Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Mei1924

De Hogere Burger School was van 1867 tot 1901 als stedelijke ins telling gehuisvest in een nieuw gebouw, vlakbij de huidige toegang tot de KMA aan het Kasteelplein. Het complex is thans in gebruik bij de Academie.

In 1901 verhuisde de HBS naar het schoolgebouw aan de Nassaustraat, dat tegelijk werd gebouwd met het nieuwe gymnasium aan de Nassausingel. Om de kosten te kunnen bestrijden, werd de HBS in 1917 een rijksinstelling. De school draagt nu de naam Scholengemeenschap Engelbrecht van Nassau.

De leraar handtekenen A. Wirtz maakte dit portret in steendruk van J. Mathijs Acket, die op de RHBS Nederlands doceerde.

37. Circa 1925.

In het pand Leuvenaarstraat 12 hadden Servaas Hooydonk en zoon hun smederij. Voor de ingang van het bedrijf staan van links naar rechts knecht Janus, zoon J.Ph. Hooydonk en vader Servaas.

Van de Leuvenaarstraat rest ons niets meer. Ter plaatse ligt thans de Adriaan van Bergenstraat. Slechts de weer in gebruik genomen straatnaam doet ons misschien denken aan de Leuvenaarstraat van toen.

Foto: A. Huybregts, Breda.

38. Circa 1925.

De vishal nabij de Haven, op de hoek van de Vismarktstraat, dateert in haar huidige vorm uit omstreeks 1725. Aangevoerde zeevis werd hier verhandeld. De verkoop ervan geschiedde door de "vischopdraagster aan de vischmarkt". Het person eel van de hal was in dienst van de gemeente. Als zodanig ontvingen zij op oudere leeftijd ook een pensioen. De afslag van de vis geschiedde per stuiver.

We zien hier enkele personeelsleden aan het werk, temidden van hun klanten. Van links naar rechts: Rinus Lambregts, C. Breko, hulpafslager G. van der Plas (links in het huisje), assistent-afslager Chr. Rijnties, C. Huybregtsvan der Linden en Mie Huybregts.

De laatste visafslag yond plaats in de meidagen van 1940. De hal heeft nu haar be stemming min of meer teruggekregen: een Bredase firma verkoopt er haar vis!

Uitgave: W. Mol en J. Fokkema.

39. 19 maart 1925.

Onder een stralende voorjaarszon vond om half twee volgens liturgisch gebruik de eerstesteenlegging plaats van de in aanbouw zijnde St. Theresiakerk aan de Tramsingel. De architecten waren Wolter te Riele Gzn. en Joh. H. Berben. De kerk werd genoemd naar Therese Martin ofwel Theresia van Lisieux (1873-1897), die in 1925 heilig werd verklaard.

Links staat officiant en toekomstig pas to or der parochie Johannes Cornelis Oomen. In de groep naast hem staan zijn assistenten C. Vos en Const. van Oers (kapelaans van de St. Antoniuskerk), alsmede de cantores Joh. van der Maden (kapelaan H. Hartparochie), Eug. Burm (kapelaan St. Barbarakerk), Math. Koenraadt (kapelaan St. Jozefkerk) en Jos de Cock (kapelaan van de Gerardus Majella).

Uiterst links ziet u de gedenksteen, die de volgende tekst draagt: me posuit Joannes Cornelius Oomen primus parochus et fundator hujus ecclesiae Die XIX martii M CMXXV. Ofwel deze steen werd gelegd door C.J. Oomen, eerste pastoor en stichter dezer kerk, 19 maart 1925.

Menig Bredanaar zal zich de afbraak van het kerkgebouw herinneren, in mei 1973. Pastoor Oomen was de eerste en laatste pastoor van de Theresiaparochie ...

Foto: J. van de Berg, Wagenberg.

40.1926.

Het Zesde Regiment Infanterie is niet aIleen door zijn stafmuziekkorps ,,'t Zesde" bekend, maar ook door sportieve prestaties, Hier is namelijk het voetbalelftal van dit regiment afgebeeld, dat in de tweede klasse speelde. Het Zesde was gelegerd in de Chassekazerne,

Van links naar rechts staan: Piet Jansen, Tacx, Tom Brosens, Jansen, Berk, Jan Mets, lui tenant A.H. Schouten (hoed), Van Ierssel, Pik Brosens, Verhagen, Jan van Doorn, Jan van Raak en grensrechter Andre van der Pol.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek