Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4720-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. In het seizoen 1932-1933 werd de Diemer Korfbal- en Athletiek Vereniging (DKA V) opgericht. Het korfbal werd door Sip Buwalda en zijn broer Nico in Diemen geintroduceerd.

Sip Buwalda was in de beginperiode ook de trainer van D KA V. De training vond plaats op het schoolplein van de openbare lagere school aan de Ouderkerkerlaan. Om het spel te leren werden eerst onderlinge wedstrijden gehouden. Na 1934 ging men in de afdeling van Amsterdam spelen. Tegenstanders van DKA V waren onder andere D DK (Betondorp), Oosterpark en Westerkwartier. Een hoogtepunt voor het Diemense korfbal was het j aarlijkse toernooi te Velsen, georganiseerd door Blauw Wit. Evenals het toernooi op het oude ijsclubterrein in Amsterdam.

DKA V speelde haar thuiswedstrijden op het terrein gelegen achter het sportterrein aan de Ouderkerkerlaan. De ingang naar dit veld lag aan de Weesperstraat.

DKA V was nauw verbonden met DV A V omdat zij ook in de revues van DV A V meespeelden. De eerste revue voor DV AV werd geschreven door Cor Meijer en in december 1932 opgevoerd; de muziek was van Doli v.d. Wielen.

Ongeveer vier jaar later werd DKA V door slechte accommodatie opgeheven. Het houten kleedlokaaltje werd aan DV A V geschonken.

Op de foto van maart 1933 van mevrouw Vos:

Eerste rij, van links naar rechts: Riet Mooiweer, Gerrie van Es, Annie Hagen, n.n., Hennie Schulp en Jo Bruins. Tweede rij, van links naar rechts: Marie van Riel, Jet Poster, Alie Veluw en Fietje Moederzoon.

Derde rij, van links naar rechts: Alie de Vries, Jaap Stodel, Dik van Es, Jan van Leeuwen, Marie den Hartog, Henk van Leeuwen, Jeanne Bruins, Nel den Hartog en Sip Buwalda.

27. In de jaren dertig begon Diemen reeds te veranderen, vooral door de bouw van een nieuwe wijk, door de Diemenaren de "Nieuwe Buurt" genoemd. Het nieuwe gedeelte bestond uit een groot aantal huizen en winkels. De bevolking van Diemen was in de periode vanaf 1920 van 2121 tot 3790 inwoners in 1940 toegenomen. In de crisistijd toonden de winkeliers meer belangstelling voor de dorpskem en de "Nieuwe Buurt". Men probeerde hoe dan ook aan de steun, een beperkt inkomen van tien a elf gulden per week met's winters een gulden toeslag voor kolen, te ontkomen. Velen trachtten op een andere wijze een boterham te verdienen. Vandaar de vele winkeltjesen bedrijfjes die Diemen kende, iets dat toen nog mogelijk was.

G. Ooms woonde in die periode in de "Zeven Wonderen" (Muiderstraatweg), waar hij in 1930 met weinig geld een textielzaak begon. Met een transportfiets, met voorop een theekist, begon hij zijn artikelen in Diemen, Weesperkarspel en van Weesp tot Ankeveen uit te venten. Naarmate de zaak beter ging kwam er een bakfiets, maar de "Zeven Wonderen" lagen vanaf de rijweg zoveellager dat iedere morgen de zwaarbeladen bakfiets met vereende krachten naar boven werd geduwd.

In 1934 verhuisde hij naar het voormalige winkeltje van Jaapie de Garenklos aan de Muiderstraatweg 3, dat toen een textielwinkel van de zusters De long was. De zaak werd door G. Ooms overgenomen en uitgebreid met de verkoop van jongenskleding, werkkleding en herenkleding, ook naar maat; deze kostuums werden gemaakt door Van Bork; hij woonde bij de Hooibrug. Mevrouw Ooms stond toen in de winkel en G. Ooms bleef zijn klanten in de buitenwijken bedienen.

In 1935 verhuisde G. Ooms naar de voormalige galanteriewinkel van Westerbeek aan de Hartveldseweg 5 en werd de zaak uitgebreid met woningtextiel. Bijgestaan door dochter Bep en zoon Gerard werd na de oorlogsjaren de zaak weer op de been geholpen. Medio 1965 werd het winkelpand gesloopt, maar een j aar eerder, in 1964, open de zoon Hans een winkel met uitsluitend woningtextiel in de Arent Krijtsstraat, nu winkelcentrum C. van Maarssenplein.

Op de foto voor het winkeltje aan de Muiderstraatweg 3: links Bep de Vries, zuster van mevrouw Ooms en reehts mevrouw T. Ooms-de Vries.

28. De Amsterdamse Handelsvereniging vestigde zich omstreeks 1934 op de Sniep nabij de Vinkenbrug. Een groot gedeelte van de Sniep was toen nog moerassig en werd door de firma zelf opgehoogd en bouwri jp gemaakt. Tot omstreeks 1947 werden hier uitsluitend betonopzetters vervaardigd. Daarna begon de fabricage van tufstenen en in 1950 de bouw van betonnen casco's voor woonschepen.

Het hoofdkantoor van de Amsterdamse Handelsvereniging bleef in de Sarphatistraat 181 te Amsterdam gevestigd. Commercieel directeur was Van der Wal en technisch directeur A. Bloem.

In 1939, na afkondiging van de mobilisatie, werden op de Sniep op het terrein van de Amsterdamse Handelsvereniging barakken voor Nederlandse militairen geplaatst. Na de capitulatie in 1940 werden deze barakken omgebouwd tot strafkamp voor Duitse militairen. Na de oorlog werd het wachtlokaal bij de ophaalbrug verbouwd tot woonhuis voor de bedrijfsleider van de Amsterdamse Handelsvereniging, Wilko Bloem.

Veel Diemenaren zi j n bi j deze firma in dienst geweest. Omstreeks 1956 werd de Amsterdamse Handelsvereniging verkocht aan de aannemersfirma "De Vilder" .

Vroeger was de Amsterdamse Handeisvereniging gevestigd te Zeeburg in Amsterdam-oost en nam ook heiwerkzaamheden aan. De houten palen hiervoor lagen in een haven aan het Nieuwe Diep. Zij heeft onder andere het heiwerk opgeleverd voor de bouw van de Jan Evertsenstraat en de omgeving Hoofdweg. Voor deze palen werden op Zeeburg ook de betonopzetters vervaardigd.

Op de foto van mevrouw Klok-Bloem van links naar rechts: W. Bloem, Balke, J. Bloem en J. Bloem.

29. De rooms-katholieke parochie Sint Petrusbanden aan de Hartveldseweg te Diemen hield jaarlijks een bedevaartstocht naar Banneux in Belgie. Deze tochten, die ongeveer achtmaal zijn gehouden, stonden onder leiding van pastoor B.Lasance. Per bus ging men naar het bedevaartsoord "De Maagd der Armen" te Banneux. Tot aan het vertrek van pastoor B. Lasance, die in 1948 door pastoor C.M. Mol werd opgevolgd, hebben deze tochten plaatsgevonden.

Tot omstreeks 1953 ging men individueel naar het bedevaartsoord, daarna sloot men zich aan bij het bisdom Haarlem om Banneux te bezoeken.

In 1963 werd er een vereniging gesticht die was aangesloten bij de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) in Den Bosch. Leden moeten j aarlijks een contributie aan de VNB afdragen. De afdelingDiemen staat onder leiding van Jo Ruigrok v.d. Werve in samenwerking met de afdeling de "Zonnebloem" en het pastoraat Diemen. De afdeling Diemen van de "Zonnebloem" werd in oktober 1948 opgericht door Nel Ruigrok v.d. Werve, Marie Kreike, G. de Booy en G.F. Heemskerk.

Vanuit Diemen worden deelnemers eventueel kosteloos met particuliere auto's naar Roosendaal gebracht. Vandaar reist men dan per internationale trein naar Lourdes in Frankrijk. Op medisch advies kan men ook per vliegtuig naar Lourdes. Het is echter 20, dat zowel voor de trein als het vliegtuig naar eigen vermogen moet worden bijgedragen.

Op de foto uit 1935 van links naar rechts: B. Karhof, mevrouw Karhof-Nieuwkerke, mevrouw Post, Coba Saan, P .H. Saan, mevrouw Dijs, drie onbekenden, chauffeur, mevrouw Meester, een onbekende en pastoor B. Lasanceo

30. In 1931 speelde de Rooms Katholieke Sportvereniging Diemen haar eerste voetbalseizoen op twee velden nabij de Vinkenbrug. De twee velden waren gelegen in de Diemerpolder naast de Ie Diem, ongeveer net voor de tuinderij van J .H. Pothoff. Het bestuur van de vereniging bestond onder anderen uit voorzitter Th. van Kleef en penningmeester P. de Rijk. Er waren drie senioren- en drie juniorenelftallen. De leden speelden in een zwarte broek en een wit shirt met op de linker borstzak het wapen van Diemen.

Daar de velden erg afgelegen lagen was de belangstelling niet groot. Vandaar dat men het seizoen 1932 startte op slechts een veld aan het Weesperzandpad. Op 9 oktober 1932 werd dit terrein naast de begraafplaats "Rustoord" ingewijd. Op de houten kantine en kleedlokaal stond in grote letters een reclame van slijterij Hamers. De kantine werd beheerd door Kees en Arie Kreike, die ook de velden onderhielden. De wasgelegenheid bestond uit aluminium schaaltjes gevuld met slootwater.

RKSV Diemen speelde in de kompetitie onder andere tegen DES uit Kudelstaart, DOS uit Amsterdam. Sint Pancratius, PVCB (Pastoraat Voetbalclub Bonifatius) en uit Amsterdam-oost: India, De Meer en Wilskracht. De uitwedstrijden, die niet per fiets bereikbaar waren, werden met de Diemer blokband taxi's van Borghols bezocht. Lang zou RKSV Diemen niet bestaan. Door de aanleg van het ringspoor moest het voetbalveld verdwijnen en daardoor werd de club opgeheven. Een groot aantal spelers ging naar Oda in Duivendrecht, Wilskracht en De Meer in Amsterdam-cost.

Op de foto van F. Hamers het A Junioren elf tal van RKSV Diemen kampioen 1935:

jeugdleiders: 2. Bogers; 8. Marsman; 13. Rijsenbrij; 18. v.d. Yen sr. en terreinknecht: 3. Kees Kreike. Hetelftal: 4. B. Vervetjes;5. A. Bogers; 7. J. vanBeek; 9. A. Westerbeek; 10. J.v.d. Vuurst; 12. met de gewonnen medaille aanvoerder J. Beyen; 15. Jan Kloosterman; 16. Th. v.d. Yen; 19. F. Hamers; 20. J. Koens; 21. W. Brouwer; 22. H. v. Maaren; 23. D. de Leeuw. De overigen zijn toeschouwers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek