Kent u ze nog... de Boskopers

Kent u ze nog... de Boskopers

Auteur
:   C. Bulk
Gemeente
:   Boskoop
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4786-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Boskopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Deze foto van drie zeer bekende bomenzoekers werd gemaakt omstreeks 1910. Links Klaas Nieuwerf (firma K. Rosbergen & Zoon), rechts c.J. v.d. Wolf (firma Felix & Dijkhuis) en zit tend A. Vrijenhoef (firma D.A. Koster).

12. Hier een foto van de rooms-katholieke bewaarschool, gemaakt op 22 mei 1909. U ziet links op de foto zuster Arno1da en rechts zuster Gregeria. We hebben de vo1gende namen kunnen achterha1en: Gerard de Vogel, Cor v.d. Maat, Gerard Verbij, Antoon Sterkenburg, Nettie Nederhof, Antoinette Nieuwenhuizen, Ne1 Raate1and, Ne1 Colla, Letta Nahon, Annie Fase, Corrie Fase, Nederhof, Bertha Droog, Nel van Hevelingen, Annie Colla, De Wit, Jaap de long, Lena van Lint, Letta van Lint, Gretha van Schie, Anna Rodenburg, Ne1 Lunnernann, Annie van Hevelingen, Tonia Vergeer, Leo v.d. Nieuwendijk, Bertus Pannebakker, Antoon Ravesteyn, Cor. v.d. Voort, Frans Colla, Wim van Schie, Andre Bontekoe, Gerard Witteman, Antoon Bosman, Gerard Belt, Sterkenburg, Drikus Bosman, Theo Houtman, Antoon v.d. Werf, Cor Brand, Piet Verbij, Frans Vermeulen en Ab Evers.

13. Deze jubileumfoto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de firma D.A. Koster (1878-1903). Van links naar rechts: D.A. Koster, A. Vrijenhoef (bomenzoeker), K. Oostrom, M. Koster, A. Koster, J. Vermeulen (ruwwerker), A. Vrijenhoef jr., Wensveen, A. Schouten, J. Romijn, M. Jongejan, K. Kromhout, Van Pruisen en K. de Vink (kasbaas).

14. Een foto uit 1922, genomen in de secretarie van het oude gemeentehuis. Van rechts naar links: burgemeester W.P.J. Duval Slothouwer, secretaris C. van Heesen, volontair mejuffrouw Wentink, commies P.H. v.d. Meu1en, bode J. Lubbers, commies J.J. Steenbakker Morilyon Loysen, k1erk K. Schouten, ontvanger D. Lankhuyzen en volontair A.H. van Ge1deren.

15. Dit is een unieke foto van de Nutsbewaarschool, in april 1907 genomen in de tuin van de school in de Kerkstraat, waar thans nog steeds de openbare kleuterschoo1 "De Paddestoel" staat. Geheel links Lien v.d. Broek die als helpster dienst deed, daarnaast mejuffrouw Bulk en rechts mejuffrouw Van Nes. Helaas waren maar weinig namen te achterhalen. Nummer vier van de bovenste rij is Kees Veen en nummer zes Wim Hooftman. Op rij twee zien we van links naar reehts: Bets v.d. Starn, Lies Bulk en Nel Booy, de laatste drie zijn onbekend. Rij drie: Gerrit Vreeken, Nees van Gelderen, Grard Bulk, onbekend, Wim van Gelderen, Jac. Boer en een onbekende. Van de onderste rij zijn alleen Agaat en Suus Bouter bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek