Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

-..

6.11 juli 1904.

Een van Breda's meest bekende zangkoren is zonder twijfel de Koninklijk Erkende Zangvereniging "Breda's Mannenkoor", opgericht op 6 oktober 1865. Het telt tegenwoordig zo'n vijfenzeventig leden. Het koor bezit nog steeds het oefenlokaal aan de Haven nr. 7, dat in 1906 in eigendom werd verkregen.

De zangvereniging kende rand 1902 een algehele reorganisatie, na enkele weinig succesvolle jaren. Dat dit zijn vruchten afwierp, bleek al snel door de vele prijzen die het Breda's Mannenkoor in den lande won. Zo behaalde het op 3 juli 1904 de Ie prijs van de 2e afdeling op het concours van het Rotterdams Mannenkoor, dat 50 jaar bestond. Volgens kranteberichten uit die dagen was iedereen laaiend enthousiast en wist het koor het publiek te pakken. Er was duidelijk eendracht onder de zangers en vertrouwen in de directeur, de heer Jan Ingenhoven. Op het Stationsplein, met het markante houten stationsgebouw, yond 's avonds rand zeven uur de inhuldiging plaats van het bestuur, dat per trein de prijs in Rotterdam had opgehaald. Vele notabelen en inwoners waren aanwezig om hulde te betonen. Er was zelfs een feestcommissie opgericht om de festiviteiten te organiseren. De voorzitter hiervan, H. Vlasblom, bood het Breda's Mannenkoor een lauwerkrans aan (rechts onder). In het midden vooraan neemt voorzitter Ch. Smits alle eerbetoon in ontvangst. Directeur Jan Ingenhoven staat als tweede, rechts van het vaandel. Deze componist en dirigent was een geboren Bredanaar (1876) en vertrok omstreeks 1905 naar Munchen en later naar Parijs. Hij werd opgevolgd door G. Dorrenboom.

Het grate gezelschap begaf zich te voet naar het stadhuis, waar een ontvangst door waarnemend burgemeester A.P. Scheltus volgde. Harmonie De Unie gaf op de Grate Markt een gratis concert. Ook het Breda's Mannenkoor verzorgde - zij het laat op de avond - een succesvolle toegift.

7. Circa 1905.

Het raadhuis van het voormalige dorp Ginneken is gebouwd in 1792. Men sprak toen over de heerlijkheid Ginneken en nog niet over de gemeente Ginneken en Bavel. De gevel van het gebouw is van baksteen, met een plint van hardsteen. Van 1811 tot 1878 heeft ook het kantongerecht onderdak gevonden in het raadhuis.

Voor dit bekende gemeentehuis staan de secretaris en het personeel van de gemeente Ginneken. Van links naar rechts gemeentesecretaris Aug. Metsers, de heer Herzij en de beide volontairs H. van Gool en Buys.

Bij de annexaties in 1927 en 1942 werd grondgebied van de gemeente Ginneken en Bavel aan Breda afgestaan. Het Ginneken van nu heeft gelukkig zijn eigen identiteit behouden en scoort vooral hoog als uitgaanscentrum.

8. Circa 1905.

Begijnen zijn geen religieuzen of zusters. Het zijn ongehuwde, vrome vrouwen die tezamen wonen op een begijnhof. Zij leggen slechts eenvoudige geloften van kuisheid en gehoorzaamheid af. Men spreekt een begijntje dan ook aan met "juffrouw". Dat er op het Bredase begijnhof geen begijnen meer wonen, is een gemis. Slechts een begijntje is nog in leven en woont in een verzorgingshuis te Princenhage. Het is zuster C. Frijters. De huisjes op het Begijnhof worden nu door alleenstaande dames bewoond.

In het begin van onze eeuw telde het Bredase begijnhof nog voldoende begijntjes. U ziet hier in het midden van de tweede rij van onder Maria Janssen (geboren te Made in 1846), die op 10 oktober 1882 werd geprofest. Zij werd op 7 februari 1901 tot meesteres (= overste) gekozen. Juffrouw de meesteres, zoals zij werd genoemd, droeg in tegenstelling tot de overige begijnen een open kap. Zij overleed in 1931.

De pastoor is Adrianus Henricus van den Corput (geboren te Galder in 1843), die in 1867 te Hoeven tot priester werd gewijd. Hij was onder meer huisprelaat van Z.H. de Paus, secretaris van het bisdom en vicaris-generaal van monseigneur H. van Beek. Sinds 1885 was hij pastoor op het Begijnhof. Hij stierf in 1908.

Foto: A. Schreurs, Breda.

9. Omstreeks 190511906

Altematieve geneeskunde was ook rond onze eeuwwisseling in Breda en omstreken al bekend en werd alom gewaardeerd. Een sprekend voorbeeld hiervan is Francois Joseph Marie Colson (geboren op 1 mei 1878). Hij arriveerde op 18 mei 1905 vanuit zijn geboortestad 's-Gravenhage in Ginneken en gaf als beroep "magnetiseur" op. Hij bewoonde een houten huisje in de Ulvenhoutse bossen, Belvedere genaamd. Hij was enorm geliefd bij zijn patienten en werkte met opvallende behandelingsmethoden, zoals hypnose, hete lucht- en kruidenbaden. Van origine was hij veearts.

Dokter Colson overleed in Den Haag op 7 februari 1911, waar hij een operatie moest ondergaan. Het schijnt dat hij de dood heeft aangevoeld. Hij voorspelde immers, dat hij "eerste klas zou weggaan en met de beestenwagen terug zou komen". Hi j werd te Ginneken begraven.

10.7 september 1906.

Dit vredige en romantische plaatje toont u een verdwenen stukje Breda. Voor het pand Jan van Polanenkade 4 staat de weduwe W. van de Klijn, met haar kinderen. Let op haar naam boven de voordeur. Volgens het adresboekje van de gemeente Breda in 1906leefde zij van inkomsten uit de "water- en vuurnering". Ouderen onder u zullen dit begrip direct herkennen. Het betekent dat klanten bij haar warm water kochten om de was te do en en hete kolen om de kachel aan te maken. Velen bezaten toen namelijk nog niet die voorzieningen die we op de dag van vandaag zo vanzelfsprekend vinden.

Dit gedeelte van de Mark werd in 1941-1942 gedempt. Uit deze omgeving resten ons nog de ijsfabriek De Noordpool en de Pelmolen, beide gelegen achter het nieuwe politiekantoor aan de Markendaalseweg.

Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek