Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

54. Bij de installatie van burgerneester J ac. de Vries, voorjaar 1930 in de raadzaal te Bunschoten. Om de tafel eerst vier raadsleden: Gerrit van Diermen Azn., P.S. Nel, Jan ter Beek Pzn., en J.M. Houpst. Dan mevrouw F. Ceuchies-Blokhuis, de vrouw van de gerneenteontvanger: mevrouw De Vries-Slokkenbier, burgerneester De Vries, R. Wagter, gemeentesecretaris; W. Geuchies, gerneenteontvanger; J .E. van Rossum, wethouder van financien: St. Berendse, Melis Nagel Hzn., P. Poort Fzn., Z. van Halteren jr. en Wouterus Beukers Rzn. (De laatste zes zijn ook raadsleden.) Staande: eerst vijf ons onbekende farnilieleden of kennissen van de burgervader, dan Fr. Rebel, gemeeriteveldwachter; W. Liscaljet, vriend van burgemeester De Vries; W. Nieuwboer, wethouder van publieke werken: onbekende heer en dame, de twee zonen van de burgerneester: Jan en Jaap en daartussen de verloofde van een hunner, onbekende persoon, de secretarie-arnbtenaren Geertsma en Ruijs, mevrouw St. de Graaf-Nieuwboer, W. Koelewijn Rzn. met echtgenote en W. Vedder (pel's).

55. In de steeg van Lammert de Bakker, nu Broerswetering, (eigenlijk het brede trottoir aan de Noordkant aIleen), stond vroeger het boekwinkeltje met uitJeenbibJiotheek van A. Blokhuis. Later werd dit het woonhuisje van Peter F. Koops Dzn. Hier het pJoegje bouwvakkers bell oren de tot het personeel van aannemer Fr. van de Bos, staande bij llet bewuste gebouwtje, dat zij een veertig jaar terug moesten "omtoveren" in een geschikt verblijf voor het fikse gezin. Het viertal hier bestaat uit: Sijtse Vermeer, Jan Baas Pzn. (jong gestorven), Matthijs Beekhuis Hzn. (Dorpsstraat 51) en Gerrit Koelewijn Wzn. (ook betrekkelijk jong overleden).

56. Opening van de "N.V. Hollandsche Knoopenfabriek " op de Zuidwenk, 1930. In verband met de droogmaking van de Zuiderzee moesten veel vissers ornschakelen. Een der wegen daartoe was deze fabriek, die met overheidssteun omgeschoolde vissers in he t wcrk kon opleiden. De kinderen buiten beschouwing latend, sommen we uit de massa een deel van de personen op, speciaal inwoners. De tweede van links: veld wachter Rebel, Jan ter Beek Pzn., agent N. Tazelaar, dochter en vrouw van wethouder P.S. Nel, burgemeester De Vries (met hoge hoed en ambtsketen), leden van directie en staf der fabriek, we thouder J .E. van Rossum, gemeen tesecretaris R. Wagter, dominee en mevrouw Van der Meulen, St. Berendse en C. Vermeer. Meer naar achter , op de hoek van het gebouw te beginnen: rijksveldwachter Drost, E. Dekkers, dominee en mevrouw De Jong (bij regenpijp), mejuffrouw M. Blokhuis, A. Bakker, dokter Treffers, even links A. Blokhuis, M. Vedder Rzn., K. Huijgen Lzn., W. Vedder (pers), H. Asschernan, W. Geuchies, J. Sjaardema, W. Koele wijn, gemeentelijk opzichter; K. van Amerongen, Tj. Hoogkamp, de heer Korthals, W. Nieuwboer, J ac. Hopman, H. Dekkers Ezn., Jennie Koelewijn en Wijrnpje Blokhuis.

57. Het bestuur van de gereformeerde school te Spakenburg. Foto gemaakt ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan der school. Staande personen van links naar rechts zijn: Kl. Beukers Rzn., veehouder: D. van den Hoogen, aannerner ; P. Duijst Hzn., bakker; W. Geuchies, voorzitter van het bestuur, gerneenteontvanger en secretaris van waterschap en dijkbestuur en Z. van Halteren jr, vlceshouwer. Aan de tafel zitten: L. Duijst PZl1., visser: P. Poort Frzn., veehandelaar en hier secretaris van het bestuur der school; H. Kok Azn., visser: dominee P. de long, gereformeerd predikant te Spakenburg en ere-voorzitter ; Kl. ter Haar, visser en penningmeester van het bestuur.

58. De zangvereniging "Sursum Corda" voor veertig jaar. Bovenrij: D. de Graaf Thzn., K. van Yeller, Franc. Hop, D. Korlaar, M. Koelewijn Hdr. (Utrecht), Ev. Korlaar Ldr., A. Zwaan Bdr., H. Koelewijn Jdr., Gr. Duijst Ldr., T. Hopman (Canada), W. de Graaf (Soestdijk), Harrie Klw, Elb. Klw, W. van Rossum, D. ter Haar Kzn. (7 ), Wit Klw en W. Duijst WSZ11. Op de derde rij: Hill. Klw Rdr., K. Blokhuis (Canada), Kl. Klw (Soestdijk), M. de Harder, Angn. Hopman (Canada),Fr. Blokhuis (Harderwijk), H. Klw Wousdr., Emma Klw, Hil van Halteren, H. Klw Wdr., Biep Blokhuis, R. van Halteren Zdr., A. Blokhuis, naar achter P. Kok (wethouder), Will. Muijs Bdr., Hendrika Klw Wousdr., J. Klw (Soest) en M. Hoogkamp. Op de tweede rij: Ev. de long Wdr., Franc. de long Hdr., Rika Klw Vdr. Volgen de bestuursleden G. Beekhuis, W. Heuveling, lac. ter Haar (directeur), H. Dekkers, A. Dop en Gijsb. Klw Wzn. Dan Maria Klw Wdr., H. Korlaar Ldr. en Willem Kok. Vooraan: Aaltje v.d. Groep Edr., Wousje de Graaf Adr., Lamm. Klw Pdr., lann. Kok Hsdr., K1. Vedder Mdr., Willemijn ter Haar Wdr. en Marr. ter Haar lacdr. (Klw is Koelewijn )

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek