Kent u ze nog... de Bredanaars

Kent u ze nog... de Bredanaars

Auteur
:   Marie-Louise van den Wijngaard
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4619-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bredanaars'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

41. 3 juli 1926.

Omringd door "zijn" gemeenteambtenaren zit burgemeester jhr. mr. Th.E. Serraris in de tuin van zijn woning, tegenover het Ginnekens raadhuis. Jhr. Serraris werd op 3 juli 1875 te 's-Hertogenbosch geboren. Hij was griffier bij het kantongerecht te Bergen op Zoom. Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1916 werd hij burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel. Als waarnemend burgemeester van de gemeente Nieuw-Ginneken was hij tot 1 augustus 1945 in functie. Hij stierf te Breda op 22 juli 1946.

Zittend, van links naar rechts: Jac. Jespers, A.G. Bastiaansen, burgemeester Serraris, J. Beljaars en H. Mol. Achter hen staan, van links naar rechts: J. Warnink, J. Sassen, F. van Unen, T. van Aken en M.J. Aartsen.

42.31 mei 1927.

Toen enkele tuinders in 1908 het initiatief namen om een veiling voor tuinbouwprodukten op te richten, kon niemand verwachten dat deze vereniging van zo'n grote economische betekenis voor Breda en omgeving zou worden. Voorzichtig van start gegaan, traden verscheidene nabij gelegen tuinbouwverenigingen toe. De r.k. Baroniesche tuinbouwvereniging (RBT) zag het licht in 1917. De eerste geestelijke adviseur was kapelaan A. van Eekelen. In 1918 werd de r.k. Middelbare Tuinbouwschool gesticht (Teteringsedijk).

Door de groei van het led ental waren grotere veilinggebouwen nodig. In de Belcrumpolder werd grond aangekocht en op 31 mei 1927 kon de nieuwe veiling op het adres Belcrumweg 7 worden geopend. Het veilingterrein was gelegen tussen de Spoorhaven en de Veilingkade.

De persoon links die de openingsrede uitspreekt, is P.A. Kuylaars, de eerste RBT-voorzitter. Derde van rechts is gemeentesecretaris H.H. Jonkergouw. De geestelijke adviseur, kapelaan A. van Eekelen, staat uiterst rechts, op de onderste trede.

Restanten van het toenmalige veiling complex zijn tegenwoordig als loods in gebruik. De RBT heeft sinds 1969 een nieuwe vestiging aan de Heilaarstraat en telt 15381eden. Er werken ruim 100 medewerkers.

43. 7-22 september 1927.

Tijdens deze dagen werd in de schouwburg Concordia, zowel binnen als buiten, de Tweede Handel- en Nijverheidstentoonstelling gehouden, kortweg HENT genoemd.

Hier een kennismaking met de bestuursleden, van links naar rechts: A. Verhoeven (tapijthandel in de Tolbrugstraat), J. Vermeulen (autohandel Ginneken), secretaris A. Kroon jr. (onder andere raadslid te Breda), voorzitter H. van der Waarden (inspecteur nationaal kasregister), J. van der Zwaan (juwelier, Van Coothplein), penningmeester A. Vennings (radio-elektrotechnisch bureau, Vismarktstraat) en J. Piceni (architect en in modes, maar vooral bekend door zijn latere loopbaan als beheerder van Concordia).

Foto: Anton Henning, Breda.

44. 1 mei1928.

Op deze dag vierde men in het Kerkstraatje (officieel Heilaarstraat) te Princenhage groot feest. Men bracht hulde aan het gouden paar H. van Gurp-Schellekens. Bij hun woning hebben de buurtbewoners een ereboog aangebracht. Links van het jubilerende echtpaar staan de meisjes Toosje van Gurp en Riet Timmermans, rechts Riet en Netty Heynen, allen kleinkinderen. Een huwelijksfeest als dit werd door de gehele buurt meegevierd.

De karakteristieke woninkjes in de Heilaarstraat, vanouds de verbindingsweg met het dorp Beek, zouden in de beginjaren zeventig worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwhuizen en -straten, zoals de Nieuwe Heilaarstraat en de Pastoor van Spaandonkstraat. Slechts "De Tuintjes" , de villa aan de huidige Mgr. Van Genkstraat, en enkele woningen aan het begin van de voormalige Heilaarstraat overleefden de storm van vernieuwing.

45.4 oktober 1928.

In verband met het lOO-jarig bestaan van de KMA en de aanstaande Academiefeesten bracht een aantal dagbladjournalisten een bezoek aan Breda. Zij werden om elf uur ten stadhuize ontvangen door burgemeester Van Sonsbeeck en maakten een autorit door de stad. In hotel "De Kroon" (Boschstraat) vond een middagmaal plaats. Hierna hield generaal G. G. van Everdingen, gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, een ontvangst. Ten slotte ging het gezelschap naar "De Drie Hoefijzers".

De bezoekers poseren voor de huidige ingang van het Stadsarchief op Stadserf 2. Het zijn, van links naar rechts:

R.J. Althur (Brabantse Illustratie), mr. H. Dorbeck (Dagblad van Noord-Brabant, hoofdredacteur te Breda), H. baron van Lamsweerde (De Tijd), Alb. van de Kallen (Gelderlander), wethouder mr. E. van Mierlo, H. Westenbroek (Provinciale Noordbrabantse en Bossche Courant, correspondent Breda) J.B. Vesters (Huisgezin, Volkskrant en voorzitter van de r.k. journalistenvereniging), de heren Schaepman (Maasbode), De Ronde (Rotterdams Nieuwsblad) en Van Paesschen (Avondpost), burgemeestermr. dr. W. van Sonsbeeck, P. Gielisse (Huisgezin), de heer Voogt (Telegraaf), Joh. Koning (Hollandse Revue), de heer Drabbe (Residentiebode), A. Kellenaers (correspondent Breda, hoofdredacteur van de Bredasche Courant), een onbekende journalist van de Hollandse Revue, H. Hotke (Nieuwe Rotterdamse Courant), W. Boelaars (redacteur Dagblad van Noord- Brabant te Breda), L. Vierhout (Nieuwe Haarlemse Courant) en ten slotte J. C. Piceni in zi jn hoedanigheid van secretaris van "Breda Vooruit".

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek