Kent u ze nog... de Buner

Kent u ze nog... de Buner

Auteur
:   R.B. van der Molen
Gemeente
:   Borger-Odoorn
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2188-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Buner'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. Op de linker foto zien we Antoon (Toon) Vogelzang met zijn bakfiets in de Hoofdstraat. Hij bewoonde jarenlang met zijn vrouw Jacoba Breet het stationskoffiehuis bii het station Noord Ooster Locaal Spoor te Buinen. Toon was ook bakker en kruidenier, Tot op hoge leeftijd ventte hij met brood langs de huizen. Hij overleed in 1971 op negentigjarige leeftiid.

Op de rechter foto zien we de vrijgezel Jan Bruins ("Jan Broensie"). Hij was, evenals Toon Vogelzang, een bekende figuur in het dorp. Hij is jarenlang in dienst geweest bij hote1houder-boer Meursing. Van 1924 tot 1969 was hij bode van de p1aatselijke landbouwvereniging. Tevens deed hij dit werk jarenlang voor het onderlinge ziekenfonds, het veefonds en het Drents Landbouw Genootschap. Uit handen van burgemeester Te Loo ontving hij in 1969 een koninklijke onderscheiding,

37. Deze foto - met groeten uit Buinen - werd kort na 1940 gemaakt in de Hoofdstraat.

We zien hier, van links naar rechts: Rikus Smeenge, Geert Woldering, mevrouw Klamer, Grietje Smeenge, Rennie Smeenge, Dini Vedder en Sibrand Dekker, die van 1936 tot 1964 postbode in Buinen was.

38. Op 30 April 1909 is opgericht te Buinen een muziekvereniging genaamd "Juliana". De vereniging stelt zich ten doel de kunst te dienen door het geven van concerten. De contributie bedraagt minstens 15 cent per lid en per week. Bii ziekte, staking of werkeloosheid kan men op aanvraag vrijstelling van contributie verkriigen. Niemand mag zonder voorkennis van den Directeur de repetitien voor den afloop verlaten. De leden zijn verplicht bij verzuim der repetitien het Bestuur hiervan kennis te geven.

Aldus het huishoudelijk reg1ement van deze vereniging, zoa1s het bij de oprichting werd opgesteld. De repetities werden aanvankelijk op zondagmiddag gehouden in de openbare lagere school. De vereniging gaf jarenlang bij talrijke evenementen acte de presence.

Op de foto, die gemaakt is ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan in 1949, zien we, staand van links naar rechts: W. Bruins met vaandel en trom, K. Brongers, R. Komduur, L. Weggemans, J. Vrijs, H. Hulshof, K. Wever, J. Huizing, Hks. Bruins, S. Wever en H. Schut.

Zittend, van links naar rechts: P. Niezing, R. Schut, L. Ottens, dirigent H. Pepping, J. Hulshof, R. Hu1shof en A. Sanders.

Helaas ging deze vereniging enige tijd na haar zestigjarig jubileum in 1969, door gebrek aan nieuwe leden, ten onder. Er is thans in Buinen een bloeiend tamboer- en majorettenkorps onder de naam "Juliana";

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek