Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Het samenstellen van dit fotoboek over Bredanaars in de periode 1880-1940, "Kent u ze nog ... de Bredanaars", was voor mij als medewerkster van het Bredase Stadsarchief een uitdaging.

Werkzaam op de afdeling "Beeld en Geluid" is het een heus voordeel om actief met een project als dit bezig te zijn.

Het betekent namelijk een ruime aandacht voor de huidige fotocollectie, alsmede de mogelijkheid om de verzame ling uit te breiden.

Een aantallezers van dit boekje zal ongetwijfeld tot een bezoek aan het Stadsarchiefkomen. Het is gebleken, dat menige (oud- )Bredanaar en Bredase instelling fotomateriaal hebben bewaard, dat beslist de moeite waard is. De eigenaars van de in dit boek afgedrukte foto's waren bereid hun toto's ter reproductie uit te lenen. Hartelijk bedankt hiervoor! De fotografe die het reproductiewerk verzorgde is Bea Hoeks te Breda.

AIle opnamen maken thans ook deel uit van de uit 20.000 toto's bestaande collectie aanwezig bij de afdeling "Beeld en Geluid" van het Stadsarchief. De verzameling is direct toegankelijk gemaakt en openbaar.

Al mijn behulpzame collega's en zeker de heer J.M.F. IJsseling, dank ik voor hun assistentie. Ook dank aan de vorige gemeentearchivaris, mr. M. W. van Boven te Helmond, die mij destijds vroeg aan dit fotoboek gestalte te geven. De uitgever, in de persoon van Irene ter Beek, wens ik succes toe met het uitbouwen van de serie , ,Kent u ze nog ... "

Heeft u aanvullingen of correcties met be trekking tot deze uitgave, dan houd ik me graag hiervoor aanbevolen. Mocht u allezend nieuwsgierig zijn geworden naar de historie van onze stad Breda, dan treft u hieronder een beknopt literatuurlijstje aan.

Ik wens u veel kijk- en leesgenot toe bij het doornemen van "Kent u ze nog, de Bredanaars".

Breda, december 1987

Marie-Louise van den Wijngaard, Gemeentelijke Archiefdienst Breda.

1. Circa 1895.

De tegen de Grote of Onze- Lieve- Vrouwekerk aangebouwde huisjes vormden op het eind van de vorige eeuw een vertrouwd stadsgezicht. Diverse ambachtslieden en kooplui hadden er onderdak. De woningen zijn bij de kerkrestauratie na 1910 afgebroken.

Links in het voortuintje van Kerkplein 2, de woning van de koster van de hervormde Grote Kerk, ziet u van links naar rechts mevrouw A. Gerritsen-Eerlich (schoonmoeder van de koster), Anna de Wit, Hillegonda de Wit en Johan Christiaan de Wit, allen kinderen van de koster Arijan de Wit en zijn echtgenote Johanna Christina de Wit-Gerritsen.

Er bestaat ook een tegeltableau, gemaakt naar deze foto met de kerkhuisjes als onderwerp. Het is vervaardigd door tegelschilder Arie Kortenhoff en bestaat uit zes tegels. Dit tableau is tegenwoordig te zien in de Onze-LieveVrouwekerk zelf.

2. Circa 2 oktober 1895.

Kort na het overlijden van het familiehoofd, Adrianus Tack, poseert zijn weduwe temidden van haar familie in de tuin van Halstraat 32, de woning van zoon Theo. Adrianus was op 19 oktober 1846 gehuwd met Maria Ingenhoven, geboren te Breda op 22 september 1818. Zij dreven een zaak in passementerieen en dameshandwerken en woonden op Veemarkt 1. De weduwe Tack-Ingenhoven stierf op 4 juli 1898.

Van links naar rechts zitten dochter Adriana, mevrouw Tack-Ingenhoven en dochter Catharina. Van links naar rechts staan zoon Jan (ook galonnier van beroep, wonende Veemarkt 1), dochter Elisabeth, zoon Theo (hoofd van de eerste openbare school voor lager en uitgebreid onderwijs in de Reigerstraat) en Adrianus Wiercx (metselaar/aannemer van beroep, Ginnekenstraat 70), de echtgenoot van Elisabeth.

Theo Tack was een zeer toegewijd schoolhoofd en hij gaf zelfs gratis bijlessen aan minder begaafde leerlingen. Hij was vrijgezel en zou op 15 januari 1906 zijn 15-jarig jubileum als schoolhoofd vieren.

3. Circa 1900

Vanouds, om precies te zijn sinds 1321, wordt in de stad Breda op dinsdag weekmarkt gehouden. Verse produkten worden dan aan de man gebracht. Dat dit in het verleden ook al gebeurde, mag blijken uit deze prachtige opname van het marktgebeuren.

Mevrouw A.A. Michielsen-van Rooij (geboren te Princenhage in 1866, overleden in Breda in 1948) staat als fruitverkoopster achter haar handkar op de Grote Markt. Zij probeert zo haar verse waren te verkopen en levert ook rechtstreeks aan particulieren.

Ze woonde op een boerderij in de Boschstraat, in de Doelengang of Achterdoelen, de huidige Schootsteeg. Zij draagt hier de traditionele Brabantse boerenmuts.

4. Circa 1900

Aan het begin van de twintigste eeuw telde Breda twee ziekenhuizen: het Elisabethgasthuis aan de Haagdijk en het Diaeonessenhuis, dat in 1890 werd opgerieht en was gehuisvest op Middellaan 10. In 1894 verhuisde het Diaconessenhuis naar de Nieuwe Huizen en in 1903 betrok men het gebouw aan de Wilhelminasingel, nabij het park, waar nu de dienst van Open bare Werken haar onderkomen heeft. De nieuwbouw aan de Langendijk volgde pas in de jaren vijftig.

Van het St. Elisabethgasthuis rest ons weinig meer: de in de loop der jaren opgekoehte huizen werden in 1899 onder arehiteetuur van P.J van Genk van een 96 meter lange voorgevel voorzien. Deze opvallende gevelpartij aan de Haagdijk werd in 1982 gesloopt. Sleehts enkele arbeiderswoningen nabij de kapel aan het zogenaamde Kerkplein zijn behouden gebleven.

In de inmiddels ook verdwenen imposante tuin van het ziekenhuis poseren leden van het gezin van dokter P.J. W. Bijnen uit de Catharinastraat. Zij bewoonden het huis Snellen, op nr. 16. Het zijn van links naar reehts Bart Bijnen, later gynaeeoloog te Den Haag, zijn zus Eugenic en broer A.B. Bijnen, die als ehirurg werkzaam was in het Elisabethgasthuis. Ook hun vader was arts.

Het hondje is van Bart. Het zou hem overal en altijd vergezeld hebben!

Op de aehtergrond ziet u de inmiddels verdwenen kathedraal aan de Prinsenkade, uiterst reehts de Grote Toren.

5. Omstreeks 190111902.

In het pand Ginnekenstraat 76, nabij het Doelsteegje, dreef Hendrika de Jongh-Cadee (geboren op 8 mei 1872) een sigarenzaak. Op 19 februari 1900 trouwde zij met Petrus Cornelis de laugh. Zij staat hier met haar echtgenoot (geboren op 31 oktober 1873) en oudste dochter Maria (geboren op 31 december 1900) voor hun zaak. Zij hadden nog drie zonen en twee dochters. Petrus de Jongh zelf had ook een betrekking: hij was werkzaam als boekhouder bij de gemeenteontvanger.

Boven blikt medebewoonster mevrouw M.H. Aarts-van Meel uit het raam. Voor de stoep van het buurpand no. 78 zit een trekhond. Het zijn hoogstwaarschijnlijk mevrouw Hessels en haar vier kinderen die links staan toe te kijken.

Ook nu is het bewuste huis nog als bedrijfspand in gebruik: u vindt er , ,Handyman". De maker van deze foto is A. van Erp, Ginneken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek