Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

34. Een der vele opnamen van het openluchtspel in 1923: "De innerning van Den Briel". Duizcnden toeschouwers sloegen vanaf botters he t spel gade. Vanzelfsprekend is in deze massa geen lange reeks personen aan te geven. Ons beperkcnd tot de batter op de voorgrond, onderscheiden we, links te beginnen: Hendrikje de Graaf Jacdr. (de vrouw van Willem van Dierrnen Hzn.) Van de vier meisjes over het boord hangend is nummer twee Bijtje Muijs: he t kleintje daarach ter Wi 1lernpje de long (Zeist). Met kanten muts is Reiniera Koelewijn-de long met voor zich haar dochter Francijntje (Aspirin) en naast zich haar schoonzuster Elbertje de Jong-de Graaf en omkijkcnd diens dochter Jannetje (de vrouw van W. Hartog, hoofd van de Calvijnschool). De groep vrouwen op "doft" en "afferhuusje": Evertje Muijs-van de Groep, een onbekende vrouw, de oude Teuntje van de Groep-Schaap (Teun de Gooier), Roelofje de Graaf-van Tamelen en links van haar Teuntje de Graaf-de Graaf (met kind). Verder links Arend de Graaf Rzn. en (met gez.icht half zichtbaar) diens broer Willem; de echtgenoten van Roelofje en Teuntje. Voor scherpe kijkers zijn ongetwijfeld nog verschillende bekenden te ontdekken,

35. Een gevaarlijk plekje, In 1924 werd de gereforrneerde kerk te Spakenburg, nu Noorderkerk genoernd, vergroot en inwendig vrij ingrijpend verbouwd, maar oak van een nieuwe fundering voorzien met uitzondering van de achtergevel, Ook de toren moest nieuw "onderheid" worden. Hier ziet u werklui bezig onder de middeningang van de kerk, dus pal onder de toren. Even is er tijd voor een kiekje. Enkele leden van het personeel van de aannemers gebroeders Azwerus en Evert Dekkers zijn: Pie ter S. Nel, lange tijd wethouder, Cornelis van de Groep Hbzn., kortweg meestal Cee genoemd, Hannen Bonneveld, later zelfstandig aannemer en Cornelis Zijl Rzn., Spuistraat 71.

36. Op de Westdijk bij het zogenaamde Schapenhok (nu recreatie-centrum H.van Diermen, maar de binnenkant van de dijk , naar rechts dus). Hier het punt tussen camping P. Koops (achter de steenglooiing) en jachthaven Nieuwboer (richting op fotograaf aan). Omstreeks 1923 genomen op een zondag. De poserenden zijn staand: Hendrik de Graaf Wszn. (gemeente werde n), Aaltje Heinen Ldr., Evertje Roos Wdr., Maria Roos Jdr., Kaatje Muijs Adr., Jan v.d. Groep Jzn., Drika Koelewijn Wdr., Jannetje Heinen Hdr. (Amsterdam), Hendrikje Koelewijn Wdr., Hendrikje Heinen (Korporaal) en Willempje ter Haar Kdr.

37. De vloot isbinnen. Zo zag ongeveer de Oude Haven eruit op dagen dat er niet werd gevist. Het is waarschijnlijk een feestdag, gelet op de strikjes die worden gedragen. Waarschijnlijk het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De familie op de voorgrond is: Klaas Koops, dan zijn dochter Gijsbertje, de vrouw van Jan Bast met haar zoontje Hendrikus op de arm (baby van enkele maanden oud en dofmus (is doopmuts) op het hoofd.) Zittend op stoel grootmoeder Kuiniera met het oudere zoontje Gijsbert Bast. Deze draagt de zogenaamde klapmus, waaraan is vast te stellen dat het hier gaat om een jongen. Een meisje zou een pluimmuts dragen, zoals de drie meisjes op de volgende botter. Deze jonge dames zijn Engeltje Zwaan Pdr., 'n onbekend meisje en Aaltje de Graaf Adr.

38. Leerlingen van de hervormde school omstreeks 1925. Rechts vooraan bij de hervormde kerk (nu begin van de Schoolstraat) stond van oudsher een schooltje, in de vorige eeuw de open bare school en in 1912 omgezet in een bijzondere school onder meester Raadsveld. Bijgaande foto toont u de hele schoolbevolking, Om het kleine getal moest de school in de crisisjaren (1934) worden opgeheven, Links bovenaan staat de onderwijzer me ester Elfers en geheel reehts boven het hoofd van de school, L. Kool. De 1eerlingen op de bovenste rij, links te beginnen: Maria Heek (weduwe Tel' Haar), Hendrikje Klw Tdr. (dochtertje van de heel' Kool), Rikje van Schie (Enkhuizen), Heintje Heek Cdr. en Wousje van Zoest. Tweede rij: Douwe Koelewijn Kzn. (met overhemd), Gerrit Lustig, Hendrik Heek (bode), Rikkert Koops Dzn., Arian Heinen Lbzn. en daarvoor W. Bos (raadslid), en voor hem Lammert Roos Gbzn. Naast Bos: C. van Diermen (post), voor deze Arian van Schie (Enkhuizen) en Jan Lustig. Derde rij: Dirk Boekhout, schuin naar boven Geurt Roos Lzn. (Amsterdam), Peter Koops (camping) en Hendrik de Boer (overleden). Links voor hem Nelletje Klw Wbdr. en naar rechts Trijntje Klw Tdr., Corrie Warmolts, Lutje ter Beek Pdr., Franc. Heinen Lbdr., Evertje Berendse Mdr., J an Heinen Lbzn. en aeh ter hem mejuffrouw Dina Hoolwerf, onderwijzeres handwerken. Vierde rij: Gijsbert Bos, Gijsb. v.d. Groep Cdr., Jannetje de Graaf Hdr. (vrouw van J. Pijpers), Antonia Heinen Adr., Aaltje de Graaf Hdr. (zus van voorgaande en Liesje van Schie (Enkhuizen). Vooraan: C. Bos Wtzn., Klaas Kool en Gijsbert Heek Gzn.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek