Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

44. Verbroederde geuzen en Brielenaren na de inneming van Den Briel op het jubileurnfeest in september 1923. Links Dirk Koelewijn Wzn., de haringinlegger van de Kerkemaat, verkleed als de geuzenkapitein Blois van Treslong; geheel rechts Steven Koelewijn Rzn. (Geurten) als admiraal Lumey van der Marek en met pluimhoed in het midden Jacob Muijs Hzn. als prins van Oranje. De overigen zijn Brielse schutters (met hoed en halsberg): Hendrik Hopman, Hendrik Duijst, Tijrnen Blokhuis (Driebergen) en Willem Koelewijn (Nijkerkerveen). En dan nog elf geuzen met muts, waarop de meesten een halve maan dragen: Liever Turks dan Paaps" heette het toen fanatiek. Het zijn: midden-achter Tijmen ter Haar (Amersfoort), naast hem Arend Koelewijn Wtzn., Gerrit de Graaf Kzn. (oud-havenmeester jachthaven), Willem Blokhuis Hszn. en Hein Korlaar Hzn. Geknield: Wouter Hopman, Jacob Muijs Wtzn., Piet G. van de Vuurst, Peter de Graaf Jzn. en daarachter Roelof Blokhuis Johzn. en Jan Zijl Czn.

45. In de twintiger jaren vormden, zich naast bestaande jeugdverenigingen, diverse ontwikkelingsgroepen, misschien wel ais een toenmalige vernieuwingsdrang (na de eerste wereldoorlog) en als gevolg van de nieuwe onderwijswetgeving. Een voorbeeld hiervan, als de oudste van bedoelde clubs, was de hier weergegeven jubileumfoto, waarover het "schild" u voldoende informeert. (REC is reciteer). De inslag was aigemeen ontwikkelend met wat nadruk op de literaire kant. Vandaar de naam. We herkennen vooraan zittend van links naar rechts: F. Hartog, Z; van Halteren (erelid), W. Hartog, K. de Graaf, B. Hartog (de toenmalige secretaris), G. Blokhuis (erelid) en P. BIokhuis Johzn. Achter G. BIokhuis nog Wijn. van Diermen. De voorzitter was K. de Graaf. De staande rij is gevormd door: A. BIokhuis Dzn., P. de Graaf, B. van Diermen, Jac. Hopman, E. Kok, J. Koelewijn Vzn. (Soest), J. Koelewijn Dzn. A. van Diermen, H. van Goor en Wout Duijst Kzn. De drie rechts, wat verhoogd: T. van Halteren Azn., T. Hopman (Canada) en H. van de Vuurst.

46. Op 9 en 10 augustus 1929 werd op een terrein, waar nu de Emma-, Beatrix- en Bernhardstraat liggen, een groot nationaal muziek- en zangconcours gehouden, waaraan een reeks van korpsen en karen deelnarnen en dat in vele opzichten een sucees went Op bijgaande afbeelding vindt u de rneeste leden van bet ere-comite, van het uitvoerend comite en de jury. Staande achteraan: G. Koops, D. v.d. Hoogen , directeur zangvereniging "Hosanna": L. Kool, hoofd del' tocn 110g hcstaande hervorrnde school (Schoolstraat! ); W. Heuveling, St. Koops. H. van GOOf (Zwartsluis). K. van Amerongen (de school aan de Wilhelminastraat draagt zijn naam ): J oh. van Rossum, de poststationhouder in Bunschoten (Poststraat): J ac. van Diermen, J ac. ter Haar en J.M. Houpst, raadslid en oud-dirccteur van Amersfoorts fanfare korps. Zittend: H. de long, voorzitter van de organiserende vereniging "Excelsior"; W. Los, gerneentesecretaris en voorzitter van het uitvoerend cornite : een onbe kende gast van de jury en daarna de drie juryleden: de heel' Van Dapperen, dirigent te Baarn: J .R. van der Glas, militair kapelmcester te Amersfoort en cen musicus uit Huizen. Als laatsten J.E. van Rossurn, dirigent van "Excelsior" en J. Koele wijn, secre taris-penningmeester van het uitvoerend cornite.

47. "Excelsior", het fanfarekorps, na de inspanning en de behaalde buit van het groot concours in augustus 1929. De boerderij op de achtergrond was van G. Beekhuis; nu staat daar het bouwbedrijf Zwaan en Van den Hoogen is. Enkele 1eden ontbreken op deze foto. Van de hier aanwezigen is al een aantal over1eden (elf). Links bovenaan te beginnen treft u: St. van Diermen Zzn., Wijn. v.d. Hoogen, Frans Heijen, H. Koelewijn Dzn., D. Koelewijn Pzn., Arian de Graaf Lzn. (om zijn lange staat van dienst op dit instrument zelfs bijgenaand "De Basblazer ") en P.F. Koops Dzn. Staande, te beginnen bij het vaandel: W. van de Groep Gzn. (verkeerspolitie Amersfoort), Wijn. van Diermen Jzn., L. Koelewijn Pzn., St. Koops, Jac. Vastenhouw, Jac. de Graaf Rzn., Arend ter Beek Hzn., W. van Rossum, Elb. Koelewijn Rzn., P. Sjaardema en St. Duijst (Soest). Zittend: gehee1links G. Koops, H. de Jong Dzn., J.E. van Rossum (de dirigent), J. Koelewijn Dzn., H. van GOOT, Jac. van Diermen en E. van den Hoogen Wzn.

48. Een der scholen in de gemeente heet "Dr.G. van Goorschool" (Frans Halsstraat). De man naar wie deze school werd genoemd, was de oprichter van de schoolvereniging te Bunschoten en stichter van de christelijke school aan de Kolk. Hij was oorspronkelijk predikant bij de hervormde gerneente te Bunschoten, was een der hoofdfiguren bij de doleantie (te Bunschoten 1887), werd zo predikant bij de gereformeerde kerk en, na de vereniging met de christelijk gereforrneerden in 1892, bij de toen ontstane gereformeerde kerk-B. Hij werkte oak mee aan de instituering van de dolerende kerk te Baarn. Overleden in november 1902 werd hij begraven achter de hervorrnde kerk, waar toen nag het kerkhof lag dat tot 1908 ais zodanig in gebruik is gebJeven. Bij de aanleg van het parkeerterrein achter deze kerk werd zijn grafsteen met de in het graf nag aanwezige resten overgebracht naar de a1gemene begraafp1aats.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek