Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2

Auteur
:   J.F. Reurekas
Gemeente
:   Diemen
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4720-0
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Diemenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Omstreeks 1904 begon A.H. de Wild in het laatste huis van de Zeven Wonderen een drukkerij. Vanaf Diemerbrug gezien lagen de Zeven Wonderen links aan de Muiderstraatweg. De drukkeri j was gevestigd in de voorkamer en bestond uit een eenvoudige handpers.

Na de aanleg van elektriciteit (1916) werd de drukkerij aan de achterzijde uitgebreid en elektrisch uitgevoerd. Omstreeks 1920 werd de drukkerij naar de Ouderkerkerlaan 7 verplaatst en met een kantoorboekhandel uitgebreid.

Na het overlijden van A.H. de Wild in 1937 werd de zaak door mevrouw De Wild, bekend als tante Jeanne, voortgezet, later samen met A.M. Llsendijk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Ouderkerkerlaan 7 het contactadres van de illegaliteit. Regelmatig kwamen hier de leiders van het verzet en de koeriers bijeen. De verzetscourant "Vrij Nederland" werd hier gestencild en kort daarna, met toestemming van tante Jeanne, gedrukt gedurende de periode 1941 tot 22 september 1942. Gedurende die periode en tot aan het einde van de oorlog verzorgde mevrouw De Wild de verspreiding van de verzetskrant in Diemen en omgeving.

Ook het archief van de Ordedienst werd hier opgezet en dagelijks bijgehouden. (Voor meer informatie zie het boek "Diemen 40-45".) Met ondersteuning van de stichting 1940-1945 werd de drukkerij in 1945 heropend en werd de eerste naoorlogse Diemer Courant uitgegeven door A.M. IJsendijk.

Op de foto uit omstreeks 1936: Mevrouw de Wild, A.H. de Wild en A.M. IJsendijk.

32. De slagerij van Hannes Zaal dateerde van omstreeks 1913 en was gevestigd in Diemerbrug. Het woonhuis annex slagerij stond in het rijtje huizen naast cafe "De Reiger" van C. Pereboom aan het vroegere jaagpad langs de Weespertrekvaart. De slagerij lag aan de achterzijde van het huis.

Dit gedeelte van de oude dorpskern, links van de ophaalbrug, werd in 1927 ter verbreding van de Muiderstraatweg voor het steeds toenemende verkeer afgebroken. De slagerij werd verplaatst naar de Hartveldseweg in de verbouwde groentewinkel van J. Bechthold. Het werd een moderne elektrische rund-, varkens- en kalfsslagerij; in die tijd een hele vooruitgang. Elektrisch betekende dat de met ijsstaven gekoelde ijskasten door een elektrisch koelsysteem werden vervangen. Ook de met de hand bediende gehaktmolens werden door elektrische vervangen. In Diemen verzorgde Hannes Zaal met C. Smit, van beroep loonslager, vrijwel alle huisslachtingen bij de veehouders in de maand november.

In 1936 werd de slagerij voortgezet door de zoon van Hannes Zaal, Jaap en vanaf april 1955 werd Jaap Zaal opgevolgd door zijn zoon Herman.

Herman Zaal was een van de oprichters van de Rooms-Katholieke tafeltennisvereniging Diemen. Samen met Cor Koot en Miep Westerbeek werd de RK ITV Diemen in oktober 1951 opgericht.

Vanwege zijn grote inzet voor deze vereniging werd Herman Zaal bij het 25-jarig bestaan van de vereniging onderscheid en met de Paroolring.

Door een nieuw bestemmingsplan rond de ophaalbrug moesten de winkels afgebroken worden en vertrok Herman Zaal naar Amsterdam-oost (1971).

Op de linker foto Herman Zaal in de slagerij.

Op de rechter foto, van links naar rechts: mevrouw Zaal, Hannes Zaal, Jaap Zaal, J. Weiss en Piet de Vries.

33. De melkzaak van F. Cocu Sf. was van 1918 tot 1938 gevestigd aan de Hartveldseweg 7; vanafnovember 1928 zette de zoon Frans de zaak voort. Voor de bouw van de nieuwe ophaalbrug over de Weespertrekvaart (geopend in maart 1940) en verbreding van de weg werden de winkels met bovenwoningen en het cafe "De Vergulde Wagen" (bekend als cafe Vervetjes) afgebroken.

Op 6 april 1938 verhuisde de melkzaak naar de Burgemeester Bickerstraat 5. Omstreeks 1943 werd de melkzaak voorgoed gesloten en Frans Cocu werd post bode in Amsterdam.

De winkel was nog tot eind 1944 een filiaal van de bloemenzaak van Stein uit Betondorp, met als verkoopster mevrouw Cocu. Op 23 april 1945 verhuisde F. Cocu Sf. naar de Burgemeester de Kievietstraat en werd de winkel kruidenierszaak van W. van Zalingen.

F. Cocu Sf. was geen onbekende in het rooms-katholieke verenigingsleven; hij was regisseur bij de toneelclub van het zangkoor IVO (In Vrede Opgericht) en speelde zelf ook diverse malen mee. Jarenlang was hij lid van het rooms-katholieke kerkkoor "St. Gregorius".

Op de foto uit omstreeks 1937 brengt F. Cocu Sf. melk voor de rooms-katholieke vakantieschool aan het Weesperzandpad (nu Weesperstraat).

Op de foto van links naar rechts: H.G.A. van Kleef, Frans Cocu, Jan Cocu en F. Cocu Sf. Foto: mevrouw Cocu.

34. In 1929 vestigde P. Ferwerda sr. zich aan de Diemerkade 14 met een brood- en banketbakkerij, Deze bakkerij had een verplaatsbare oven, die op kolen werd gestookt. Na 1932 werd deze zaak verplaatst naar het hoekhuis, nummer 15. Hierin was de groentewinkel geweest van de familie Kok, die naar de Muiderstraatweg vertrokken was. De verplaatsbare oven werd verkocht aan bakker Boomgaard in de Indische buurt in Amsterdam. In de winkel op nummer 14 kwam, na een verbouwing, slagerij A. Hopman.

Het hoekhuis bestond uit een keuken en vier achter elkaar liggende woonvertrekken. Voor de vaste oven, op kolen gestookt en in het achterste vertrek geplaatst, heeft men nog vanwege het gewicht vanuit de kamer speciale palen gepulst.

Twee kamers werden tot bakkerij en de voorkamer tot winkel verbouwd.

De specialiteit van P. Ferwerda sr. was het Zeeuwsch weitebrood, waarvan zaterdags een deel met krenten werd gebakken. Dan kostte het weI twee cent meer. Naast de verkoop in de winkel werd er door vier man gevent in Diemen en Betondorp. Dit waren onder anderen: P. Ferwerda jr., D. v.d. Putten en T. Koster. Tot december 1943 was de bakkerij aan de Diemerkade gevestigd. Op last van de Duitse bezetter werd het grootste gedeelte van deze buurt voor schootsveld afgebroken. Velen werden naar de Transvaalbuurt in Amsterdam geevacueerd. Ook de bakkerij van Ferwerda, die aan het Afrikanerplein werd voortgezet.

Op de foto rechts uit 1938: P. Ferwerda jr.

Foto: P. Ferwerda jr.

Op de linkerfoto uit omstreeks 1936 de slagerij van A. Hopman.

35. Chris Vijn begon als dertienjarige jongen als warmoezenier bij tuinders en werkte van's morgens vijf tot 's avonds acht uur. In de winter waren de tijden van zeven uur's morgens tot zes uur's avonds. Op zestienjarige leeftijd werd hij marktkoopman met fruit in de Ten Katestraat in Amsterdam. In 1920, op achttienjarige leeftijd, begon hij als opperman bij de bouw van het Koloniaal Museum aan de Linnaeusstraat in Amsterdam. Hij werkte daar ook als liftmonteur, voornamelijk bij de aanleg van liftleiders en kooien. Tijdens de schafturen werd er gezwommen in de onder water staande kelders van het gebouw.

Zijn beiangstelling voor de markt bleek toch groter en in 1923 nam hij zijn oude vak als fruitkoopman in de Ten Katestraat weer op. Zijn uiteindelijke doel was een eigen winkel. In de laatste twee perioden leefde hij zeer zuinig om dit doel te bereiken, hetgeen op 21 december 1929 werkelijkheid werd. Op die dag opende Chris Vijn een groentewinkel aan de Hartveldseweg hoek Burgemeester Bickerstraat. Veel Diemenaren zullen zich deze zaak herinneren.

In 1938 kocht C. Vijn van de gebroeders C. en F.J. Smits de, vroeger luxe, auto (Plymouth) van dokter W. Balfoort. Hij haalde met deze auto met aanhanger (later omgebouwd tot vrachtwagen), zijn groenten bij de markthallen in de Jan van Galenstraat in Amsterdam. In de Tweede Wereldoorlog, tijdens een strenge winter, vertrok hij samen met Wim Poster met een door Cor Vlieger gemaakte slee om vijf uur 's morgens naar de markthallen. Onderweg bleven zij steken in de nabijheid van het Leidseplein; het was namelijk gaan dooien en er zat niets anders op dan dat Saan de, op toewijzing verstrekte, koolrapen, wortelen, rode kool en het vat zuurkool kwam halen. Tijdens de oorlog werd aIleen nog met de bakfiets naar de markthallen gegaan om, zolang dit mogelijk was, de op speciale vergunning verstrekte groenten te halen.

Op zi jn vi j fenzestigste verj aardag trakteerde Chris Vi j n de Diemense schooljeugd van zi j n eerste A 0 W op sinaasappelen. De winkel werd op 1 maart 1971 voorgoed gesloten.

Op de foto uit 1938 in de bakfiets, van links naar rechts: Rietje, Jopie, Stien, Chris jr. en Jan Vijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek