Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Circa 1908.

Op Bouwerijstraat 27 was de meisjesschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gehuisvest. Deze veelzijdige vereniging bood veel goeds: de departementale jongens- en meisjesscholen bezaten een hoog onderwijsniveau, voor de niet-leerplichtige jeugd was er een frobelschool. Iedereen kon gebruik maken van de leesbibliotheek, de hulpbank of de spaarbank. Jongelui konden zich bekwamen in de boekhouding, moderne talen, of een kook- en huishoudcursus volgen.

Hier ziet u leerlingen en de leerkracht van klas IV. Zittend, van links naar rechts: Marietje Braspot, Elma Rasmussen en Annie van de Linden.

Middelste rij, van links naar rechts: Marietje Hoevers, Corrie Reiseger, Kitty de Jong, Fransje van der Hoop en ZusvanEck.

Staand, van links naar rechts: Tilly van Glabbeek, Jeanetje Ruckert, Lucie Gast, onderwijzeres Johanna P.M. Bueninck, Marietje Temminck en Bep Everts.

Johanna Bueninck was van 1899 tot 1911 aan deze school verbonden. Zij was inwonend, hetgeen vrij gebruikelijk was.

12. Circa 1911

In het Ginneken, met name in de Prinses Julianastraat (bij de annexatie in 1942 Dillenburgstraat genaamd) werd het verhuisbedrijf Gebr. Van den Berg geboren. Het was P.J. van den Berg (links), die in 1910 met zijn vrouw A. C. Hack het bedrijf oprichtte. Hij is dan herbergier en bode op Breda. Hij kreeg later hulp van zijn zoon P.J .A. van den Berg, waardoor de naam gewijzigd werd in "P.J. van den Berg en zoon". De firma groeide en na de Tweede Wereldoorlog werd de zaak versterkt door de komst van broer A.J. van den Berg ("Gebr. van den Berg").

Medio jaren zestig werd de huidige directeur P.A.A. van den Berg in het bedrijfverwelkomd, dat tegenwoordig aan de Bavelselaan is gehuisvest. De naam "Gebr. van den Berg" heeft hij gehandhaafd. In het familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in internationale verhuizingen en opslag/overslag, heeft men nu zo'n dertig personeelsleden in dienst.

13. Circa 1911

De binnenstad en omgeving ken den talloze kleine middenstandsbedrijven, waaronder een aanzienlijk aantal slagers en vleeshouwers. De geboren Bredanaars Corn. Fr. J. Koremans (geboren op 15 november 1886) en Jos. P.J. Koremans-Cosijn (geboren op 13 september 1889) met hun vleeshouwersbedrijf waren er een van. Zij hadden hun zaak in de Ginnekenstraat, op huisnummer 42. Ret echtpaar vestigde zich hier na hun huwelijk op 13 september 1910. Vader Martinus Koremans woonde bij hen in.

Op de ruit staat behalve de naam Koremans ook het telefoonnummer van de vleesleverancier Dibbits, te wet en 475.

Tegenwoordig treft u op het adres Ginnekenstraat 42 een kindermodezaak aan.

14. Circa 1912.

Een favoriete en toch aparte sport is het handboogschieten. Een sportbeoefening, die vaardigheid en concentratie behoeft. Een hobby met een historische achtergrond, dat wel. Had het handboogschieten aanvankelijk een aanvallend en defensief karakter, reeds in de vorige eeuw werd het wedstrijdelement ontdekt en ontstonden schutterijverenigingen.

In het Ginneken achter het nog steeds bestaande cafe "De Gouden Leeuw" zit de handboogschutterij Prins Hendrik opgesteld, bestaande uit de volgende leden: zittend, van links naar rechts: Bram Martens en J. van Alphen. Staande, eerste rij, van links naar rechts: Kunen, Jac. Vermeulen, A. van Dongen, J. van Rijckevorsel, J. Jansen, Fr. Vermeeren, Damen, Van de Wijngaard en Hendr. van Boxel.

Staande, tweede rij, van links naar rechts: Th. Jansen, T. Simons en Joh. Hoppenbrouwers. De jongen links is De Ruiter, rechts Van Alphen.

Genoemde J. van Alphen was eigenaar van, ,De Gouden Leeuw". In 1899 verhuisde hij vanuit Breda naar Ginneken. Hij was gehuwd met Hendr. W. Oosterbaan.

15.1913.

Het Kadaster te Breda stond onder supervisie van de ingenieur-verificateur in de lIe divisie, standplaats Den Bosch, de heer G.B.H. de Balbian. Er waren zes landmeters belast met de velddienst en een boekhouder.

Ter gelegenheid van het afscheid van een van hen, J.J.L Teijchine, is deze opname gemaakt. Hij woonde in de Nieuwe Boschstraat, op nummer 9. Hij stierf op 16 december 1920 op 78-jarige leeftijd. Zijn echtgenote, Maria G.H. Stijllen, was reeds in 1903 overleden. Het echtpaar was kinderloos.

Jacques Teijchine hield zich naast zijn werk als landmeter ook bezig met het vervullen van het lidmaatschap van de commissie van bijstand in het beheer der gemeentelijke gasfabriek en waterleiding. Hij was eveneens lid van de commissie tot bijstand in het beheer der gemeentewerken.

Het geportretteerde gezelschap bestaat uit zittend, van links naar rechts: H.J.H. Hornix, J.J.L. Teijchine, W. Vruggink en M.A. Hollestelle. Links op de achtergrond zit J.P.M. Staal, rechts staat A.L.M.C. Smeulders, allen landmeters.

Foto: A. Schreurs, Breda.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek