Kent u ze nog... de Boskopers

Kent u ze nog... de Boskopers

Auteur
:   C. Bulk
Gemeente
:   Boskoop
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4786-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Boskopers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. De toenrnalige voetbalvereniging "De Boskoopse Boys", opgericht in 1931 en ontbonden in 1942, hier gefotografeerd ornstreeks 1935, op het terrein Noordeinde. Aehteraan, van links naar reehts: Jan v.d. Starn (grensreehter), Rien Kersbergen, Arie v.d. Starre, Cor van Oyen en Jhirn van Bernrnel. Midden: Louis de Vries, Prins, Herrnanus v.d. Willik, Toon Jobse en seheidsrechter Bruinink. V66r: Leo Verbey, Koos Koet en Dirk v.d. Starre.

17. Dit is de zeer strenge, doch strikt rechtvaardige pastoor Gerardus Daalmans, wandelend in de pastorietuin. Hij verb1eef in Boskoop van 1910 tot 1935. Onder zijn pastoraat kwam het "R.K. Verenigingsgebouw" tot stand.

Rechts zien we nogmaals pastoor Daalmans, nu gefotografeerd met kapelaan Van Zeggelen in het liefhe b berskasje.

18. Laros, de bekende bruggewachter van de oude Boskoopse draaibrug. J arenlang heeft hij met zijn gezin in het bruggewachtershuisje gewoond. Laros beschikte over een machtig sterngeluid, waarmee hij de schippers waarschuwde a1s de doorvaart gestremd was. Een gezegde als .Jrouen in 't noorden", za1 menigeen nog bekend in de oren klinken.

Rechts: dorpsomroeper T.e. Verwoerdt, die van 1948 tot 1968 de be1angrijke bekendmakingen in het dorp omriep, zoa1s: schaatswedstrijden, open bare verkopingen, stagnatie in gas- of water1eiding en "vrijaf" van de scho1en. Hetzelfde koperen bord met k1epe1 werd ruim vijfentwintig jaar door zijn vader gebruikt.

19. Dit is een foto van een groep .Jotelingen" uit het jaar 1904, allen geboren te Boskoop in 1885. Het was min of meer de gewoonte dat de lotelingen met het lotingsbriefje op hoed of pet "op de foto gingen", in dit geval in Alphen aid Rijn. Op de voorgrond gehurkt Klaas Nieuwerf. Vooraan: G. Schiedon (1), M. Nederhof (3), Marinus Koster (4), W. van Bergen (5), Joh. v.d. Pol (6), H. Moraal (7). Rij twee: V.d. Willik (1), Gerard Hagen (2) en H. Boer Pzn. (8). Rij drie: Isaac Lefeber (2), M. Koudijs (11) en P.O. van Nes (12).

20. Deze foto toont de vierde klas van de "School met de Bijbel" (1929/30). Hoofd der school was de heer Eelderink. U ziet van links naar rechts staan: Kees van Wilgen, mejuffrouw Bijl, Ko Sepert, Wim Heesen, Hein Koelmans, Piet Koelmans, onbekend, N. v.d. Kraats, Gerrit Broer, Wim van Waay, Nel Pot, Nel Vuyk, Annie Koister, Jopie Loef en Cor Lok. Achterste rij: Jan v.d. Velde, Jan Stolk, Cent Vermeer, Teun Grootendorst, Rien Kooy, Daan van Wijk, Gerrit v.d. Bogerd en Wim v.d. Velde. Middelste rij: Gerard Oosterwijk, Jaap Schellingerhout, Wim Oosterwijk, Pie van Tol, Nel Trimp, Piet Koetsier, J. Koister, Annie v.d. Lee, Rie van Wijk, Tonie v.d. Willik en Nel Diets. Vooraan: D. de Bruin, B. Breedijk, Eep Kerkhoven, Toon van Bemmel, Wim Voet, Henk Vermeulen, Kees Oppelaar, Jac. Ramp, Jennie van Wijk en Marianne Kluis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek