Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

~'

I

j,.

36. Op dinsdag 3 april 1945 werd Borne bevrijd door de Engelsen, soldaten van het Dorset-regiment (het Dorsetplein dankt er zijn naam aan). Slechts een soldaat werd bij gevechten in de Stationsstraat gewond. Op 4 april nam notaris W.H.C.J.M. van de Sandt tijdelijk de functie van burgemeester over en op donderdag 5 april werd de bevrijding officieel gevierd, De jeugd, zittend op deze geheel gevechtsklare en gecamoufleerde Shermantank, werd gekiekt door Piet Hubers, fotograaf bij Stork in Hengelo (hij woonde hier tijdelijk). De tank stand aan het begin van de Oude Almeloseweg, We herkenden: 2 Johan Vaalt, 3 Gerrit Lubbers, 4 Klaas Lantinga, 5 en 6 Bernard en Henk Annink, 7 Henk Drenth (? ), 8 Gerda Oude Munnink, 9 Johan Snijders, 10 Gerard Kooiker, 11 Henkie Louwes, 12 Annie Brink, 14 Hennie Annink, 15 Jan Leverink (? ), 17 Bets Brink, 19 Gerda ter Hennepe, 25 Fernie v.d, Kaay, 26 Thea Liedenbaum, 27 Annie Jongsma, 28 en 29 Paul en Truus Staart, 30 Ria Knoef, 31 Ria Kooiker, 33 Dirkje Hubers (dochter van de fotograaf), 34 Corrie Kamperman, 35 Gerard Leijdekkers, 36 Jopie Hoekstra, 37 Annie Timmerman, 38 Nel Knoef (? ), 39 Annie Meulenbeld, 41 Bennie Morsink, 42 Sjaak Moller, 44 Moller, 45 Rikie Vaalt, 46 Marietje Leushuis, 47 Rikie Kosterink, 48 Mini v.d. Holt, 49 Appie Berflo, 50 Jan Egberink, 51 Piet v.d. Noordende (evacue uit Amsterdam, via het Rode Kruis naar Borne gekomen), 52 Herman Egberink, 53 Lies Morshuis, 54 Toos Vaalt, 55 Ria Oldenhof, 56 Eggie Deen, 57 Toon Leverink, 58 v.d. Veen (? ), 61 Willem Dragt, 62 Gerrit Grootenhaar, 64 Herman Kruit, 65 J. Kruit, 66 Hennie Leijdekkers, 68 Dini Kosterink, 69 Nijhuis (? ), 70 Gerrie v.d. Meer, 71 Corrie Bremmers en 72 Gerda Morshuis.

37. Op 23 augustus 1921 werd de rooms-katholieke "Stephanus Harmonie" opgericht. Toon Borghuis was er tot 1926 dirigent van. Na hem kwam als dirigent Chr. Joh. Langeveld, die dit ruim veertig jaar bleef. Op deze ornstreeks 1926 genomen foto ziet u v66r de Jacobusschool, aan de Oude Almeloseweg, van links naar rechts, vooraan: Jan Mulder (van 't Knipke), Zander, Karel van Duist, Hubert Beld en Gerhard Weber. Zittend: Johan Beune, Gerhard v.d. Bosch, Antoon v.d. Kaay, directeur Chr. Joh. Langeve1d, pastoor J.H.B.M. Elskarnp, onderdirecteur Hendrik Schreurs, Hendrik Huls en Gerard Mulder. Staand, achter hen: Hendrik Olde Oldhof (prins van de Kor), Jan Engbersen (gehuwd met de dochter van Hek Jans), Bernard Wiggers, Cornelis Jacobs, Jan Slagers, onbekend, Gerhard Oude Wolbers, Rikus Jacobs, Frans Wegters, Jan ten Tusscher, Gerrit Lansink en Hennie Simonetti. Boven hen: Frans Beune, Berend Slagers, Hendrik Boks, Gerhard Beld, Frans Wegters, Johan Leloux, Johannes Slagers, Toon Stijnebosch, Herman Nijhuis (van 'n Pegg'n) en Jan Leushuis (Kettel Jan). Bovenste rij:

Berendje Mulder, Jan Hek, Marinus Stijnebosch, Berend Hek, Louis Brok, Jannes Wiggers en Johannes Brok. De Jacobusschool werd in 1977 afgebroken am plaats te maken voor een nieuwe rooms-katholieke basisschool "De Esch".

38. De leerlingen van de Jaeobussehool, die in 1922 werd geopend. De foto zal van ongeveer 1925 dateren. Van links naar rechts, op de voorste rij: Herman Olthof, Willem Ubbink, Wim ten Tusscher, Gerhard Oude Wolbers, Frans Simonetti, onbekend, Tinus Boom, Gerard Kroeze, Emiel Nuijtens, Beld, Hek, Willem Kroeze, Gerard ten Dam en Theo Vloon. In het midden: Frans ten Voorde, Hendrik Busscher, Gerard Ellenbroek, Willem van den Heuvel, Berendje van den Heuvel, Gerard van den Heuvel, Bernard (7) Olthof ('n Kettel), Gerard IJzereef, Bernard ten Tusseher, Hendrik Kroeze, Herman Ellenbroek, Gerard Hek en Jan ten Dam. Staand: Bernard ten Voorde, Gerhard Ubbink, meester C. Spoek, Hendrik Ubbink, Marinus Vloon, Johan Busscher, Hendrik van den Heuvel, Jan van den Heuvel, Johan Beld, onbekend, Gerhard Simonetti, Willem IJzereef, Frans Oude Wolbers, Frans ten Tusscher, Ricus Nuijtens en meester G.J.H. Dijkhuis, Van meester Dijkhuis verscheen in 1979 het meer dan 1000 pagina's tellende Twents woordenboek: .Twents in woord en gebruik". Hij was toen 92 jaar. Op 80-jarige leeftijd began hij nag aan dit gigantisehe werk! De foto werd achter de school genomen en u kijkt hier in de riehting van de huidige begraafplaats.

39. Op 11 mei 1924 vierde de rooms-katholieke voetbalvereniging NEO (Nomen est Omen) haar vijfjarig bestaan. De leden werden hier gekiekt v66r het geheelonthouderscafe "Sobrietas" aan de Grotestraat (waar nu slagerij Kamphof is). Van links naar rechts ziet u, vooraan links: Herman Leushuis, Herman Thijssen, Jan Moller en Chris van Wanrooij en rechts van het prijzentafeltje: Joseph Nuijtens, Bernard Olde Olthof (Berendje van de Kor), Berend van Wanrooij en Frits Olde Olthof (van de Kor). Op de tweede rij: Jan Herberink (Jan van 't Gruus), Gerhard ter Laak, Jan Grob, Gerhard Wensink (van de Heereumkes), Hendrik Boks (achter hem, half te zien), Bernard Morshuis (van de Plaat), Hendrik ter Braak, (jets voor hem) Jantje Olde Olthof (Doeven Jantje), oudvoorzitter Bernard Leushuis, de latere voorzitter Gerhard Grobben (Gait van de Bos), Frans ten Tusscher, Westerbeek (kwam uit Utrecht en was bij Wissink in de kost), kapelaan P. Nierman (geestelijk adviseur; hij kwam uit Hilversum en werd later bisschop van Groningen), achter het tafeltje voorzitter Gerhard Kamp en Gerhard Bartelink, dan Hein Grob, Jan Arendsen (van de Klap), die oak voorzitter is geweest, Gerhard Beune, Berend (? ) Dunk, Jantje Leushuis, Toon Wissink, Anton Leushuis, Berend Plegt en Berend Analbers. Bovenaan: Herman Pauwels, Jan de Boer, Gerard Thijssen, Antoon Morskiefte, Wim Thijssen, Jan van Os, Johan Grobben, Marinus Ooink, Bernard Hek, Hendrik Ooink, Bernard Ruepert, Bernard Bartelink, Hendrik ter Laak, Gerhard Morselt, Johan Wevers, Alfons Nuijtens, Hendrik Leushuis en Marinus Verschoor.

Het geheelonthouderscafe werd indertijd opgericht door pastoor Elskamp en Hendrik Jan Grootenhaar. Het dubbele pand waarin thans slagerij Kamphof en groentehandel Gebr. Grootenhaar zijn gevestigd, werd indertijd door Groot Rouwen gebouwd. Hij had de grond van zijn vroegere werkgever dokter Hulshoff (hij was diens koetsier) gekregen. (Links ziet u nog iets van het pand waar dokter Hulshoff eens woonde.) Groot Rouwen was later cafehouder, Zaand Jans (uit Zenderen) bracht er elke morgen wit zand, dat in de gelagkamer op de vloer werd gestrooid, Het zand werd per ernmertje betaald. Zaand Jans zette telkens wanneer hij een emmertje zand had verkocht een streepje op het rad van de wagen. Toen kwam er een hond en die plaste tegen het wagenrad. Groot Rouwen zei toen: "Jans, ze knooit oe in de bookholding." (Zo'n zelfde verhaal wordt verteld van een turfuandelaar en ook van Bernard Oude Meijers van cafe "De Bonte Koe" .)

40. Al zijn de meesten van degenen die hier op staan mij onbekend, toch hoort deze foto in dit boekje thuis, omdat hij zo'n goed beeld geeft van het straatleven in het begin van deze eeuw. De man links van het midden, in hemdsmouwen en met vest, is Antoni Knuif, wever bij Spanjaard. Hij woonde naast bakker Immerman in het huis met de houten topgevel, dat u links boven hem ziet. Zijn zus, Dina Knuif, ziet u iets verder naar rechts (naast de jongens met de koe). Rechts ziet u Johan Groothengel voor de deur van zijn bakkerij (met de armen over elkaar); de persoon links naast hem is onbekend, maar naast deze staan: Gradus Groothengel (broer van de bakker) en de oude man met de stok is Nijhuis, de krantenbezorger en wisselloper (? ). Het jongetje met mand voor hen is de zoon van de bakker: Jan Groothengel. Verder naar links ziet u vervolgens het uitbouwtje, waar je bij Steek'n Mozes steken kon krijgen, het pand van smid Steinman ("de Bolle"), de nieuwe winkel (uit 1902) van Jan Hulshoff Jzn. (Jan van Allens), die onder meer ook een koffiebranderij, tabakskerverij en mosterdmalerij had (in dit pand zijn nu de Lintry-textielzaak en apotheek Stoop gevestigd), het pakhuis van Hulshoff (de vroegere winkel), links daarvan het hoge huis aan de overzijde van de straat, het Knuifshuis, waar in 1941 de Boerenleenbank werd gebouwd; het huis met houten topgevel, waarin Jan Egberink (Strott'n Joan) zijn kolen- en petroleumhandel begon; het huis van eerder genoemde Antoni Knuif, waarin later Hannink ('n Dreeier) woonde, en rechts van de steigerpalen de bakkerij van Immerman. In aanbouw is het huis van Bussemaker, het eerst bewoond door mejuffrouw Wilmus (niet Wilmers, zoals abusievelijk in "Borne in oude ansichten" staat; pas later woonde hij er zelf in) en ten slotte de (dubbele) woning van de familie Nieuwenhuis, in het linker gedeelte waarvan de familie Simonetti woonde. Het jongetje links zit op een zogenaarnde sportkar, waarmee de kinderen, een voor en een achter, werden weggebracht naar de bewaarschool.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek