Kent u ze nog... de Boskopers

Kent u ze nog... de Boskopers

Auteur
:   C. Bulk
Gemeente
:   Boskoop
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4786-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Boskopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het door S.C.J. van Tol en mii samengestelde boek "Zo was Boskoop" (1969) gaf, naast een historische beschrijving, een tweehonderdtal fete's te zien van "Oud Boskoop". Het accent lag hier voornamelijk op de belangrijkste gebouwen, woonhuizen en dorpsgezichten. In dit tweede boekje, dat meer gericht zal zijn op de mensen zeIf, zijn achtenzeventig foto's opgenomen van personen die in Boskoop, op welk terrein dan ook, een rol hebben gespeeId: schoolklassen van diverse jaargangen, dans-, toneel- en korfbalclub, enzovoort. Ik heb getracht zoveel mogelijk klassefoto's van alle verschillende scholen in Boskoop te vinden en, hoewel dit een moeilijke opgaaf was, ben ik er in geslaagd hierin zoveel mogelijk varia tie te brengen.

Ik twijfel er niet aan of er zijn fouten gernaakt, wat namen en jaartallen betreft. Er is ech ter weI getracht, door talloze informaties, de waarheid zoveel mogelijk te benaderen. De Iezers moeten mij maar excuseren als er iets niet klopt met de namen en dergelijke.

Ik hoop dat u bij het Iezen en het bekijken van de foto's in dit boekje uzelf "ergens" kunt ontdekken, en dat u er veel plezierige uurtjes mee zult doorbrengen.

Ten slotte een woord van dank aan de velen die foto's in bruikIeen hebben afgestaan en/of de samensteller door het verstrekken van inlichtingen van dienst zijn geweest.

1. We beginnen de reeks herinneringen uit vroeger jaren met een foto van Lfl. Straaten van Nes (geboren op 12 september 1869, over1eden op 23 februari 1943). Hij was de beste strijder voor kwekersbelangen die Boskoop ooit heeft gekend; tevens was hij de grote organisator van bloemententoonstellingen en tuinbouwcongressen. Ben zeer geziene figuur in binnen- en buiten1and.

2. Deze foto toont ons C. de Vos (1806-1895), een beroemd dendroloog en boomkweker, won en de in de Loete, later het woonhuis van C. Weze1enburg, nu van de familie Bontenbal. Hij was schrijver van onder andere "Ret handboek tot de praktische kennis der voornaamste boomen, heesters en conifeeren, voor den vrijen grond geschikt". Boskoop houdt zijn naam in ere door in Snijdelwijk een straat naar hem te noemen.

3. Een foto van H.J. Heymans, die van 1902 tot 1929 gemeenteveldwachter van Boskoop was. Tevens was hij, van 1904 tot 1951, correspondent van het "Boskoopsch Advertentieblad". Al met al een zeer geziene figuur in onze dorpsgemeenschap, die velen zich nog zullen herinneren.

4. Deze foto van de toneelclu b werd gemaakt in 1910, in de tuin van hotel Klaassen. Opgevoerd werd toen de operette "MalleGeert". U ziet bovenaan, van links naar rechts: Mien Booy, Klazien Alblas, Klaas Rosbergen, Toos Hooftman, Lena v.d. Starn, Piet Vermeulen, Na Mesman, Truus Kromhout en Arie Koster. Tweede rij: Go Koster, Marie Koudijs, Wulfraat, Willem v.d. Starn, Jaans Kromhout, Nel de Ruyter, onbekend, An Rosbergen, Go v.d. Starn, Annie Hooftman, Arie Kromhout, Piet Wijman, Hadrie Albers en Annie van Nes. Zittend: Cato van Nes, Jaantje van Nes ("Malle Geert"), Willem van Groos, Bornemann en L.C. Bulk.

5. Hier zien we het onderwijzend personeel van de openbare lagere school in de jaren twintig. Staande, van links naar rechts: Van Zalingen, Heyboer, De Graaff, onbekend, De Haan en Zeilmans. Zittend: mejuffrouw Kromhout, mejuffrouw Woudstra, de heer De Koning (hoofd der school), mejuffrouw Teeling en mejuffrouw Bornemann.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek