Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4720-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Links: deze foto is genomen op de oude loswal aan de Muiderstraatweg, schuin tegenover garage Oostenrijk. Op de achtergrond is een gedeelte van de Prins Hendrikkade te zien met, van links naar rechts, de melkwinkel van W. Vedder, de bakkerij van W. Hormeijer en een gedeelte van de hervormde pastorie uit 1770.

In het midden staat Bets van Groen; haar ouders hadden een tabakswinkel aan de Ouddiemerlaan 7. Naast Bets van Groen staan de zusjes Mol. De familie Mol heeft een jaar (1933) aan de Ouddiemerlaan 3 gewoond.

Foto: B. Tijms-Van Groen.

Rechts: voor zover bekend was de tabakswinkel van de familie Goedhart aan de Hartveldseweg de oudste tabakswinkel in Diemen. J. Goedhart vestigde zich in 1882 in Diemerbrug. Zijn zoon Chris, werkzaam bij de PIT in Amsterdam, nam in 1931 de zaak over. De winkel werd grotendeels door mevrouw Goedhart geleid. De winkel ernaast was de rijwielzaak van J. van Amstel. Op de foto Chris Goedhart en zijn vrouw.

Foto: J.F. Reurekas.

22. Op de foto van mevrouw v.d. Heiden een groepje kinderen voor het woonhuis annex schoenmakerij van H. Mars in de Jan Bertsstraat. De schoenmakerij was daar gevestigd van september 1930 tot november 1939. De zoon, Harry, had hier een kolenhandel. De opslag van de kolen was om de hoek in de Johan van Soesdijkstraat. De kolenhandel was hier gevestigd van september 1938 tot november 1940.

Naast de poort links (op de foto niet zichtbaar) was het bekende koffiehuis annex ijssalon van J. Horstman, die tevens ijsventer was. Hij was ook raadslid van de gemeente Diemen en als oudste lid heeft hij in september 1938 het ambt van loco-burgerneester vervuld. Mevrouw Horstman was vroedvrouw en heeft menige Diemenaar op de wereld geholpen.

Dit gedeelte van de Nieuwe Buurt tot aan de Diemerkade werd op bevel van de Duitse weermacht in 1944 voor schootsveld afgebroken. Als gevolg van deze zinloze afbraak werden 1731 Diemenaren naar Amsterdam-oost geevacueerd, Niet aile kinderen op de foto zijn bekend; velen hebben in 1944 Diemen als evacue verlaten en zijn na de Tweede Wereldoorlog niet meer teruggekeerd. Op de foto van mevrouw v.d. Heiden zijn de namen van de volgende kinderen bekend; helaas weinig voornamen:

1. Seeuwen; 2. Meugeling; 3. Seeuwen; 6. Henk v.d. Horst; 7. Rika v.d. Horst; 10. Seeuwen; 11. Seeuwen; 23. Kees van Zijl; 24. Frank v.d. Heiden; 25. Meugeling; 26 zusje van Jopie van Zijl; 27. Willy Overboom; 28. Jopie van Zijl; 29. Seeuwen; 33. Sjuul v.d. Horst; 34. Kitty Seeuwen.

Foto uit het jaar 1933.

23. Aan de Diemerzeedijk te Overdiemen werd in 1880 door Klaas de Haan de boerderij "Zeehoeve" gebouwd. De boerderij, gebouwd op een turfplaat, heeft een drijvende kelder van 10 bij 6 meter en is geheel van plavuizen vervaardigd. , ,Zeehoeve" ligt in het voormalige Uilenbos, een polder van 23 hectare groot. De polder lag tussen de Kleisloot en de Bullekade en had tot omstreeks 1920 een eigen bemaling door middel van een windmolen aan de Diemerzeedijk. Een eigen bemaling betekende toen vrijstelling van polderlasten. De bemaling ging via de Kleisloot. Daarna werd de polder op de bemaling van de Overdiemerpolder aangesloten, die door de watermolen van P. Griffioen werd bemalen. Deze molen werd in 1926 door een dieselgemaal vervangen en in 1937 voor de verbreding van het Merwedekanaal gesloopt.

De Bullekade was een verbinding tussen de Derde Diem en Muiden evenals de Kleisloot, die gebruikt werd voor aanvoer van munitie voor het fort Diemerdam en voor vracht- en pleziervaart.

In 1921 werd C. Hennipman de nieuwe pachter van de boerderij "Zeehoeve" en vanaf 1948 tot heden zijn zoon K. W. Hennipman. De polder met boerderij behoorde eerst aan Anton Hennipman; later aan jonkheer C. Dedel. Van het bedrijf, dat zo'n veertig koeien telde, werd de melk per vrachtwagen door melkrijder J. Maurik opgehaald. Na 1963 werd de polder met bijbehorende boerderij eigendom van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN).

Op 21 maart 1965 ging de gemeente Diemen akkoord met de bouwplannen voor de electriciteitscentrale. De eerste paal voor deze centrale (met een capaciteit van 386 Megawatt) werd op 12 juni 1967 geslagen door de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland mr. F.J. Kranenburg. Op 1 april 1971 werd de PEN-centrale Diemen officieel door prins Bernard in bedrijf gesteld.

Op de foto zit op de voorgrond van de boerderij "Zeehoeve" K. W. Hennipman. Achter hem van links naar rechts: Annie de Groot, Jacob Hennipman, Fred de Haan, J. v.d. Velde, CornelisHennipman, Corrie Hennipman en mevrouw H.W. Hennipman-Blijenberg.

Foto: K.W. Hennipman.

24. Op foto rechts een gedeelte van de Ouderkerkerlaan waar C. Niemans en R. Ruigrok v.d. Werve bezig zijn met de bestrijding van de iepziekte, die Diemen in 1933 trot. Een groat deel van de bomen, die aan beide zijden van de Ouderkerkerlaan en de Ouddiemerlaan stonden, werd door deze ziekte aangetast. De zieke born en werden bij de stronk afgezaagd; het overige deel bleef in de walkant zitten am te voorkomen dat dit in de sloot wegzakteo

De ziekte werd bestreden door de omgezaagde bomen eerst te schillen en daarna de schors te verbranden. Vervolgens werden de bomen tot brandhout gezaagd en aan de inwoners van Diemen verkocht. Het gedeelte van de bomen dat was blijven staan, werd in de hongerwinter 1944-1945 grotendeels door de inwoners omgezaagd en gebruikt in de noodkacheltjes.

Op de foto rechts aan de Ouderkerkerlaan ziet u onder andere de groentewinkel van T. Pijl, het woonhuis van P.J. Schneider (hoofd van de Sint-Petrusschool), de kruidenierswinkel van W. van Zalingen en vervolgens de stro-, hooi- en ruwvoederhandel van J. Havekotte. Op de achtergrond rechts de openbare lagere school en links de hervormde kerk.

Ongeveer op dezelfde plaats links aan de Ouderkerkerlaan stonden vier winkels. Vanaf de hoek Julianastraat de tabakswinkel "Cuba" van de familie Poster (1929), de schilderswinkel van Overduin, de textielzaak ,,'t Vlijtje" van de familie Akker en de kruidenierswinkel van Th. Harkink (1923 tot 1961). Th. Harkink was de enige wijndepothouder van P.J .A. Chrispijn (sterk alcoholische dranken) in Diemen. Tevens hadden zij een depot van "Sluis" vogelzaden uit Weesp.

Harry Mentink bracht met een transportfiets de boodschappen rand in Diemen en werkte bij Harkink van 1937 tot 1944; toen werd hij namelijk op transport gesteld naar Duitsland voor de "Arbeitseinsatz".

Op de foto uit 1933 links C. Niemans en rechts R. Ruigrok v.d. Werve, respectievelijk vanaf 1930 en 1933 in dienst van de gemeente Diemen.

Foto: R. Ruigrok v.d. Werve.

Op de foto links ziet u voor de winkel aan de Ouderkerkerlaan mevrouw Harkink en Harry Mentink in 1937. Foto: Harry Mentink.

25. De diensten van de pontwachters bij Rijkswaterstaat werden door meerpersonen uitgevoerd. Het was een vrij zelfstandig beroep.

De foto rechts toont de situatie bij een strenge winter. Het Merwedekanaal werd zo lang mogelijk bevaarbaar gehouden door een ijsbreker. Ook de vaargeul voor de veerpont werd ijsvrij gehouden. Als de ijsbreker er niet meer doorkwam, werd met ijszagen een vaargeul voor de roeiboot vrijgemaakt. Langs een touw, gespannen vanaf de belpaal van de ene naar de andere oever, werd de roeiboot door een aantal person en door de vaargeul getrokken.

In een strenge vorstperiode diende men te zorgen dat de bewoners van Overdiemen niet geisoleerd raakten. Bij strenge winters ontstond noodgedwongen werkloosheid. Sommige bewoners van Overdiemen werden in tijdelijke dienst genomen door Rijkswaterstaat bij de veerpont. De bakker, de slager en de kruidenier werden per roeiboot overgezet. De kolenhandelaar moest vanaf de pont zijn bestelling per kruiwagen afleveren. Ook het veevoeder, de afvoer van melk, de schaatsenrijders, de schoolkinderen, alles en iedereen was afhankelijk van het overzetveer.

Op de foto van december 1933 in de roeiboot, van links naarrechts: G. v .d. Meent, een onbekende, G. Molenaar, Cees van Dinteren, L. v.d. Broek, H. Griffioen, twee dames voor de ijsbaan bij Joon en Gijsbert Molenaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek