Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

t ._

. ,-

- ,

- ..

19. Groep leer1ingen van school Kostverloren omstreeks 1912. Genomen achter de huidige schilderszaak Dop. Op de aehtergrond de straat Kostverloren en de thans bebouwde Kolkweg. Als leden van het sehoolpersoneel ziet u links meester Boelema en reehts meester Sjaardema met zijn doehter Emma op de knie en Gerie naast hem (mevrouw Janze, Amersfoort). Overige leer1ingen: onderaan zittend Gijsb. Beekhuis Jzn. Gijs Malenstein Kzn., Corn. de Jong Azn., R. Beukers Bzn., Hendrik Hop Azn., Rutger Klw Kzn. en Evert Estie. Eerste rij meisjes: Heintje Pijpers Antdr., Roelofje de long Adr. (jong overleden), Aaltje Beekhuis Wdr., Heintje Beukers Bdr., Maria Poort Jdr., Will. van Boeijen, Hendrikje v.d. Veen en Heintje Hop Adr. Tweede rij: Trijntje Beukers Ldr., Gerritje Kraai Jdr., Maria en Mijntje van Aseh (van stoomgemaal Nijkerk), Evertje v.d. Veen en Bertha Koelewijn Kdr. Jongens bovenaan: eerste onbekend, tweede eveneens onbekend , Pau Heek Hzn. (later Gouda), Elbert Beekhuis (jong overleden), Peter Bos Pzn. en Willem Hopman Jzn.

20. Achter het gebouw "Volksbelang" bij het gereedmaken voor de grote historische optocht ter gelegenheid van honderd jaar onafhankelijkheid in oktober 1913. De beide "Batavieren" zijn nog niet geheel "uitgerust"; ze hebben nog de gewone daagse zogenaamde sportpet op in plaats van de wat te woeste Germaanse hoofdbedekking. Ook de dierenhuid ontbreekt nog. De drie niet-deelnemers: links een mij onbekende man, waarschijnlijk een Eemdijker boer, en de beide dophoedjes rechts: meester H. Asscheman (hoofd van de gereformeerde school te Spakenburg) en meester Sj, Vellenga (onderwijzer aan de christelijke school te Bunschoten). Beiden waren adviseurs voor de optocht. De tien deelnemers zijn: Rikkert Muijs Hbzn., Romeins soldaat; Hendrikus Kok, Batavier; gebroeders Gerrit en Tijmen de Graaf Dzn., twee Staatse soldaten betrokken bij de verrassing van Breda (als openluchtspel opgevoerd); Wouterus Heuveling, een achttiende eeuwse staatsman (Van Hogendorp? ); Willem de Graaf Lzn. (tot voor kort koster van de christelijk gereformeerde kerk),Germaan; Abram van de Groep Hbzn., Frans soldaat; Wouter de Graaf Hzn., Batavier; Jacob Koelewijn Wtzn., Batavier, maar nog incompleet en zijn broer Hendrikus Koelewijn, die graaf Floris V voorstelt.

21. Het gezin van een vooraanstaande boer aan de Eemdijk: Willem van Twillert Azn. woonde voorheen te Spakenburg in de boerderij waar nu de groentezaak Jan Zwaan is gevestigd. Hij was daar lid van het schoolbestuur, lid van de kerkeraad, enzovoort. Hier poseert hij met zijn gezin: vrouw en vijf dochters. Zijn echtgenote, geheel rechts, is Lutje Beukers Rutgerdr. De meisjes, van links af te beginnen: Hendrikje, de echtgenote van Renger Hartog; Jannetje, gehuwd met Klaas Boelhout; Klaasje, de vrouw van Willem van de Mheen Azn., Angniesje, getrouwd met Zacharie Beekhuis Jzn. en Reintje, de eega van Gijsbert Pijpers Wtzn. Oak aan de Eemdijk bekleedde deze Van Twillert jarenlang tal van functies op het gebied van kerk, school en het maatschappelijk leven.

22. In 1919 werd in Arnhem een fo1k1oristiseh feest gehouden. In de show van de Nederlandse klederdraehten was de Spakenburgse kleding in een aantal varia ties te zien bij de personen uit de groep die hier is weergegeven. Links aehter treft u Peter Blokhuis J oh.zn. en vlak voor hem staat zijn verloofde Geertje Hopman. De man reehts achter was Gijsbert Hopman die de eerste woning aan de Groene weg Liet bouwen ("GIGO"). Zittend in het midden: Gijsberts eehtgenote Aalbertje Ruizendaal met haar beide zoontjes. Links Aart (nu groentehandel Dronten) en reehts Lammert (thans poultry-farmer in Dunneville, Canada). De jonge vrouw middenaehter is de dienstbode Hendrikje Hartog (later in De Bilt); het meisje reehts is het nichtje Steventje Ruizendaal (de vrouw van A. Koops).

23. 1913. Het hoge gebouw op de achtergrond is vergaderzaal .Kostverloren", (achtergevel) de vroegere gereformeerde kerk sinds de doleantie. Na vijfentwintig jaar maakte de groei der gerneente een ruimer kerkgebouw nodig. Hier de eerstesteenlegging. Het is niet mogelijk aile personen te noemen; velen 1aten hun gezicht niet zien. Links a1 aanstonds twee onbekenden, de voorste is misschien Jan Poort. Daarvoor Jan van Dijk; de achterste van de twee strohoeden is Steven Pijpers; met dophoed Sj. Vellenga en voor hem Azweris Dekkers. Rechts van eerste v1aggepaal staan dominee en mevrouw Munnik en Jan ter Beek Pzn. Voorover gebogen en met hoge hoed W. Koelewijn (W. van de Pontenier) die de steen .Jegt", Hierbij wordt hij geassisteerd door architect Onvlee (met strohoed). De twee die gebogen toekijken, en hun gezicht te zien geven, zijn Jan van Zoest en Evert Dekkers. Boven de laatste: architect Munnik, halfbroer van de dominee. Achter hem vader Munnik. De laatste met harde strohoed is Dirk de Graaf HiIlzn. Onderaan is te herkennen, met plat petje, Willem Roos en twee man verder de nu acht en tachtig jarige Tijmen Koelewijn Tzn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek