Kent u ze nog... de Damsters

Kent u ze nog... de Damsters

Auteur
:   J. Zwinderman
Gemeente
:   Appingedam
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4244-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Damsters'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan de bedoeling van de uitgever om een aantal oude stadsgenoten aan de vergetelheid te ontrukken, heb ik gaarne rnijn me.dewerking willen verlenen.

Deze stadsgenoten, waarvan het merendeel inmiddels is overleden, hebben veel van hun vrije, en toen schaarse, tijd gegeven in het besturen van verenigingen, aan het doen slagen van festiviteiten of uitvoeringen of deden zo maar mee aan het plaatselijke verenigingsleven.

Velen zullen ongetwijfeld op de foto's farnilieleden en/ of bekenden en vrienden herkennen. Gaarne hoop ik, dat zij met het bekijken van dit boekje evenveel plezier zullen hebben, als ik dat had met de samenstelling ervan. Als dat het geval mag zijn, voldoet het immers aan de bedoeling van het uitgeven.

Dat deze samenstelling mogelijk is geworden, dank ik aan de vele stadsgenoten, die mij voor dit doel foto's afstonden en/of behulpzaam waren bij het uitzoeken wie wel waren afgebeeld.

Een aantal personen konden niet worden thuisgebracht, hetgeen overigens niet verwonderlijk is als men nagaat dat het merendeel van de foto's van voor 1930 is.

l . De vroede vaderen van de stad Appingedam in de raadzaal bijeen. We zien op de foto burgemeester Welleman, ter rechterzijde geflankeerd door: H. Olthof (wethouder), J. Buitenkarnp, mevrouw Raap, De Nekker, P. Schrage en G.F. Hendriks en ter linkerzijde door: H. ter Brugge (gemeentesecretaris), S.H. de Groot (wethouder), Scholtens, Brons, Zanstra, Dijkman, Dik en Hoorndijk.

2. Het secretariepersoneel, in goede stemming, bijeen in 1935. Op de foto staan de heren Zanstra, Sentener, Perdok, Meijer, Sche1tens, Richters en Tuinier.

3. In 1937 poseerde het secretariepersoneel, gezeten op de balie van de secretarie, voor de fotograaf. Op de foto staan mejuffrouw Scherphuis en de heren Sebtener, Scheltens, Meijer, Huisman en Strubbe.

4. De stadsomroeper Jan Gcwald in actie, begeleid door zijn vrou w, zijn vaste en troll we begeleidster.

5. Een foto uit 1924 van Filips ter Berg, de bij vele oud-Darnsters nag bekende lotenverkoper. Hij was een der laatste bewoners van het Israelitisch Gasthuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek