Kent u ze nog... de Buner

Kent u ze nog... de Buner

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2188-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Buner'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Op deze wijze werd er in 1930 in Buinen nadruk gelegd op de rechten der vrouw. Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de weg Exloo-Buinen-Gasselte werd deze wagen bekroond.

We zien op deze foto, van links naar rechts: Berend Fokkens, Rieks Copinga, Hendrik Oosting, Geert Copinga, Dirk Osinga, Triintie Osinga, Mien Speelman, Gezientje Hamering, Minke Schotanus, Tine Schotanus, Geesje Meursing, J obkien Oosting, Boukje Osinga en Hendrik Hamering.

Op de voorgrond J 0 Copinga.

22. Op zaterdag 25 april 1931 werd op feestelijke wijze afscheid genomen van meester Steven Mulder, die vanaf 1 oktober 1895 als onderwijzer aan de openbare lagere school te Buinen verb on den was geweest. De huldiging kreeg het karakter van een dorpsfeest. Op het schoolplein was een optreden door de heer Jorna te Sneek met zijn poppenkast. 's Avonds werd er in cafe Uneken een gezellige avond belegd voor de ouderen.

Ook na ziin pensionering woonde meester Mulder nog jaren naast het notariskantoor aan de Hoofdstraat te Borger. Hij trad tot op hoge leeftijd op als getuige bij het passeren van notariele akten.

In 1939 schonk hij een tweetal gebrandschilderde ramen met bijbelse voorstellingen aan de Nederlands Hervormde Kerk te Borger.

Meester Mulder beschikte als een der eersten in de omgeving over een eigen auto. Hij was een voorzichtig man en wanneer het echtpaar Mulder-Lubberink uit rijden ging, werd de Citroen uit de garage tot op de rijweg geschoven. Pas dan werd de motor gestart.

Op deze foto zien we de jubilaris en zijn echtgenote temidden van kinderen, oudercommissie, feestcommissie en collega's.

23. In 1932 werd voor deze foto geposeerd voor de smederij van De Vries.

We zien hier, van links naar rechts: met paard Jan Sijbring, mevrouw Schulting en mevrouw Marissen. Achter het andere paard Teun Marissen, Gerrit de Vries en Egbert de Vries.

Vervolgens Harm Marissen, Lientie Marissen, Geert Kuiper, Annie, Geesje en Roelof Marissen, mevrouw Huizing-de Vries met haar kinderen Jan en Aaltje, mevrouw Sijbring, mevrouw Hagting, Hendrik Schulting met zijn zoontie Jan en smid Jan de Vries.

Achter Jan Huizing staat ziin grootmoeder, mevrouw De Vries-Haddering. Het rneisje uiterst links op de foto is Hillie Wever.

Smid Jan de Vries vervu1de van 1935 tot 1946 de functie van kassier aan de p1aatselijke Boerenleenbank.

24. In het najaar van 1932 werd in cafe Vogelzang een afdeling opgericht van de "Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen". Er werden aanvankelijk vierentwintig dames lid.

Het eerste bestuur bestond uit de dames Vogelzang-Breet, Hamering-Speelman en Dobken-Buss, Tijdens een busreisie, enige jaren daarna, werd bijgaande foto gemaakt.

We zien op de achterste rii, van links naar rechts: chauffeur Jans Hoving en de dames Smeenge, Haddering, Homan, Vedder, Meursing, Bosma, Hamering, Oosting, Bos, Sniiders en Hamering.

Op de middelste rij: de dames Hamering, Vogelzang, Snijders, Luit, Dobken, Haddering, Uneken, Van Gerner, Smeenge en Huiting.

Op de onderste rij: de dames Stel, Dekker, Alferink, Runge, Fokkens, Doedens, Huizing en Stel. Achter de groep zien we - met hoed - manufacturier J.C.C. (Carel) Sijpkes en busondernemer Hendrik Sijpkes.

De naam van de vereniging veranderde later in "Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen". In het najaar van 1982 werd het vijftigjarig bestaan van de plaatselijke afdeling op feestelijke wijze herdacht.

25. In de jaren dertig begon Geert Sanders een transportbedrijf. Op de bovenste foto zien we hem in een zwarte personenauto met op de treeplank ziin zoon Albert (geboren 1932). Deze luxe auto werd gebruikt om taxiritten te maken.

Op de onderste foto een vier-cilinder A-Ford, waarmee vrachtritten werden gemaakt. Met deze vrachtauto werd turf vervoerd naar onder andere bakkerijen.

Op de foto zien we, van links naar rechts: turfhandelaar Joh. Arends, chauffeur Jacob Tingen en Hendrik Sibering.

Beide foto's ziin omstreeks 1935 gemaakt,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek