Kent u ze nog... de Buner

Kent u ze nog... de Buner

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2188-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Buner'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Op deze foto, die in 1934 in de tuin van de onderwijzerswoning aan de Molenstraat is genomen, zien we, van links naar rechts: mevrouw Bosma-Meerding, meester Bosma, juf Bosma, meester Medema en juf Diik.

Van de leerkrachten was juf Dina Johanna Bosma ("klein jufferie") het langst aan de school verbonden, namelijk van 1927 tot 1963. Voordien vervulde ze een tijdelijke functie aan de school te Ees.

Meester Wiebe Bosma was naast hoofd der school (1932-1959) tevens van 1943 tot 1959 verbonden als directeur aan de avondnijverheidsschool te Buinen.

27. In 1936 poseerden vier kinderen van de familie Woldering-Kruit voor de schoo1fotograaf. We zien hier in een schoo1bank, van links naar rechts: Willem, Geert, Albert en Mini Wo1dering.

28. Op de rechter foto zien we ,,01 Trientie" (Trijntje Oving-Koornstra), die jarenlang baker is geweest in Buinen, Ze overleed op 5 januari 1941. Verscheidene Buner heeft ze ter were1d geho1pen. De visites naar de kraamvrouwen legde ze steeds te voet af. Ze trouwde met Albert Oving, die boer was.

Hun zoon Hendrik (overleden 1982) begon in 1918 een smederii met rijwielhandel aan de Hoofdstraat, op de p1aats waar nu autobedrijf Oving is gevestigd (foto links). Door het grote aanta1 paarden was met name de hoefsmederij een belangrijke bedrijfstak, Na de jaarlijkse stamboekkeuringen werden de paarden bij deze srnederij voorzien van een brandmerk. Hiervoor werden versehillende brandiizers gebruikt, omdat ook de aan de paarden toegekende kwalificaties versehillend konden zijn,

Op de foto, die omstreeks 1927 voor de smederij is genornen, zien we in de deuropening Jantiena Oving-Ensing met twee van haar kinderen en uiterst reehts zien we haar man, smid Hendrik Oving,

Op de rug van het zojuist beslagen paard zit Evert Wever uit Bronnegerveen.

29. Op deze schoolfoto van 1936 zien we op de onderste rii, van links naar rechts: Roelof Doedens, Jan Hofman, Gezienus Huizing, Zwaantje Zondag, Rieks Bruins, Albert Woldering, Roelof Huizing en Harm Timmer.

Op de tweede rij: meester M. Medema, Grietinus Hagting, J ans Schut, Berend Jansen, Ko Hoiting, Jan Fransen en Albert en Harm Jansen.

Op de derde rij: meester W. Bosma (hoofdonderwijzer), Freek Bosma, Jo Doedens, Kee Hofman, Lammie Jansen, Mini Timmer, Klaasje Kremers, Mini Woldering, Hillie Timmer, Janna Alferink, juf D.J. Bosma en meester A. Huizing,

Op de vierde rij: Roelof Stel, Hendrik Zondag, Jans Huizing, Willem Schut, Willem Woldering, Albert Huizing en Jan Huizing,

Op de bovenste rij: Geesje Bruins, Johanna Kremers, Zwaantie Alferink, Geesje Hagting, Sientje de Bruin en Jantje Fransen.

30. De familie Martens aan de Bronnegerstraat ("het rooie dorp") in 1936.

Op de foto zien we, van links naar rechts: Lambertus Martens, Geessien Martens-J oling en Geessinus, Jan en Rieks Martens.

Voor de baander staat Lammert Martens, die zijn jeugdjaren in het armenwerkhuis te Borger heeft doorgebracht.

In 1937 werd een transportbedriifje begonnen met een vrachtauto, waarmee in de aardappelcampagne aardappelen werden vervoerd naar de aardappelmeelfabrieken "Oostermoer" en "Hollandia". Ook werd er gehandeld in turf. De turf werd per vrachtauto naar de klan ten gebracht. In de meidagen van 1940 werd de vrachtauto door de Duitsers gevorderd en ging men noodgedwongen over op transport per paard en wagen, het zogenaamde voerwerken. Ook werd er naast het transportbedrijf en de turfhandel een klein gemengd boerenbedrijf op nagehouden. Na de oorlog werd er weer per vrachtauto vervoerd.

Het bedrijf werd voortgezet tot 1975.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek