Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Deze foto uit de jaren dertig zal weI op een koninginnedag (31 augustus) zijn genomen. U ziet hier onder anderen: 1 burgemeester P.A. Schaepman (met hoed), 2 Jan Honig, 3 op de rug gezien Nol Kremer (of Gerrit BoswinkeI? ), 4 Jansen (was aan het spoor), 5 mejuffrouw Ellenbroek, 6 onderwijzer Paul Bevers, 7 onderwijzer Luwe Oosting, 8 Johan Spanjaard, 9 Herman Stout, 10 Wim Kottier, 11 Herman Bosman, 12 Alphons of Arthur v.d. Berg (uit de woonwagen), 13 Johanna Margaretha Huishoff, 14 onderwijzeres Annie Hommes, 15 mevrouw Van Es-Evers en 16 Truusje Legtenberg. In het midden ziet u voor de kastanjeboom, bij het pand van Klumpers, de tabakskiosk van Jan Velner.

22. Deze foto's zijn vast wel de oudste die in dit boekje zijn opgenomen! Boven de jongens van de school van rneester G.H. te Velthuis van v66r 1880 en onder de meisjes van rand 1885. Van links naar rechts ziet u op de bovenste foto, vooraan: Jacob Lucas, onbekend, Egbert Muizebelt, Adam G. Evers(en) (de latere Baas in 'n Hook), Haverkamp en Herman Groothengel. Tweede rij: Hendrik Knoef, Louis Levoir, Isak, Jacob en Herman Hulshoff', onbekend en Jan ten Have. Derde rij: Paalman, twee gebroeders Reijnders, Juul Lievendag, Hendrik en Herman Rierink, Christiaan Jan te Velthuis en Gerrit Hendrik te Velthuis (zoons van meester Te Velthuis) en Bart Groothengel. Boven: meester Gerrit Hendrik te Velthuis, Karel Boswinkel, Jacob en Adam Hulshof, G. Nijhof (Glhje), Karel Nieuwenhuis, Jan Nieuwenhuis, Abram (? ) en Willem H. te Velthuis (zoon van meester Te Velthuis, later te Hengelo bekend als onderwijzer en muziekleraar). U ziet een aantal van deze jongens op latere leeftijd terug als leden van het Borne's Mannenkoor (foto 77).

Op de onderste foto, vooraan: vier onbekende meisjes, Tweede rij, geheel rechts: Dientje Altena (grootmoeder van Hendrik Jan Hobbelt, Hedeveldsweg; zij ventte vroeger met melk). Derde rij: als tweede Johanna Tibbe (zuster van de kunstschilder Johan Tibbe), meester G.H. te Velthuis, Jans Vollink, onbekend en Femmeke Meijling, die later trouwde met dominee Hulshof. Boven: als derde Jetske van de Grutter (de later mevrouw RierinkHulshof).

Toen de gemeenteraad na het overlijden, in 1858, van de hervormde meester J. Jordens van de enige, openbare, school in het dorp de katholieke meester Wientjes benoemde, werd dit door de niet-katholieken niet geaccepteerd. In 1859 werd een algemene vergadering bijeengeroepen van hervormde, doopsgezinde en joodse burgers, die besloten om een bijzonder neutrale school op te richten, Gerrit Hendrik te Velthuis, in 1823 te Neede geboren en sinds 1846 schoolmeester te Azelo, werd er als onderwijzer benoernd, Zijn school in Azelo had al een grate bekendheid en hij had oak daar al een grate schare Boornsen. Op 18 november 1859 werd de school aan de Peppelenlaan geopend (op de plaats waar later het "Gebouw voor Christelijke Belangen" werd gebouwd). Blijkens het verslag omtrent de toestand van het lager onderwijs in de gemeente Borne aan de gemeenteraad van de plaatselijke schoolcommissie van 22 februari 1864 (ondertekend door J.J. van Cleeff, voorzitter, en M.H. Knuif, secretaris), was de oprichting van de school, die geen centje subsidie kreeg en door gemiddeld honderd vijftig leerlingen werd bezocht, een grote aanwinst. Meester Te Velthuis overleed in 1891.

23. De christelijke vrouwenvereniging "Dorcas" op de foto gezet achter het "Gebouw voor Christelijke Belangen". "Dorcas" werd opgericht in november 1921. U ziet, van links naar rechts vooraan, de dames: Sien Evers, Boswinkel-Vis (ze werd over de honderd jaar), Mina Hilbrink-Evers, Post, Wartena-Bos (echtgenote van dominee A. Wartena), Ekkelboorn-Steenhuizen, Penninkhof, De Vries, Hanna Brink-ten Have, Nijland (echtgenote van de postbode) en Griet Smit-Kempers, In het midden de dames: Van Dijk, (iets hoger) Pool, Bootsma, Els Wismanv.d. Pol, Bos, Gorel, Tiernego (haar man was bij het spoor), (iets hoger) Jans Waanders, Leida Lammers, Kraaijenveld, (iets hoger) Mina Nijhoff-Kwast, Veluwenkamp, (iets hoger) Janneke v.d. Woolde-Bakema, Pereboom, Hengstman, (iets hoger) Dirkje Deijs-Hilverink, Toon Groenhuyzen, Baas, Mina Krebbers (tante van de violist Herman Krebbers), Jet Knoef-Nahuyzen en Hilbrink-ter Brugge. Boven de dames: Bertha Wienk-Straus, Mina Jalink-Deijs, Dina Veldhuis, Dina Lucas, Naatje Kottier, Sentine Hietland-Poelakker, Dien Smit-Abbink, Jo Scheffer-Deijs, Leida Kwast-Bomers, Kruit, Bertha Groothuis en Nijhuis.

24. De christelijke bewaarschool in 1916. 1 Jo Heroma, 2 Cerrit Frost, 3 Riekje Heskamp, 4 Sientje v.d. Helm, 5 Hendrik ten Bloemendal, 6 Betske Brink (thans raadslid), 7 Ab Knoef, 8 Hillie Knoef, 9 Dirk Bosscha, 10 Bosscha (?), 11 Andries Gierveld , 12 Veldhuizen, 13 Hedwig Lievendag, 14 Hendrikje ten Bloemendal, 15 Riek ten Blcemendal, 16 Bosscha, 17 Egbert Muizebelt, 18 Jan Smit, 19 juffrouw H.M. Naerebout, 20 Edmond van Bever, 21 Saartje Lievendag, 22 Klaasje Kollen, 23 meisje Lucas, 24 Mien Kollen, 25 Gerard Visser, 26 Hep Blomberg, 27 helpster Lien Muizebelt, 28 helpster Jo Blomberg, 29 Roosje Lievendag, 30 Derk Mulder, 31 Roosje Meinema, 32 meisje Lucas, 33 Peke Visser en 34 Henk ten Thije.

25. U ziet hier, achter het "Gebouw voor Christelijke Belangen", de 1eden van de "Christelijke Jongelings Vereeniging" (opgericht in 1901) en voor hen de 1eden van de "Christelijke Knapen Vereeniging" (opgericht op 24 mei 1902) op de eerste twee rijen. Van links naar rechts, vooraan: Jan Smit, Gerrit Wolberink, Steven Hofman, Johan Veluwenkamp (? ), Hennie Gierveld, Hermie Groothengel, Ep Wieldraaijer (thans burgemeester van de gemeente Avereest) en Gerard Elferink. Op de tweede rij: Albert Letteboer, Jan Bootsma, Wim Zandvoort, Joop Schoemaker, Albert Wisman, Willem Groothengel, Herman van Bree, Jan van Vledder, Henk Slettenhaar en Hendrik ten Bloemendal, Op de derde rij: G. Ekkelboom, Johan Nijhoff (secretaris CN), Albert Wes, erevoorzitter dominee A. Wartena (hij stond in Borne van 1929 tot 1935), voorzitter Johan ter Hennepe, godsdienstonderwijzer G. v.d, Gronden, Johan Hengstman, penningmeester Gerhard ter Brugge, Catharinus Baas en Hep Blomberg. Op de vierde rij: Sijbrand Lammers, Jan Haveman, Johan Roesink, Jan Lantinga, Gerrit Leverink, A1le Bakker, Edo Dokter, Jan Lucas, Hendrik Meulenbeld, G. Brunink, Wiecher Veenhoven en Gerrit Jansen. Op de vijfde rij: bibliothecaris Hendrik Bootsma, Arend Wessels, Lammert Post, Hendrik Hof, Anton Letteboer (iets lager), Jan Pool, Berend Hilverink, Thomas Letteboer, Hendrik Veldhuis en G. Krikke. Geheel bovenaan: Wietse Hof, Joh. Zandvoort, Albert Knoef, Dolf Pool, Gerrit Wolberink, Henk Srnit, Bernard Teusink, Herman Hilbrink, Henk Deijs en Henk Groothengel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek