lantman, de eerste burgemeester (en gerneentesecretaris) - aanvankelijk oak nag schout of maire genoemd - van Borne van na de Franse tijd (tot 1843), die zelf later gemeentesecretaris werd (1856·1887). In 1851 betrok Levie Salomon Spanjaard het pand, (Hij liet in 1865 aan de overzijde het thans zogeheten "Spanjaardhuis" bouwen. Zie ook "Borne in oude ansichten, pagina 18.)

18. Het gezamenlijke personeel van het postkantoor bij het afscheid van directeur Nieland in 1939. Vooraan: de heer Nieland met zijn vrouw en twee kinderen. Staand, van links naar rechts: Gerhard Morselt, Jaap de Wit (besteller in Zenderen), Bertus Rikken, Gerhard ten Tusscher, Jannie Lagendijk, Bernard Leuverink, Gerrit Annink, Coba Nordholt, Frans Mulder (reserve), Bernard ter Haar (besteller in Zenderen), Willem Leushuis en Van der Velde (telegrambesteller en schoenmaker in de Stationsstraat). Geheel rechts ziet u nog de serre, die omstreeks 1954 werd afgebroken. Blijkens het opschrift werd het POST en TELEGRAAFKANTOOR in 1885 gebouwd (in opdracht van de gemeente Borne, die oak thans nag eigenares is van het gebouw). Het eeuwfeest wordt net niet gehaald, aangezien het PTT-personeel eind 1981 het nieuwe postkantoor aan het Marktp1ein in het nieuwe winkelcentrum zal betrekken.

19. "Overeenkomstig het traditionele Twentsche gebruik om bij de geboorte van een baby de ouders met een .Krentenwegge" te verrassen, liet het Bornsche Oranjecomite door een deputatie een 75 pond wegend en 1,75 m lang krentenbrood aan het Paleis Soestdijk bezorgen, waar het geschenk in dank werd geaccepteerd", (Onderschrift bij deze foto in een geillustreerd weekblad.) Dit gebeurde ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938. Op de voorste rij: Sallie Hes (zoon van de rabbi; zelf werd hij later rabbi in Harlingen), Willem Blomberg (secretaris van het Oranjecomite), mejuffrouw B. Leliefeld, burgemeester P.A. Schaepman (burgemeester van Borne van 1925 tot 1942), Johan Spanjaard (voorzitter van het Oranjecornite), Antoon Hek en Ru Eekman. Boven hen: Lammert Loo, J.e. van de Riet, Herman Lievenboom (van de confectiefabriek aan de Grotestraat, tegenover bakker Immerman), wethouder Dirk van Leeuwen, meester F.H. Mater (hoofd van de christelijke school), Bram Hulshoff, meester G.J .H. Dijkhuis, meester G. van der Velden (onderwijzer BSV) en Antoon Groothengel (de bakker van de krentenwegge). In een eikehouten kist, gemaakt door Morselt, werd de. krentenwegge aangeboden.

20. Officiele ontvangst van de Bornse en de Varelse (Oldenburg) rijvereniging ten gemeentehuize van Borne op woensdag 5 mei 1937. Van links naar rechts: twee onbekenden, Jan Noordendorp, Bernard Knuif, J.G.C. van de Riet, Johan Spanjaard (voor), Bram Hulshoff, een onbekende (voor), wethouder D. van Leeuwen, wethouder J.H. Schabbink, burgemeester P.A. Schaepman, loco-secretaris A. Dik, vijf onbekenden, rij-instructeur H.H. Flutsch (hij gaf de leden commando's dat het knalde! ) en geheel rechts vee arts H. van der Veen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek