Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

49. Ontvangst van de nieuwe burgemeester, voorjaar 930. 'Ian de gerneentegrens begroet de burgerij de te installeren burgervader Jac, de Vries, tevoren burgerneester van Haaften (Gld.) In optocht zijn de leerlingen van alle scholen naar de Ve enestraat opgemarcheerd voor de met muziek en zang, De heer T. Visser van Eerndijk, als oudste dcr schoolhoofden drukt burgemeester De Vries de hand en biedt de aubade aan. Achter de burgemeester staat diens echtgenote mevrouw De Vries-Slokkenbier. Geheel links de heer Van Rossum. gereed om de zang van de jeugd, begeleid door "Excelsior", te dirigeren. Tussen de be ide hoofdfiguren enkele familieleden en kennissen, veldwachter Fr. Rebel en de schoolkinderen Jannetje Roos Adr., Hendrikje Muijs Bdr. en Klaas van de Groep Wzn. Achter de heer Visser: Arian de Graaf (nu ziekenfondsbode), Heintje Korlaar, Aartje van Twillert MdT. en Jacobus de Harder. Rechts bovenaan de onderwijzer A. Blokhuis.

50. Groep leerlingen van de christelijke school aan de Eerndijk, onstreeks 1930. Als onderwijzend personeel zien we geheel links-achter mevrouw Ev. Hop-Pijpers, die het onderwijs in de nuttige handwerken verzorgde ; ongeveer in het midden de heer Hornsveld uit Baarn, onderwijzer, en rechts het hoofd van de school, de heer T. Visser. De leerlingen, bovenaan: Willern Hop Gzn., Jan Beekhuis Azn., Cornelia Smit Adr., Deliaantje Malenstein Kdr., Jan Boelhout Kzn. en Tijmen Hop Wszn. Op de tweede rij: Jacob Malenstein Gzn., Cornelia Klarenbeek (De Bilt), Maria Klarenbeek Rdr., Hendrika van Boeijen Wdr., Cornelia van de Groep Jacdr., Lutje Beekhuis Zdr. en Willernpje Malenstein Gdr. De derde rij: Steven van Boeijen Wzn., Aalt Hop Wszn., Tijmen van Boeijen Wzn., Harmen Beekhuis Pzn., Jan van Boeijen Wzn., Hillebrand Malenstein Gzn., Rijk Klarenbeek en Jan Beekhuis Zzn. Geheel vooraan: Jacob Malenstein Czn., Harmen Malenstein Kzn., Willem Scherpenzeel, Henk Visser, Harrnen Malenstein Czn., Wouterus Malenstein Gzn. en Klaas Poort Zzn.

51. Naast de kerkelijke jeugdverenigingen telde men voor veertig a vijftig jaar een aantal ontspanningsverenigingen, aangeduid met de naam van reciteervereniging, zoals ook bij een andere foto bleek. Hier ook zulk een eigen vorm van "vrijetijdsbesteding" in deze club voor reciteren en debatteren. Vooraan, om de tafel, het bestuur, gevormd door: Arian de Graaf Wzn., Peter Baas Jzn., (overleden), Roelof Heijnen Azn. (Canada), P.F. Koops (architect) en Jacob Duijst Lzn. (Amersfoort). De rij van staanden: Hill. de Graaf Lzn., Gyula Korpadi (overleden), Klaas van Yeller (Canada), Arend Koelewijn Wtzn., Rutger de Graaf (later te Amsterdam en daar overleden), Dirk Koelewijn Dzn. (overleden), Jacob de Graaf Jaczn. (overleden), Jan Zwaan Bzn., Hendrik Heijnen Azn. (Leusden), Wouter Koelewijn Vzn., Koelewijn Wzn. (Staalstraat) en Wulfert van Goor (wethouder).

52. Bestuur van de christelijke school te "Bunschoten" bij gelegenheid van de opening van de "K. van Amerongenschool" aan de Koningin Wilhelminstraat 5. De school aan het Kolkplein , dat toen BOg niet bestond maar nag eeht een kolk was, werd verlaten. Het bestuur bestond toen uit de personen, van links naar rechts aan de tafe! gezeten: Willern van Zoest, Tj. Hoogkamp, directeur van de toenmalige zuivelfabriek "Eemlandia" (vroeger aan de Oostsingel en nu meelhandel Veldhuizen en later aan de Veenestraat, nu de fabriek van vogelkooitjes en dergelijke): verder domince M. Post, gereformeerd predikent te Bunschoten. ere-voorzitter ; W. van de Kolk, voorzittel' en Koelewijn Wzn., secretaris. De drie staande figuren: Evert Roos jr, Mengs Nagel Rzn. en W. Heuveling Am.

53. In de Hoek (Hoekstraat); het gesloten raam rechts is van het huis waarin nu cafetaria "De Goede Hoek" is gevestigd. Bezigheid van oude vissers was vaak het repareren van besehadigd viswant. Zo is hier de oude Frank Koelewijn Pzn. (in de wandeling Frank van Peter van de Pruus), bezig met het opknappen van de fuiken die voor de haringvangst op de "Kneer" (is Knar of Harderwijkerbank) werden gebruikt. Aan het huisie links ziet men dat er iemand "na in de familie" is gestorven en "boveneerde" staat. In zulk een geval sloot men de vensterluiken vrijwel geheel. Was er maar een raam, dan sloot men het ene venster en haakte het andere uit en zette dit ernaast aan de kan t in de riehting van het kerkhof. Vermoedelijk betreft het hier "show" voor de fotograaf, die zoiets juist had vernomen. Vandaar de twee fou ten erin.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek