Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

31.1923.

Dit is een sfeervol groepsportret, in medaillonvorm, van het op 11 juni 1885 gehuwde paar Wilhelmus Christoffel Mentink en Maria Geertruda Mentink-Maas. W. Mentink was de eerste voorzitter van de r.k. Volksbond te Breda, de voorloper van de latere NKV. Deze functie bekleedde hij onbetaald.

Beroepshalve was hij modelmaker en later werkmeester bij de Machinefabriek Breda. Het vier kinderen tellende gezin woonde in de Visserstraat, later op de Nieuwe Prinsenkade. Zijn echtgenote stierf in 1923, Willem Mentink zelf in 1930.

32.20 juni 1923.

De Lutherse gemeente te Breda ontstond rand 1566. Vanaf 1579 vond men een onderkomen in de spilschuur aan de Nieuwstraat. Sinds 1619 beschikte men over een vaste predikant. Door het toenemend aantallidmaten bleek er behoefte aan een gratere kerk. Het nieuwe evangelisch-lutherse kerkgebouw verrees aan het begin van de Veemarktstraat, de achterzijde ervan grenzend aan het Stadserf. Het werd op 15 augustus 1786 in gebruik genomen. Een verbouwing yond plaats in 1838, waaraan we de hoge, opvallende spitsboogvensters te danken hebben. Een grondige restauratie van het monument geschiedde in 1966.

De leden van de kerkeraad zijn hier bijeen, zittend, van links naar rechts: G.M. van Riemsdijk, diaken; E.A. Umland, ouderling; dr. J.H. Toxopeus, predikant; J. Kelder, diaken-secretaris; en J.C.D. Numan, ouderling. Links, staande: F. Reissig (fotograaf te Breda), ouderling; G.W.J. Sierenberg de Boer, diaken; F.D. Sigling, kerkrentmeester; en A.P. van Gent, eveneens kerkrentmeester.

De foto is afkomstig uit het archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Breda.

33.3 september 1923.

Bij gelegenheid van het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina werd op sportief gebied iets opvallends georganiseerd: een damesvoetbalwedstrijd tussen de teams van Club Hollandia en Prins Maurits. Het duel speelde zich af op "De Gasjes", de Gasthuisvelden.

De dames van Club Hollandia, gekleed in blauw-witte shirts en oranje lange rokken en met oranje petten, zijn, zittend, van links naar rechts: Marie van Son, Mie Beyer, keepster Bets van Kerkhoven, Kaat Korebrits en Marie van der Laar.

Staande, van links naar rechts: Wies Braakman, Mie Remie, Filomien Heere, Bet Covee, To van Dorst en Bet van de Water.

Links staat bestuurslid WilIem Heere, uiterst rechts ziet u Toon van Dooren en Driek van de Linden van de feestcommissie.

34.3 september 1923.

Op dezelfde dag werd er ook een historische optocht gehouden ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van de Koningin.

Hier de kop van de stoet op de Grote Markt, vooropgegaan door commissaris van politie H. Vossenaar. Deze opname is uniek, omdat het een van de zeldzame foto's is waarop hij in uniform is gekleed.

Het muziekkorps met trommelslagers en blazers is harmonie "De Unie" onder leiding van dirigent A. van Tilburg. Deze muziekvereniging, immens populair bij de Bredase bevolking, werd op 15 januari 1899 opgericht. Op de achtergrond staat de bekende muziekkiosk, die na de Tweede Wereldoorlog definitief uit ons stadsbeeld verdween. Zou een terugkeer ervan niet erg welkom zijn?

35.1 december 1923.

Bij het 95-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie - 24 november 1828 gesticht - werd in schouwburg Concordia het toneelstuk Lioba van Frederik van Eeden (uit 1897) opgevoerd door "Stikum", de toneelvereniging van de Academie, en andere amateurs. Het is een drama in zeven taferelen. De premiere had op 23 november 1923 plaats en werd door de schrijver zelf bijgewoond. De regie was in handen van luitenant A. den Hertog, die ook de rol van koning Harald vervulde. Mejuffrouw Madeleine Speet beeldde Lioba uit. Kranteberichten uit die tijden spreken lovend over haar rol: mej. Speet gaf Lioba in de juiste opvatting van de kuise, fiere, trouwe koningsvrouwe. En haar declamatie en haar zang waren buitengewoon knap en doorvoeld.

Hier wordt een scene uit het tweede bedrijf getoond, met links Madeleine Speet en rechts, als koning Harald, luitenant A. den Hertog. De opbrengst van de voorstellingen kwam ten goede aan het dagverblijfvan de vereniging Het Groene Kruis.

Foto door A. Melai, Ginneken, collectie KMA, bibliotheek.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek