Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

31. Dit is een opname van de "Bornsche Revue". Van links naar rechts zien we hier op het ton eel van de zaal van "De Keizerskroon", zittend: Ru Eekman, J 0 Groothengel, A. Dik, mevrouw Roos Boswinkel-Meinema en haar man, Gerrit J. Boswinkel, Staand: Hendrik Holterman, Kits, Antoon Morselt, Jan Over, Suzanne Knuif (de verloofde van Antoon Morselt), Jo Over-de Koning, Antoinette Groothengel, Adrienus FJJ. Verschuren (werkte op de secretarie), Dolf Hofs, Jan Groothengel en Barend Groothengel. Het gezelschap ontstond eigenlijk nadat zij succes hadden op een uitvoering tijdens een propaganda-avond van de Nederlandse Reis Vereniging. U ziet het gezelschap hier tijdens de eerste uitvoering (seizoen 1931/32) van "Wat er was en wat er koemp". Wat er was: turf en waterputten en wat er kwam: gas en waterleiding. Midden achter het toneel ziet u het gas (papiertjes bewogen door een ventilator), het water kwam uit een leeuw van papier-mache en er was ook een getrouwe kopie van de watertoren die in Borne op dat moment in aanbouw was (beide zijn op deze foto niet te zien),

.6

32. Buurtfeest Grotestraat op 27 januari 1937 bij Ensink ("De Keizerskroon") ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. Van links naar rechts, vooraan: Gerard Ensink, Jansje v.d. Berg, Marietje Ensink, Wim ter Horst, Antoinet Groothengel, Frans Ensink, Tinie Snijders, Jan Groothengel en W. Hartkamp. Op de tweede rij: Wim Knoef, Annie Hogenkamp, Truus Knippers, Marietje Knoef, Jo Vonk, mejuffrouw Wiggers, Antoon Grobben, Hannie Spanjaard, Riek Blomberg, Ben Harberink, Bertha Immerman, Dien Wegter, mevrouw Lansink, boven haar mevrouw Sanders, Engelbert Sanders sr., B. Knoef en mevrouw Hartkamp. Op de derde rij:

Hendrik Hilverink (Tichel Hennik), Gerard Knippers, Albert Letteboer, Paula Wegter-van Beurden, Toon Wegter, Antoon Grobben en Jan Ensink. Boven hem: Hendrik v.d. Berg, An Grobben, Ten Buren, Johan Groothengel, Marietje (van Ten Buren) en Ida Immerman. Boven haar: Hennie Hondebrink, Jan Knoef, onbekend, Bernard Immerman, mevrouw Grootenhaar, Finie Knoef, Gait Grootenhaar en Herman Oonk (de priens). Dan, gedeeltelijk boven elkaar: Anna de Meijer, mevrouw Hilverink, Hanna Oonk, J. Beverdam, mevrouw Beverdam, Jo Groothengel, Sanders, C.C. Janse, onbekend, mevrouw Janse-Biekart, Betsie en Ceciel Knuif', mevrouw GroothengelAbendroth en Bart Groothenge1 (Fikkerts Bartje). Op de vierde rij: Truus ten Buren, Gerrit ten Buren, Lansink, een knecht van kapper Snijders, Riek Huls, Riek Smit, Anna Liedenbaum, Kaatje Evers (winkelmeisje bij Letteboer), Paula en Marie Lansink, mejuffrouw Wiggers, Hendrik Meulenbeld, Leida Wegter en Antoinet Franken. Op de vijfde rij: Marietje Leliefeld, Jan Mol, Wolter Immerman, J. ter Horst, H. Ensink-Ruepert, Truus Poortier, mevrouw M. Meinema, Anneke v.d. Berg, mevrouw Ter Horst, Hendrik Groothengel, mevrouw G. Klooster, G. Klooster, J.H. Letteboer, H.G. Letteboer-Srnit, F. Blomberg-Knoef, onbekend, Willern Blomberg, mevrouw Zomer, Anton Groothenge1, Roelf Zomer, onbekend, Hermien Jansen, J. Telman, mevrouw Telman-Wensink, Dini Morselt, twee muzikanten, mede1eerlingen op de textielschool in Enschede van Jan Hartkamp. Boven: een dienstmeisje bij Wegter, Weghorst, Gerard Leliefeld, Th. Liedenbaum, J. Meinema, H. Knippers, Jan Lam, Bernard Knuif, Herman Hilverink en Te1man sr.

33. In de tuin van de (oude) doopsgezinde pastorie staan mevrouw Grietje van Cleef-Bussemaker en de heren Jan Hulshoff Jzn. en Abraham ten Cate. Mevrouw Van Cleeffwoonde in een prachtig huis aan de Markt (u ziet het op bladzijde 31 van "Borne in oude ansichten") op de plaats waar later de villa van de familie Meijling werd gebouwd (het huidige notariskantoor). Zij was getrouwd met chichoreifabrikant Willem van Cleeff, Haar dochter Johanna Jacomina (die meer dan honderd jaar is geworden) trouwde met brouwer Herman Meijling. De heer Hulshoff had een kruidenierszaak aan de Grotestraat (zie foto 40), waar je echter meer dan aileen de gewone waren kon krijgen. Hij had daar ook een tabakskerverij, een koffiebranderij en een mosterdmalerij. Vandaar dat hij ook de bijnaam had van Jan van Aliens. Abraham ten Cate woonde in het Kipshoes op de hoek van de Grotestraat en de naar hem genoemde Abraham ten Catestraat (vroeger heette het hele gebied tussen deze straat en de huidige Pietmanskolkstraat: De Horst) waar hij ook zijn chichoreifabriek had (het nu prachtig gerestaureerde pand, waar thans galerie Polder is gevestigd). De doopsgezinde pastorie, hier rechts op de foto, werd later afgebroken en door een nieuwe vervangen, in dezelfde stijl als die van "De Keizerskroon". In 1968 werd ook deze nieuwe pastorie afgebroken, waarna er tijdelijk een marktplein werd aangelegd. De boom werd in 1972 gekapt. In 1976 werden hier supermarkt De Boer en enige andere winkels gebouwd.

34. In 1923 vierde de heer J. Elhorst uit Zenderen zijn vijftigjarig lidmaatschap van de Bornse gemeenteraad (hij was ook wethouder). Bij de op vrijdag 6 april 1923 gehouden raadsvergadering was ook een aantal oud-raadsleden uitgenodigd. AIleen de heer Abraham Hulshoff kon wegens zijn hoge leeftijd niet aanwezig zijn, Besloten werd om de presentielijst ook door de oud-raadsleden te laten ondertekenen en het totale bedrag aan presentiegelden beschikbaar te stellen om de heer Elhorst hiervoor een blijvend aandenken te laten kopen. Van links naar rechts, op de voorste rij: gemeenteontvanger J.e.M.B. Knuif, wethouder J.J. ter Haar, burgemeester jonkheer EJ.J.S. von Bonninghausen, jubilaris J. Elhorst, wethouder H.A. IJzereef en secretaris P.B.JJ. Hoppe. Op de tweede rij: J. Over jr., twee journalisten, de raadsleden: Louis Hendrikse, H. Tijink (oud-raadslid), Hennie Hulshoff, notaris P.A.J. van Uden (oud-raadslid), D. van Leeuwen (uit Zenderen), Jacob Spanjaard (oud-raadslid), Stamsnijder (uit Bornerbroek), Jan Schabbink, Jan Schoernaker, Alb. Zandvoort, H.G. Baartman, G. Haarhuis (oud-raadslid) en oud-gerneentesecretaris J.H. Rientjes, Op de derde rij: veldwachter Bijen, gemeentebode A.F. Mentink, veldwachter Dijkslag, veldwachter Smits en gemeentearchitect E. Witteveen. Bovenaan "de secretarie": Arnold Eekman, J.M.M. Heijmerikx, A. Dik, A.H. Scholten en P.H. Stoop.

35. In 1925 nam jonkheer E.J.J.S. von Bonninghausen afscheid als burgemeester van Borne, waar hij op 15 oktober 1885 zijn ambt had aanvaard. Van links naar rechts zijn hier te zien, zittend: gemeenteontvanger Joannes Caspar Melchior Balthasar Knuif (hij was op driekoningen geboren), Riek Dijkslag (dochter van de veldwachter), mevrouw Danielle von Bonninghausen-geboren baronesse Mulert tot de Leemcule, burgemeester jonkheer E.J.J.S. von Bonninghausen, zijn schoonzuster freule Anna Mulert tot de Leemcule, Ceciel Knuif en gemeentesecretaris P. Hoppe. In het midden: veldwachter Bijen, Arnold Eekman, jonkheer Egon von Bonninghausen, veearts H. van der Veen, Paul Stoop, gemeentebode Frederik Mentink, A. Dik (ambtenaar van de burgerlijke stand) en gemeentearchitect E. Witteveen. Boven: J.M.M. Heijmerikx (werd later gemeentesecretaris van Pijnacker), Bart Scholten, opzichter Anthoon van der Kaay, veldwachter Smits en nachtwaker Bram te Kiefte (Kieften Bram), die men 's nachts overigens reeds van verre met zijn stok kon horen aankomenl

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek