Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16.22 september 1913.

Op deze najaarsdag ontvangt de stad Breda koningin-rnoeder Emma. Op het programma staat een bezoek aan de Provinciale TuinbouwtentoonsteIIing, het Diaconessenhuis en het St. Elisabethgasthuis, aIle in de namiddag. Zij wordt ontvangen door burgemeester mr. E.P. van Lanschot. Hij was op 11 september 1907 geinstalleerd aIs burgemeester en Iegde in september 1915 zijn ambt neer. Zijn opvoIgerwerd toen mr. E.O.] .M. baron van Hovell tot Westerflier.

De koningin-moeder is in het tweede rijtuig gezeten en wordt voorafgegaan door burgemeester Van Lanschot, met hoed en ambtsketen, in het eerste rijtuig.

OpvaIlend is de gevelwand van deze oostzijde van de Grote Markt, van het stadhuis tot de HaIstraat!

17. Circa 1915.

Het beroep van koopman/venter moet in vroegere dagen een zwaar ambacht zijn geweest. Met paard en wagen of trekkar trok men er van's ochtends vroeg tot's avonds laat op uit om de waren aan de man te brengen.

Een voorbeeld dat eigenlijk voor zich spreekt, is deze opname van Gerrit Abraham van der Ham (rechts) en zijn zoon Isaak (links) met paard en wagen, tijdens het venten van hun borstels en dergelijke. Gerrit (geboren te Brielle in 1874) en zijn echtgenote Catharina Michiel woonden vanaf 1905 te Breda in de Kloosterlaan en later in de Boschstraat. Het gezin tel de zes kinderen.

Oudste zoon Isaak werd ook koopman en bleef na zijn huwelijk met Maria van 't Hoff in Breda gevestigd.

18. Circa 1915.

Het grate winkelpand op de hoek van St. J anstraat 26/Molenstraat werd in deze peri ode bewoond door de familie Steijlen, die er een zaak in huishoudelijke artikelen had, gespecialiseerd in rietmeubelen. Voorheen was er de mandenmakerij P. ten Have gevestigd.

In de deuropening staat de geboren Bredase Cornelia H.Th. Steijlen-van de Brule (geboren 1885, overleden 1927). Haar echtgenoot Johannes (geboren 1882, overleden 1938) - eveneens Bredanaar- staat in het midden. Hij oefende het beroep van mandenmaker uit. Het echtpaar had drie zonen en zes dochters.

De man uiterst links is hun knecht, Jan Kuysters. Hij was leerling in het rietmeubel- en mandenmakersvak en zou later naar Tilburg vertrekken.

Het pand, dat jarenlang werd gebruikt door de kunstacademie St. Joost, huisvest nu een zaak in potten en pannen. De , ,huishoudelijke" be stemming is dus terug van weggeweest ...

19.13 september 1915.

Wanneer de kostwinner van het gezin - meestal de vader - invalide werd of stierf, betekende dit naast verdriet en zorgen ook financiele problemen, Menige weduwe heeft zelf de handen uit de mouwen moeten steken om voor een vervangend inkomen te zorgen.

In de Mastbosstraat te Princenhage, op nummer 79, dreef de weduwe A. Maes-van de Broek een klompenmakerij. Zij had zeven kinderen en menigeen moest in het bedrijf meehelpen, Zij zit hier temidden van haar hulpjes. Dat het maken van deze foto iets bijzonders betekende, bIijkt weI uit het aantal opschriften dat met krijt is aangebracht.

20. Circa 1916.

Tot 1 januari 1913 behoorde de Bredasche Kook- en Huishoudschool tot het departement Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (gesticht door Jan Nieuwenhuizen in 1784). Hierna werd het opleidingsinstituut een onafhankelijke instelling, ondanks de blijvende financiele steun van ,,'t Nut". Huisvesting had men in het pand Sophiastraat 28. De inwonende directrice was mevrouw A.E. Volkers.

Lerares Christina Buttinger (1884-1978), gekleed in kortere schort en met lorgnet (uiterst links), onderricht hier haar acht leerlingen van de Bredasche Kook- en Huishoudschool tijdens de praktijkles wassen. De tobbes en mangel staan gereed voor gebruik!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek