Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

26. Twee bekende Bornse figuren. Links ziet u Hendrik Klumpers. Hij woonde midden in Borne in een eeuwenoud pand, dat stond naast de manufacturenzaak van H.C. Braune (waarin nu de herenmodezaak Beuker is gevestigd). (Zie voor een afbeelding van deze waning pagina 28 van "Borne in oude ansichten".) Het stak iets naar voren ten opzichte van de naastgelegen panden. Er waren heel wat antieke dingen in dat huis. Er was oak een prachtige schouw in. De jongens uit de buurt luisterden graag naar de speeldoos. Klumpers zei dan .Za'k urn nag efkes dreeien? " Hendrik hield wel van een borreltje en hij stuurde zijn zuster Jenneken er dan oak nogal eens op uit om 'n halv'n oord (een oord is een kwart liter) te halen (bij Baas Adam in 'n Hook), die ze dan onder haar schort mee terug naar huis nam. (Een halve oord kostte to en achttien cent; een hele fles kostte er zeventig, dus twee cent voordeel.) De andere zusters van Hendrik he etten Mina en Maria en zijn broer was Bernard. Hendrik Klumpers, die oak tuinman was bij een aantal Bornse families, overleed op achtentachtigjarige leeftijd in 1944. De laatste jaren woonde hij helemaal aileen. (Maria, weduwe van Jan Abbink, was in 1935 over1eden en de anderen a1 in het begin van de jaren twintig.) De foto werd gemaakt door zijn vroegere buurjongen Henk Braune, wiens vader Herman Carel Braune (u ziet hem op foto 30) een rnanufacturenzaak had. Henk (de latere dominee Braune) maakte de fa to op verzoek van Klumpers, die deze nodig had voor zijn persoonsbewijs dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog verplicht stelden.

Rechts ziet u op een in de jaren vijftig door de heer De Vries (foto Havo) gemaakte foto (Arend) Jan ten Hove, van de gemeentelijke reinigingsdienst, die men trouw elke dag met zijn wagentje door de straten van Borne kon zien trekken. Ten Hove, of Flutter Jan zoals zijn bijnaam was, had zo zijn vaste koffieadresjes. Hij schoof zijn bats en bezem zo dat hij precies daar kwam, waar er een bakje koffie voor hem klaar stond. Op 1 oktober 1954 verdween deze bekende, goedlachse figuur uit de Bornse straten; hij ging toen met pensioen, In 1968 overleed hij op zevenenzeventigjarige leeftijd. Op deze foto ziet u links nog Rudolf Postema, boterhandelaar en vertegenwoordiger v66r het to en kennelijk voor afbraak bestemde winkeltje, waar eens moeke Blomberg manufacturen verkocht, Rechts daarvan ziet u het pand van Rook (vroeger van kruidenier Smit), waar eens de telefooncentrale was. Aileen het pand rechts op de foto (het vroegere cafe "De Harmonie") bestaat nog.

27. Deze foto werd waarschijnlijk in 1923 gemaakt ter gelegenheid van de vie ring van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het groepje poseert aan het begin van de Marktstraat met links van het midden de gevel van de woning van notaris P.A. van Uden (nu Marktstraat 3). Zittend, van links naar rechts: een onbekende, Cato Siernerink, Gerard Weber (zijn moeder ziet u bij 15), Riek Blomberg, Toon Nieuwenhuis, (met bordje) Henk Groothengel, Bertha Blomberg en Alie Meinerna. Staand: 9 Herman Hendrikse, 10 mejuffrouw De Meier (7), 11 Jo Blomberg, 12 Dora Dijk, 13 Anna Nieuwenhuis, 14 Hein Groothengel (Kluten Hein), 15 mevrouw Weber, 16 Hanna Hannink (van 'n Dreeier), 17 Jo Immerman, 18 met armen over elkaar Piet Hoek, loge van de familie Wegter, 19 Hennie Velner, op de arm van (20) zijn vader Jan Velner (met strohoed), 21 Cato Wegter, 22 onbekend, 23 Roosje Meinema, 24 onbekend, 25 Herman Oonk (prinsen Herman), 26 onbekend, 27 Jan Wegter, 28 Lize Siernerink, 29 Bertha Mali, 30 Coba Lievendag, 31 Corrie Langhenkel, 32 Jo Siemerink, 33 onbekend, 34 Marie Mali, 35 Bertha Immerman, 36 Dina Nieuwenhuis, 37 Bram Hulshoff en 38 mevrouw F. Blomberg-Knoef. Prinsen Herman (25) woonde aan de Grotestraat op de plaats waar in 1977 de gesehenkenzaak Leijdekkers werd uitgebreid (naast speelgoedzaak Sanders). "De Priens" hield daar ook een koe. Het perceel had echter geen achteruitgang en als hij zijn koe weg wilde brengen, moest hij er mee de voordeur uit! En Hanna, zijn vrouw, met het blik er aehteraan (om de ongerechtigheden op te vangen)!

28. Mejuffrouw Rina Buisman met haar leerlingen van de naailes. Zij woonde aan de Marktstraat (naast het witte huis van de familie Siemerink). Van links naar rechts, zittend: Rina Buisman, Dientje Linthorst, onbekend en Rosa Charlotte Spanjaard (? ) (dochter van Bernard Spanjaard). Staand: haar zuster Tilly Spanjaard (? ), Dika Hazekamp (bekend als de pleegdochter van mejuffrouw Buisman), Anneke Wilrnink-Boswinkel (nadat haar man was overleden zette zij het agentschap van Van Gend en Laos voort) en Rosa Lievendag.

29. Hier ziet u een gedeelte van de Bornse markt en wel op de openingsdag in 1928. Toch was het niet de eerste keer dat er markt werd gehouden in Borne. Ook in 1902 was er wel een gewone markt, terwijl ook een beestenmarkt of biggenmarkt wel werd gehouden. Mogelijk is dit de eerste grate markt. Deze markt heeft geen stand gehouden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de markt onder burgemeester H.B.A. Kaufmann opnieuw leven ingeblazen en zag het er naar uit dat deze een langer leven beschoren zal zijn dan die welke in 1928 startte, al is de plaats ervan vele malen veranderd (tijdelijk aangelegd marktplein aan het Dorsetplein, tijdelijke rnarkt in de Grotestraat en ten slotte de in 1981 geopende nieuwe markt: aan het Marktplein in het nieuwe winkelcentrum van Borne). Vooraan links de vier heren van het rnarktcornite: Herman Schulten (directeur van de Boerenbond), bakker Barend Groothengel (Fikkerts Bartje), A. Dik en Piet van Vledder (chef van de Handels Kamer). Verder zijn onder anderen te herkennen: links, op de rug gezien, met schort, Dina Altena (ventte met melk), mevrouw J. Dik-Vruggink (met licht gestreepte jurk boven de vier heren), rechts van haar, met pet en handen voor de borst, Bernard Hilberink (Toet Berend), die wel eens hielp in het pakhuis van de winkel van Hulshoff aan de Grotestraat, boven de kraam, met muts en lange, witte schort: Aalderinks Miejke (? ) en rechts onder, met open stofjas, Arnold van Gelder (? ). Links ziet u een gedeelte van hotel "De Keizerskroon" , het hoge huis waarin zeepzieder Hendrik Antonie Rierink heeft gewoond en het oorspronkelijke huis van (zijn) familie Fischer (of zoals ze in Borne zeiden: Visser), dat later werd afgebroken. In het midden van de foto: het huis met de halsgevel (nu Marktstraat 3) was van notaris P.AJ. van Uden, waar eens Hofstede Crull woonde, stichter van de elektrische centrale in Borne, die dat huis als eerste van elektrisch licht voorzag, Rechts van de paal de winkel van smid Bernard Hofte en een stukje van het woonhuis van Nieuwenhuis. De foto is een vergroting van een gedeelte van een foto die werd gemaakt door postbode F .H. Leushuis, die nu in de Ennekerdijk woont. Blijkens het jaarvers1ag van de gerneente Borne van 1837 werd op 26 november 1837 door de gemeenteraad al een weekmarktdag (op woensdag) ingesteld.

30. "Borne's Strijkje" in de serre van "De Keizerskroon" (v66r de Eerste Wereldoorlog). Roosje van Gelder, het dochtertje van bassist David van Gelder, houdt de lei vast, waarop de naam zo mooi is geschreven (ter onderscheiding van het Limburgse Born wilde men toen niet schrijven .Bornse", zoals we ook nog zullen zien bij het Borne's Mannenkoor op foto 77. Van links naar rechts zien we verder: stationsbeambte Lelie (dwarsfluit), kunstschilder Johan Tibbe (cello), Anton Groothengel (viool), David van Gelder (bas), Gaike ter Brugge (viool), Johan Groothengel (piano; hij was bijna blind), manufacturier Herman Carel Braune (viool) en Aron van Gelder (? ) (viool). Mogelijk opvolger van "Borne's Strijkje" is later "De Harpe Davids" geweest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek