Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4720-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De christelijke gemengde zangvereniging "De Lofstem" werd op 1 februari 1921 opgericht. De repetities werden gehouden in de consistoriekamer (verenigingsgebouw vanaf oktober 1926) van de hervormde kerk aan de Ouderkerkerlaan. Het koor, dat aan veel concoursen he eft deelgenomen, heeft diverse dirigenten gekend: Yperen van Gelderen, H.R. Huisman en Jac. Stolk.

Op 1 juli 1924 werd het kinderkoor "De Jonge Lofstem" opgericht, dat ook door bovengenoemde dirigenten werd geleid. Vele jaren heeft Bep Ooms, en de laatste vijftien jaren mevrouw M. Bosch, de voorzittershamer gehanteerd. Vanaf 1955 tot 1967, het jaar van de opheffing, werd het kinderkoor gedirigeerd door Jac. Stolk. Tot 1970 was hij dirigent van het grote koor.

Tijdens de festiviteiten van het 50-jarig bestaan van de Diemer Harmonie werd op 2 juli 1947 een concert gegeven door de gezamenlijke zangverenigingen, het IVO-koor (onder leiding van P.J. Schneider), de christelijke mannenzangvereniging "Adeodaat" (onder leiding van P. Zwaan) en de christelijke zangvereniging "De Lofstem" (onder lei ding van H. R. Huisman).

Op de foto uit omstreeks 1930 van links naar rechts: liggend Floor van Tilburg en C. van Tilburg.

Eerste rij, zittend op de grond: Henk Bogaard, R. van Dijk, H. van Drie, J. van Dijk, Jan Portengen, P. van Dijk, Johan Pothoff, Anton Straver en J. ofD. Bogaard.

Tweede rij, zittend: Freek Kuhler, Geertje Straver, Gijs Straver, Jan Overheem, W. Vedder, dirigent Yperen van Gelderen, mevrouw Yperen van Gelderen, Marijke Roest, Neeltje Kos en Ans van Nigtevegt.

Derderij, staand: Mar Barneveld, Neeltje ter Heide, M. van Dijk-Neumeijer, M. van Norden, mevrouwGroenedaal, H. Smits, S. Smits, Coba de Gooijer, Jeltje Bakker, Jannie Straver, Marie Visser, Annie Diepgrond en een onbekende.

Vierde rij, staand: Mientje van Norden, Rina Luijten, Matje van Dijk, Bep Luijten, Neeltje Niezen, Bep Niezen, Annie van Nigtevegt, Riek Bakker, mevrouw Gelderen, mevrouw De Gooijer, solozangeres Jansje Bakker, Geesje Visser en Emmie van Tilburg.

12. Het mannenkoor "Soli Deo Gloria" was opgericht in 1925 en stond onder leiding van P.J. Schneider. In 1930 werd dit mannenkoor met het reeds bestaande rooms-katholieke dameskoor , ,St. Caecilia" tot een gemengd koor samengevoegd onder de nieuwe naam "Zang en Vriendschap", Dirigent bleef P.J. Schneider. Dit koor heeft aan diverse concoursen in het land deelgenomen. P.J. Schneider heeft als dirigent kerkkoren geleid in Diemen, Betondorp en Muiden en aan meer dan vijftig concoursen deelgenomen.

Op de foto het mannenkoor "Soli Deo Gloria" met echtgenotes een dagje uit, het zogenaamde "potverteren". Zittend, van links naar rechts: A. van Haarlem-Woorts, J. van Haarlem.

Knielend, van links naar rechts: P .H. Saan, Freek Timmer, mevrouw Martens, Cor. v.d. Meer, mevrouw Vendrix en Frans Cocu.

Staand, van links naar rechts: A.A.B. Woorts, Willem Vendrix, mevrouw Hesp, M. Hesp, P.J. Schneider, mevrouw Schneider, mevrouw Saan, D. Kortland, mevrouw Kok, mevrouw Stut, Hannes Timmer, mevrouw Van Engen, mijnheer Stut, mevrouw Timmer en Chris Kok.

Tegen de boom links mevrouw Cocu en rechts W. Hormeijer.

Foto: M. Hesp.

4t~

J9i6 7 B A'On

'9-f?!10

13. De winkelgalerij van Diemen, beter bekend als "Het Witte Blok", naderde eind 1924 haar voltooiing. In de winkel op de hoek Burgemeester BickerstraatJHartveldseweg werd in oktober 1924 de slijterij H.L. Hamers gevestigd. De zaak was in 1875 als cafe annex slijterij begonnen in de 2e Van Swindenstraat, F.G.S. Hamers was begrafenisondememer en zijn vrouw Marretje beheerde het cafe tevens slijterij. Omstreeks 1900 werd de slijterij verplaatst naar de Javastraat, hoek Sumatrastraat, en daar voortgezet door de zoon, H.L. Hamers.

Na zijn vestiging in Diemen opende hij in de Burgemeester Bickerstraat de bekende advocaatfabriek , ,Hamers". Tijdens de Diemense periode telde het bedrijf acht zaken, waaronder een in IJmuiden.

H.L. Hamers was een voorstander van reclame; dat was te zien op de drie vrachtwagens, waarmee hij de filialen bevoorraadde. Heel bekend was de wagen met een grote advocaatfles erop met de tekst: ,,In aile kamers advocaat van Hamers". Zelfs door de grachten van Amsterdam voer een soort pontje met deze reclame; ook de gebroeders Blanus reden reclame voor hem.

In oktober 1932 werd de slijterij in Diemen opgeheven en naar de Javastraat verplaatst. Na enige tijd werd ook de advocaatfabriek in Diemen opgeheven. De zaak in de Javastraat werd door de zoon van H.L. Hamers, F.G.S. Hamers voortgezet en nu door diens zoon G.E. Hamers. Bij het 55-jarig bestaan van de firma Hamers bracht de Diemer Harmonie een muzikale hulde voor de advocaatfabriek.

Op de foto van F. G .S. Hamers uit 1930: 1. Corry Hartsink; 2. Hartsink sr.; 3. Frans Hamers; 5. mevrouw Hamers; 6. Opa Hamers; 7. Oma Hamers; 8. P. Saan sr.; 9. Marie Hamers met haar broertje Edwin; 10. Gonnie Hamers; 12. W. Kreike sr.; 14. E.v.d. Schot; 15. G. v.d. Schot; 21. D. Appeldooren; 22. dirigent Leen Mudde; 23. Grijseels; 24. H.L. Hamers; 26. B.H. Vervetjes.

14. Meermalen is er al geschreven over de rooms-katholieke bewaar-, frobel- en naaischool, die mede door pastoor Verdegaal werd gesticht in 1928. De school was gelegen aan de tegenwoordige Burgemeester Bickerstraat en gebouwd door C. Westerbeek voor de som van f 34.000,-. In oktober 1928 werd deze school gewijd en op plechtige wijze in gebruik genomen. De school kwam onder lei ding van de zusters van "Het Arme Kind Jezus" van de Linnaeushof in Amsterdam-oost. Eind 1932 namen de zusters de Dochters der Liefde hun werk over. De congregatie van de Dochters der Liefde werd in 1633 gesticht met het doel te voorzien in de talrijkenoden van de mensen, vooral armoe en ziekte. Vincentius a Paulo en zijn medewerkster Louise de Marillac legden meer nadruk op de praktische naastenliefde. Naast het onderwijs namen de Dochters der Liefde de wijkverpleging en de gezondheidszorg op zich.

De Dochters der Liefde spreken niet van kloosters maar van huizen. In 1934 werd het zusterhuis aan de Hartveldseweg 22 gebouwd; het was gewijd aan Sint Catharina.

Op de foto van mevrouw Giling een kleuterklas en een zuster van Het Arme Kind Jezus van de St. Jozefschool aan de Burgemeester Biekerstraat.

Op de foto van het sehooljaar 1931-1932:

1. zustervan Het Arme Kind Jezus; 2. E. Hamers; 3. Marie Geerlings;4. Nellie Splinter; 5. Ida v.d. Griend; 8. Ben Sehreuder; 11. Annie Glas; 15. L. Maren; 17. J. Altena; 18. Theo Giling; 19. Cor Negenman; 20. De Leeuw; 21. Jaap Giling; 23. Theo Goedhart; 26. Kootje Kok; 29. Alie de Kwant; 30. Loek van Heeke; 31. Annie v.d. Water; 35. Giel Koch en 38. Vera Kaskens.

Op de achtergrond de aehterzijde van het Witte Blok, toen de winkelgalerij van Diemen. In het venster staat Sjoukje die bij drogisterij Giling werkte.

15. In 1918 werd D. v.d. Kroon eigenaar van het voormalige cafe van Bart Lauwrens aan de Muiderstraatweg. Eind 1924liet hij dit cafe afbreken. Tijdens de nieuwbouw stond er aan de overzijde een noodcafe op palen boven de Muidertrekvaart. De opening van het nieuwe cafe met feestzaal en vergaderruimten yond plaats op 26 februari 1926. In de kelder werden een bottelarij voor bier en een limonadefabriek geinstalleerd,

D. v.d. Kroon was agent van Amstelbier; ditbierwerd met paard en wagen door Cor van Ballegooy aan de brouwerij gehaald en op dezelfde dag rondgebracht. In Diemerbrug geschiedde dit per handkar door Piet Visser en later door Toon Vos. D. v.d. Kroon reed zelfmet een T-ford de buitenwijken.

In 1928 kwam J. Hagen als chauffeur bij D. v.d. Kroon in dienst, maar hij werkte ook in de bottelarij en de limonadefabriek. Daar werden de flesjes met limonade en de beugelflesjes uit houten vaten met bier gevuld. Het bier werd in kisten van zestig flesjes rondgebracht; een flesje Amstel kostte vijftien cent en een flesje pils twintig cent.

Omstreeks 1938 begon de Amstelbrouwerij zelf het bier in flesjes met kroonkurk in kisten van vierentwintig stuks af te leveren. Eind 1932 nam D. v. d. Kroon de slijterij van Hamers aan de Hartveldseweg over; filiaalhouder werd Th. Westerbeek en vanaf 1934 J. Hagen. De slijterij werd voornamelijk door mevrouw Hagen geleid en was voor de Tweede Wereldoorlog ook op zondag open van 11.30 uur tot 15.30 uur. Een fles advocaat kostte toen f 1,20 en een fles limonade vijfenvijftig cent. Na 1942 kwam de slijterij bij het cafe en in 1944 werd de slijterij met de limonadefabriek verplaatst naar de Ouddiemerlaan 24. De leiding hiervan had de zoon Kees. Het cafe werd in 1945 voortgezet door de zoon Boudewijn. In 1949 opende D. v.d. Kroon weer een slijterij aan de Hartveldseweg, die vanaf 1955 door zijn dochter Tinie werd voortgezet. De laatste eigenaar was A.c. Meijer. Het cafe werd in 1952 eigendom van H.J. Busch en in 1953 door J.P. van Leeuwen overgenomen. In 1960 vertrok B. v.d. Kroon naar Breukelen, maar bleef agent van Amstelbier voor Diemen en omgeving. De limonadefabriek verhuisde in 1958 naar het Gein en in 1960 eindigde het dienstverband van J. Hagen.

Op de foto uit 1931 de Ford met links Hajo Hament, rechts J. Hagen, achter het stuur B. Vreken en in de laadbak links Boudewijn en rechts Kees v.d. Kroon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek