Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

66. 6 juli 1935.

Op initiatief van de actieve bouwondernemer J. van Poppel werd in Breda de eerste overdekte winkelgaleri j van het zuiden aangelegd. Tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de dr. Van Mierlostraat verrees de zogenaamde Passage, die op zaterdagmiddag in het raam van de VVV-week werd geopend door de burgemeester. Mr. dr. W. G.A. van Sonsbeeck memoreerde dat dankzij de Passage Breda inderdaad de vrolijke, zomerse stad zou worden die men voor ogen had: prachtige parken en singels, mooie bestrating, stadsuitbreiding en -verfraaiing.

De heer C.J. Asselbergs (van Asselbergs en Nachenius) roemde namens de bij de bouw betrokken ondernemingen de heer J. van Poppel als een kundig en evenwichtig man, iemand van" weinig zeggen en vee I doen".

U ziet op deze foto hoe de heer Asselbergs, links, de heer Van Poppel namens de leveranciers een ontwerp van een tegeltableau aanbiedt, dat de Passage voorstelt. De kunstenaar Jan Strube gaf hierna nog een korte uitleg van zij n fraaie wandschilderingen, die hij in deze winkelgalerij had aangebracht. Deze fresco's, de typische passagesfeer en de authentieke vormgeving kunt u vandaag de dag nag steeds waarnemen.

Foto: Van Rooij, Breda.

67. Augustus 1935.

Voor de ingang van de op 29 augustus offici eel in gebruik genomen nieuwe watertoren aan de Speelhuislaan staan op de voorgrond enkele ambtenaren, van links naarrechts: L. Jansen, technisch ambtenaar; J. de Hart, magazijnknecht; P.A.H. Hornix, directeur van Open bare Werken van 1930-1950; en J. Verhoeven, technisch ambtenaar. De twee ambtenaren bij de deur zijn niet bekend.

Breda had sinds 1894 de beschikking over een waterleidingnetwerk. De bouwvan de watertoren aan de Speelhuislaan was als nieuwe watervoorziening van groot belang. De toren had namelijk een capaciteit van 1200 m3, met een reserve van 400 m3. Ter vergelijking: de inhoud van het bassin van de in 1894 gereed gekomen Wilhelminawatertoren aan de Wilhelminasingel bedroeg 500 m3.

De bouw van de watertoren in de Belcrum werd verricht door aannemer Internationaal Gewapend Beton (1GB) voor de som van f 76.450,-. De watertoren is nog steeds nadrukkelijk in ons stadsbeeld aanwezig. Dit geldt ook voor de Wilhelminawatertoren.

68.23 mei 1936.

Met dit burgemeestersafscheid komt een einde aan een actieve en in het oog springende ambtsperiode van een Bredase burgervader, die van mr. dr. W.G.A. van Sonsbeeck.

Hij werd te Amsterdam geboren op 11 september 1877, studeerde rechtswetenschappen en behaalde zijn doctoraal in de staatswetenschappen. Als opvolger van mr. E.O.J.M. baron van Hovell tot Westerflier werd hij op 2 januari 1919 als burgemeestervan Breda geinstalleerd. Hij nam op 30 mei 1936 afscheid van de Bredase gemeenteraad om gouverneur van de provincie Limburg te worden. Op 14 augustus 1969 overleed de oud-burgemeester te

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek