Kent u ze nog... de Bornsen

Kent u ze nog... de Bornsen

Auteur
:   drs. G.P. ter Braak
Gemeente
:   Borne
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1670-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bornsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

41. Op de hoek van de Grotestraat en de Nieuwe Kerkstraat (vroeger'n Bolkshook genoemd), waar nu de winkel van Wegter, "De Marskramer", is, had vroeger Steinman zijn bakkerij. De familie Steinman is hier gezeten voor de achter het pand staande houtloods, waar de takkebossen werden opgeslagen, nodig voor het stoken van de bakoven. Jan Hendrik staat naast zijn vader, bakker Gerardus Steinman. Rechts van hem ziet u de dochters Hendrika en Carolien (die later met kunstschilder Johan Tibbe trouwde) en hun moeder, mevrouw Anna SteinmanNieuwenhuis. Op de tafel staat het zondagse servies. De grootvader van Gerardus Steinman was smid en kwam uit Duitsland. In Borne vestigde hij zich in het pand dat u op de vorige bladzijde zag (naast de winkel van Hulshoff). Van diens twee zoons werd de een ook smid en de ander bakker. Het werd toen gewoonte dat elke dag bij Steinman-smid een mandje met brood werd gezet. Ook Gerardus Steinman deed dit een tijd lang nog voor zijn neef, Steinman-smid. Het huis van Steinman-bakker kunt u afgebeeld zien op pagina 48 van "Borne in oude ansichten" .

42. Bekenden uit vroeger jaren. Van links naar rechts zijn geportretteerd:

boven 1. pastoor Johannes Henricus Hendriks, de opvolger van de in 1890 overleden pastoor J.F. Warnink (stichter van de Stephanuskerk van 1888). Hij voorzag de kerk van een toren, legde in 1895 de eerste steen van het gebouw van de rooms-katholieke werkliedenvereniging "St. Joseph" en liet het zusterhuis bouwen (dank zij f 20.000,-, gegeven door een Bornse voor zijn dood aan een andere Bornse "voor een goed doel"). Hij overleed in 1915.

2. Rabbijn Migchael Mogendorff, die aan de Nieuwe Kerkstraat woonde. Hij heette het weer te kunnen voorspellen. Als het slecht weer was zei men: moet je naar de jodenmeester gaan, die draait het haantje (van de kerktoren) wel even om. In 1907 vertrok hij naar Arnhem.

3. Bernard Jacob Spanjaard, in 1843 in Borne geboren. Hij was directeur van de firma Spanjaard. De firma werd in 1901 omgezet in de N.V. Stoom-Spinnerijen en Weverijen v.h. S.J. Spanjaard (directeuren waren: Albert, Jacob, Karel en S. Spanjaard Lzn.). In 1908 overleed hij,

4. Rento Wolter Hofstede Crull, geboren te Meppel in 1863. Hij bouwde in 1894/95 de elektrische centrale voor f 17.000,- in Borne aan de Oude Deldensestraat (waar nu tandarts Ticheler woont) met een compleet distributienet, dat ook de Stationsstraat van straatverlichting voorzag (de eerste in Nederland). In 1898 vertrok hij naar Hengelo, waar hij de N.V. Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroomlevering oprichtte en de HEEMAF. In Borne woonde hij aan de Marktstraat 3. Hij overleed in 1938.

Beneden: 5. dominee Derk Kullman, geboren in Harlingen in 1882. In 1921 kwam hij vanuit Middelstum in Borne. Hij kon geweldig preken en trok de mensen dan ook van ver buiten Borne naar de kerk. Hij was een felle geheelonthouder en sociaal sterk bewogen; met Jacob Spanjaard had hij het nogal eens aan de stok.

6. Dokter Gerardus Jacobus Eekman, geboren te Enschede in 1862. Rond 1890 kwam hij naar Borne, waar hij in het vroegere huis van dokter Schoemaker aan de Marktstraat woonde en later aan de Hengeloschestraat (nu Grotestraat 80). Hij overleed in Borne in 1926.

7. Dokter Herman Johan Stomps, geboren in Loenen aan de Vecht in 1878. Rond 1911 ging hij naar Borne, waar hi] onder meer in de villa woonde waarin nu het gemeentehuis is (eerst ertegenover) en later daar waar nu dokter Vriesendorp woont. Hij was een fervent fietser en een vurig lid van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. (Ziet u het ANWB-speldje op zijn pet? ) In 1956 vertrok hij naar Delden, waar hij in 1958 is overleden.

8. Adam Gerard Eversen, "Baas in 'n Hook", geboren in Borne in 1869. Hij had het bekende cafe in 'n Hook (nu de Bekenhorst geheten). Hij overleed in 1945.

43. Foto links: Knippen Toon, de omroeper. Antoon Mulder, zoals zijn eigenlijke naam was, woonde in de Morseltdijk. Hij had het baantje van omroeper overgenomen van zijn vader, Knippen Francis. Zijn eigenlijke werk oefende hij uit op de fabriek van Spanjaard. Tussen de middag riep hij om en hij holde steeds als laatste naar de fabriek voor de middagarbeid. Hij had een geweldige stem, die tot ver in Borne was te horen. Toen er tijdens de mobilisatie 1914/1918 in Nederland distributie kwam, bezorgde dit hem behoorlijk werk. Hij moest immers omroepen wat er op het levensmiddelenfront te halen was. Zijn familie is nog in het bezit van een boekje met door hem van dag tot dag gemaakte aantekeningen over datgene wat hij moest ornroepen, zoals "verboden brood te betrekken op bons waarvan de periode nog niet is ingetreden", "broodeloze dag" (17 oktober), "die geen eenheidsworst hebben ontvangen kunnen versch vlees bekomen" (25 april 1918), ,,koffiekaarten laten afstempelen ter verkrijging van thee" (14 december), "kostelozen schoolvoeding en wat daarvoor moet worden afgestaan" (7 januari 1919; zo kosteloos was deze voeding nu blijkbaar ook weer met! ). Per bericht kreeg hij 75 cent. Het distributiekantoor was gevestigd in het Vincentiusgebouw aan de Marktstraat. Zijn opvolger was de heer Leeftink, bijgenaamd "Jan met de pan" of "Nijverdalsen Jan". Het onderschrift bij de foto van Knippen Toon, die in een tijdschrift was geplaatst, wil ik u niet onthouden: "De ( ... draadlooze) Omroep te Borne. Een koperen bekken en een stok/ Daarmee win ik mijn kostje/ AI is mijn naam geen Willem Vogt/ Ik heb toch net zoo'n postje./ Als er wat om te roepen valt/ Zegt Mulder: "Spreek, ik ben der/ ik doe het zonder microfoon/ Alleen met dezen zender." De foto dateert van 1927.

Foto rechts: ook dit plaatje werd in een tijdschrift afgedrukt (juli 1923). Het werd in Borne geknipt nabij

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek