Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

14. Rechts van de hervorrnde kerk te Bunschoten stond vanouds de school met schoolhuis, beide afgebroken in de vijftiger jaren van onze eeuw. De naam Schoolstraat herinnert nog aan de nauwe "slurf", tussen het schooltje en de boerderij van R.v.d. Kolk ernaast. Hier het schoolhuis voor aan de straat dat, na de bouw van het nieuwe schoolhuis tussen kerk en pastorie, als particuliere woning werd verhuurd. De twee oudere vrouwen op de foto zijn de bewoonsters. Het groepje bestaat uit: Hendrikje Varenkamp (de vrouw van Klaas Koelewijn Jzn.), haar dochtertje Grietje (de vrouw van Gijs Malenstein Bzn., Veenestraat 25) en Tijmen de Jong Rzn. (toen employe van de P.U.E.M. bijzonder voor de straatverlichting; met touw en sporen aan de schoenen zag men hem in de houten palen klimmen). Achter hem Hendrik Dekkers Ezn. (thans nog de architect van Dorpsstraat 22), met aardannelbak Hendrikie ter Haar (de vrouw van Jan Schippers, knecht van bakker Meindert ter Beek), haar neefje Willern Heek Wtzn. (later gehuwd met Gerarda Vedder) en Annetje Heek Wtdr. (de vrouw van Hendrik van den Hoogen).

15. Op het ijs voor de haven van Spakenburg; op het huidige Eemmeer dus. Een gezelschap, vooral betrokken bij de toenmalige visserijschool te Spakenburg, een middagje er op uit met de "iessjuut" om te gaan spiering vangen. Gelukkig maar "vur de aorigheid "; het was voor de vissers, die het uit armoe 's nachts doen moesten bij vaak bittere kou, ook een bitter karwei met meestal weinig opbrengst. Hier zijn de niet-vissers speciaal uitgerust met "spiekerklompen" en zuidwester. Het zijn: A. Blokhuis. (directeur van genoemde school); zittend: C. Veenhof (destijds hier onderwijzer en tevens les gevend aan de visserijschool, later professor aan de theologische hogeschool te Kampen), Wouter de long (loggerschipper en leraar zeevaartkunde) en H. Veenhof (broer van eerstgenoemde en ook onderwijzer alhier). Achter deze drie staan Hendrik Heijnen (leraar schiemannen en concierge) en Hillebrand de long (als zijn broer schipper en leraar). Rechts dominee J. de Waard (toen predikant bij de gereformeerde kerk te Spakenburg) en tenslotte Kees de long (een zoon van Hillebrand en later rijksambtenaar bij de belastingen).

16. Achter de oude school aan het Kostverloren te Bunschoten voor ruim zestig jaar, Op achtergrand de huidige Kolkweg. Rechts staat het hoofd van de school, de heer J. Sjaarderna en links J. van Diermen, later hoofd in Ruinerwold. Leerlingen, van boven af links te beginnen: Catrien Nel (Naarden), Wouter Klw Wzn. Willem Blokhuis Johzn., zijn broer Roelof, Tijmen Klw Wzn. (van de bakker), Jan Pruijs Tzn., Arend Beekhuis Ozn. en Rikkert Hop Hzn. (van Nekkeveld). Tweede rij: Trijntje ter Beek Rdr., Jannetje van Halteren Adr., Tjits en Rika Nieuwboer, Gerritje Hop Hdr. en drie kinderen Sjaardema: Gerie, Gerrit en Sibbelien, Vooraan: Arend Klw Wzn., Gerrit van Goor Jzn., Willern Bast Gbzn., Zeger van Halteren Azn., Jan Nel Pzn. en Jan Bast.

17. Een moei1ijk te "ontcijferen" afbee1ding van een groep Ieerlingen leraren der visserijsehool, die hier van omstreeks 1910 tot 1934 bestond. Deze leidde vooral op voor het stuurmansdiploma voor Noordzeeloggers. Om het a1gemeen vormende onderwijs namen er ook (zelfs wel het merendee1 behoorde ertoe) jongens van Zuiderzeevissers en ook verseheiden niet-vissers aan deel. De lessen werden gegeven in het gebouw ,Vo1ksbe1ang". Het bord vermeldt dat het maart 1913 is. De personen om het bard zijn: links de 1eraar Wouter de Jong, boven Gijs de Graaf Kzn. (in 1971 verdronken bij Den Helder) en reehts Willem Meester Stzn. De jongen ervoor is (nog) niet "gevonden". De jongens vooraan: Peter van Diermen Hzn., dan een onbekend geblevene, Willem Heinen Hzn. en zittend Kl. de Graaf Jaczn. Staande achteraan: Aart Kok Hzn., Jan Roos Geurtszn., Hillebrand de Jong (leraar), Gijsb. Blokhuis Lzn. (leraar), Hendrik Heinen Wzn. (leraar sehiemannen) en Peter Blokhuis Hszn. Verdere figuren zijn niet bekend geworden.

18. Een halve eeuw terug: het rokerijtje van Evert de Graaf Jaczn. De haring is opgespeet (aan houten spijlen geregen) en op de stelling gehangen. Is ze daar winddroog geworden, dan daagt men ze in de hang, waar ze tot harde bokking wordt gestookt of volgens een ander precede tot stoombokking wordt bereid. Op de kruiwagen zit de hangknecht Kobus van Tamelen (later te Westbroek? ) en achter hem Dirk de Harder Jzn. Op z'n knieen naast de .Jreringbak" zoekt Jacob Goudsbloem (Jaop de Nulter) wat "koppelozen" uit de "kuutmangd" voor een bakzoodje. Naast de .Juttekar" staat Arian Ruizendaal Casperszn., onlangs overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek