Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers

Auteur
:   J. Koelewijn
Gemeente
:   Bunschoten
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4239-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Bunschoters en Spakenburgers'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

39. Op de tegenwoordige Kerkemaat in 1923 tijdens het spel .Jnneming van Den Briel" ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Op de achtergrond staat de schuur van de inmiddels verdwenen scheepswerf van de gebroeders Zijl, waar nu de harinainleggerij van de gebroeders Koelewijn en het kantoortje van de jachthaven te vinden is. Enkele personen, links te beginnen: Aart Blokhuis, de regisseur van het spel; Jan de Graaf, nu oud-directeur van De Graaf's Bakkerijen en in de situatie op de foto een Spaans officier; geknield Wijmpje Blokhuis, toen ziekenverzorgster uit de Brielse burgerij, thans vrouw van schrijver dezes en de "gewonde" watergeus Wouter Hopman Jzn. (Vink). Van achteren gezien de drie gewapende leden van de Brielse schutterij: Hendrik Hopman Wtzn., nu Prins Bernhardstraat 7; Willem Koelewijn Pzn. thans kapper te Nijkerkerveen en Hendrik Duijst Jaczn., nu Kerkstraat 84. Tussen hen in Tijmen Koelewijn Pzn., nu gepensioneerd ambtenaar rijkswaterstaat te Lelystad, teen in de r01 van een Briels burger.

40. De nu zo bekende zang- en oratoriumvereniging "Hosanna" voor een kleine vijftig jaar. Het aantal leden was meestal niet groter dan dertig. Van de hier afgebeelden leven er nog zestien. Op de voorste rij: Geertje Muijs Gdr., Hendrika Blokhuis, Hendrikje Meester (later Vught), Maria Koelewijn Jacdr., Aaltje Koelewijn Jac. Jdr., D. van den Hoogen (directeur), Geertje van Diermen Jacdr., Maria Ruizendaal Frdr., Hendrikje Koelewijn Hdr. en Marretje Koelewijn Wtdr. Op de tweede rij: Francijntje Koelewijn Pdr., Hendrikje Roos Stdr., Eibertje Koelewijn Pdr., Wijmpje Blokhuis Adr., Geertje Duijst Ldr., Lutje Duijst Ldr., Aaltje Koelewijn Jan Tdr. en Willem Koelewijn, de eigenaar van "Volksbelang", waarvan u hier de zuidzij als achtergrond van de groep ziet. Als laatste Jan Koelewijn Dzn. Achterste rij: Gijs Koops Kzn., Klaas de Graaf (later hoofd ener school), Hendrik Jansen (Naarden), Jacob ter Haar, (later hoofd ener school), Tijmen Koelewijn (Lelystad), diens broer Dirk, Lammert Koelewijn Jan Stzn. en de hekkesluiter Frank Hartog Mzn. Let u eens op de nog door al deze achttien a twintig-jarige dames gedragen witte muts: "kangt" (niet rouw) of "strookt" (bij rouw).

41. De groep Bunschoten-Spakenburg in het defile voor de koningin te Amsterdam bij haar vijfentwintig-jarig ambtsjubileum. Niet allen zijn goed zichtbaar en de rijen zijn moeilijk aan te geven. We treffen, links te beginnen.: Steven Koops en verloofde H. Koelewijn Rdr., het paartje Geesje de Graaf en Dirk de Jong HSZl1. Daarachter P. Berendse en verloofde Annetje Lustig (Hoogland), nog verder naar achter H. Malenstein Kzn. (verloofde H. Koelewijn niet te zien) en ernaast het paar Jans van Dijk en W. de Graaf (met platte pet). Weer naar voren het paar Jannetje de Graaf Rdr. en Corn. Koelewijn Pzn., er tussen door (met hoed) H. Koelewijn Wzn. (Soos), naar rechts mejuffrouw H. Hop en Gijs de Graaf (later Den Helder). Daarachter Gerritje Meester met verloofde Jac. Smit (later Velp); v66r deze laatste Cathrien Nel met verloofde H. Jansen (later Naarden) en schuin erachter Jac. Blokhuis Kzn. (thans Jutphaas) en achter hem, met dophoed, meester W. de Vries. Vooraan de oude C.J. Duijst, leider van de groep, met zijn dochter Mijntje en zoon Jan met zijn verloofde Marie Koelewijn Wdr. Achteraan nog enkelen waarover geen inlichtingen waren te verkrijgen.

42. In 1927 werd in Baarn een landdag gehouden van de bijzondere vrijwillige landstorm van het gewest Hollandse Waterlinie. Bij die gelegenheid vond een defile plaats voor koningin -moeder Emma. Voaral uit Goai- en Eemland waren veel vrijwilligers opgekamen, zo oak uit onze darpen. Een deel van de Bunschater defilerenden kunnen we hier herkennen. Zander dit precies te kunnen aangeven noemen we, van links aanvangend: Rutger Beukers Jacszn., Johannes de Graaf Julzn., Gerrit Ruizendaal, Arian de Graaf Jaczn., Peter Bas Lzn., Dirk de Graaf Arzn., Tijmen de Graaf Pzn., Hendrik van Diermen Hszn., Willem Heijnen Hzn., Will em Koelewijn Wzn., Cornelis van de Groep Czn. en Jacob Hopman Tzn. Twee gelederen naar achter Harmen Bonneveld. De rest verliest zich meer en meer in anduidelijkheid.

43. Aan 't afrit van Hoekstraat naar Nieuwe Haven. Allemaal mooi staan, jullie! Links de "Nieuwe Diek" met de serie .Jiokjes an de deur". Vanuit het eerste kijkt Coba Muijs - van de Groep even nieuwsgierig om het hoekje van de deur. De grote rneisjes zijn Anna de Graaf Zdr. (later de vrouw van Hendrik de Graaf Lzn.), Grietje van Diermen Wdr. (gehuwd met J. Hoogkamp) en Francijntje de Jong Hdr. (getrouwd met Dirk de Graaf Jr.), De kleintjes: Hendrik van Hein Korlaar, Zeger van Bram de Graaf, Lammert en Jan van Peter Duijst Lzn., Heintje van Steven Koelewijn Rzn. en Hendrikje van Hillebrand de GraafDzn. Foto van september 1927.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek