Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Midden in de Dorpsstraat in Bunschoten; nu het best aan te duiden als de steeg van zaaltje Klunder. Het beeld is van rond 1905. Een buurtgroepje voor de lens. Achteraan staat Jannetje Koelewijn Wtdr. (later gehuwd met de assistent-directeur van "Eemlandia" G. Koelewijn Wzn.) Hendrikje van Twillert Kdr. (later de vrouw van W. van de Ko1k), Annetje de Graaf (later de vrouw van Jan Zwaan Tzn. te Ede), haar zus Klaasje de Graaf (gehuwd met Klaas Zwaan) en Jannetje Huijgen Adr. (weduwe van Harmen van Twillert Azn., Piet Heinstraat 7). Vooraan:

Hendrik Dekkers Otzn., met petje Jan ter Haar Jzn., met "klapmus" Zeger van Halteren Azn., met jurkje Neeltje ter Haar J dr. en als laatste Reintje Huijgen Arrisdr.

10. Burgemeester Wouterus Beukers. Na de maire Jacob Pruijs (tot 1828) en de schout Zeger Hool werf (tot 1847) werd tot burgerneester benoemd deze ionzste zoon van het hoofd van de toenmalige openbare school, Philippus Jacobus Beukers. Eerst was ook hij als schoolmeester werkzaam, daarna enkele jaren als secretaris bij de gemeente om in 1847 aan het hoofd van de gemeente te worden gesteld. Hij was burgemeester tot 1896. Zijn woning was waar nu de auteur van dit boekske woont, Dorpsstraat 18. In 1897 bouwde de gemeente een burgemeesterswoning (nu Dorpsstraat 90), waar de nieuwe burgervader, L. van Duijn, in trok. De woning van W. Beukers werd pastorie van de christelijk gereformeerde kerk, in 1923 vervangen door de tegenwoordige. Burgemeester Beukers was een buitengewoon accuraat man, bestuurder in waterschap en dijkscollege. Hij was voor de burgers zo half en half de notaris en was hoog geacht. Hij trouwde tweemaal en had bij beide echtgenoten een kind; deze stierven echter jong.

11. Achter de boerderij van A. Van Twillert Kzn. in de Veenestraat. De boerderij is verdwenen en rnaakte plaats voor garage en werkplaats met opslag van L. Koelewijn (Bronbernaling). Foto omstreeks 1920. Ret rijtje poserenden wordt gevormd door Kuintje van Twillert met haar man Arres Huijgen Gzn., die gereed staat te gaan melken, en hun dochtertje Gerritje, nu de vrouw van Willem Poort op de Burgwal. Rechts van de kar, met fiets, staat Jan Pruijs Tzn. verder het echtpaar Hannen van Twillert Azn. en Jannetje Huijgen met hun kinderen Jannetje (met moeder, Piet Heinstraat 7) en Arres (ijzerhandel, Amersfoort).

12. De lotelingen, Sinds de dagen der Franse overheersing, speciaa1 van 1806 tot 1813, werd door loting bepaald wie in militaire dienst moest, vanze1fsprekend nadat ze daarvoor lichamelijk geschikt waren bevonden. Die loting was een gebeuren dat door een aantal terugkerende jongelui werd gevierd met kraegbezoek en daaruit voortvloeiende al of niet echte dronkenschap. Diverse baldadigheden, soms vernielingen, maakten het weI eens nodig dat naast de (uiterst kleine) "po1itiemacht" extra hulp werd opgeroepen om de orde te herstellen. Er zijn nog voorbee1den van fikse boeten en ve1e maanden gevangenisstraf bekend. Hierbij een groepje lotelingen rand het jaar 1920, dat zich alleen maar onschu1dig liet , uutpetretten" als herinnering aan die dag. Hier treft u dan aan op achterste rij van links naar rechts: T. Koelewijn Pzn. (gepensioneerd ambtenaar rijkswaterstaat, Le1ystad), J. Hopman Tzn. (gepensioneerd belastingambtenaar, Gouda), P. Veldhuizen Gzn. (Burgwal) en Hs. Vedder (Spuistraat 2.) Voorste rijtje: P. Beekhuis Jzn. (Eemdijk), W. Koelewijn Hzn. (woonde Oude Schans 64) en H. Koelewijn Wzn. (Hoekstraat 20, Llsber.) De briefjes voorop de to en algemeen gedragen "fietspet" bij deze leeftijd, bevat het getrokken nummer. Gete1d vanaf nummer een was men, er bij" tot aan een zeker getal dat werd bepaald door het benodigde contingent, bijvoorbeeld vierentwintig; daarboven was men vrijge1oot. Wat dan de nodige traktatie vroeg.

13. Ben vrije dag rand 1924. Buurpraatje in de Hoek, even voor de Weikamp begint. Van links naar reehts ziet u Hillebrand Muijs Jaczn., Tijmen Koelewijn Tzn., (Tiemen van Eib), Jan Ruizendaal Jzn. (Jan Zujen), zijn vrouw Geertje van Tamelen met op de arm Kees (Eemdijk). Voor haar Evert Ruizendaal (Berkenstraat) en doehter Willempje en gehurkt ("op z'n huuken") Rutger Muijs Hzn. (Weikamp). Van de kinderen geheel reehts zijn te onderseheiden de drie rneisjes:

Franeijntje Bos Ddr., Maria of Grietje van Diermen J aedr. en Grietje Vedder Mdr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek