Kent u ze nog... de Diemsen

Kent u ze nog... de Diemsen

Auteur
:   A. Tinneveld
Gemeente
:   Didam
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3608-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Diemsen'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Toen de firma Thuis-Van Romondt het bos in de Parkes had gekapt en de stompen gerooid, werd op de blootgelegde grond een landbouwbedrijf gesticht (de grond werd "in cultuur gebracht"). Aan de Koningsweg (net ten zuiden van Bodt) werd een woning gebouwd voor de bedrijfsleider Rein Sloot. Deze foto van de arb eiders van het ontginningsbedrijf werd in 1907 genom en veer de woning van Sloot. Het zijn: W. Wiendels, G. Menning (de "Pros"), H. Wiendels (te paard), H. Ankersmit (met zaaivat), Th. Rutjes. A. Wiendels (met jachtgeweer), J.R. Wiendels (van de Pakop; bosbaas voor de Van Nispens) en R.A. Sloot (aan de ploegstaart). Deze paarden vormden het eerste span dat op het bedrijf werd gebruikt.

7. De Mariavereniging speelde in 1910 het door de Didamse kapelaan J.J. Wiegerinck geschreven toneelstuk "Elisabeth van Thuringen". De Mariavereniging was een drankbestrijdstersvereniging. Geheel bovenaan staan: Marie Rasing (van de Schepper), Anna Rasing (Heegh) en Marie Loeters. Daarv66r: Dora Teeuwissen, Truus van Raay, mejuffrouw Van Raay (Nieuw Dijk) en Stien Schaars. Op de derde rij: Anna Rozendaal, Doortje Bolder, Nellie Kraayvanger, mejuffrouw Peters (van de Raayhof in Lobith), Tonia Looman, Dien Menting en Dora Rasing (van de Schepper). De staande jongetjes zijn: Bernard Welling, Will em Ikink, Teun Wienholts, Louis Teeuwissen, Beekman (Beekseweg), Welling, Hendrik Berendsen en Theed Stark. Op hun knieen: Antoon Nova, Bertus Giesen, Jan Som, Beekman, Drikkus Seegers, Herman Keultjes, onbekend, Welling, Hend van Raay en Bernard Stark.

8. Een foto van leerlingen van de zevende en achtste klas van de openbare lagere school (1914). Deze school stond op de plaats waar in 1972 het nieuwe postkantoor is gebouwd. Ze stond daar van 1867 tot 1970. We zien hier, van boven af: Tinus Raben, Herman Reintjes, Piet van Londen, Jan Rasing, Jan Radstake, Hend Wiendels, Toon Looman en Jozef Berendsen. Daarvoor: Jan Hageman, Herman Mom, Nol van Megen, Berend Trip, onbekend, Harrie Bolk, Gradus van Dulmen, Buunk, Dorus van Gemen, Steintjes en meester Teeuwissen. Op de middelste rij staan:

Naatje Meuleman, Jan Woeltjes, Hendrik Cornelissen, Willie Nova, Truusje Bruin, Theed Nibbeling, Willem Gal, Arend Strikkeling, Jan Konink, Theed Bosch, Antoon Bosch en meester De Ponti. Op de tweede rij: Bartje Lukassen, Jan Roemaat, Nol Roemaat, Herman Roemaat, Everhard Roemaat, Dina Keyzer, Hend van Wessel, Frans Stark, Hend Hubers, Van Haren en een onbekende. Op de voorste rij ten slotte: Tinus de Reus, Gerrit van Londen, Frans van Raay, Louis van Raay, Jozefvan Raay, Willem de Keyzer, Jacobs, Van Haren en Jozef Stark.

9. In 1913 stichtte de Ge1derse Boerenbond "een ambulante huishoudschool ten plattelande" (vertaald betekent dat ongeveer: een rondreizende huishoudschool voor jongere en oudere dames). Men huurde in een of andere Gelderse gemeente een onderdak en bracht daar per wagen de leermiddelen heen. Een cursus duurde zes weken; er werd dagonderwijs gegeven. Mejuffrouw Munch was directrice en lerares in koken; de heer H.H. Hendriks was van 1914 tot 1920 leraar (daarna werd hij leraar aan de nieuwe Didamse landbouwschool). Geheel bovenaan staan: Annie Stevens, Hendje Raben (van de winkel), Marie Sanders (van de koster), Dora Burgers en Annie Moorman (Wehl), Op de middelste rij: Anna Horsting, Grada Fierkens (Lokhorst), mejuffrouw Fierkens (Tatelaarweg), Anna Fierkens (Lokhorst), Mineke Looman (Kamerijk), mejuffrouw Wienholts, mejuffrouw Wenting, Dina Wiendels (gehuwd met Thijs Kok), Mina Fierkens (Tate1aarweg), leraar H.H. Hendriks en Dina Looman (Hends dochter). Vooraan zitten: Dora Reuling, Dientje Menting (Loll), Marie Rasing, Bertha Roosendaal, mejuffrouw Wiendels (Loll) en de directrice mejuffrouw Munch. De foto is van 1914.

10. Ook Didam kende bruiloften met honderden gasten. Overdag werd het feest aIleen bezoeht door de naaste familieleden. 's Avonds verschenen ook de neven en nichten, buren, vrienden en vriendinnen, leveranciers enzovoort. Op deze foto (1916) zien we bruidegom Hend Wenting uit Greffelkamp en zijn bruid Marie Averdonk uit Oud-Zevenaar, Aan het tafeltje zit links de weduwe Avergoor en rechts Louis Wenting en Bet Looman (vader en moeder van de bruidegom). Verder verspreid in de groep staan de broers en zusters van de bruidegom: Jan Wenting (gehuwd met Door Wienholts), Anna Wenting. Toon Wenting (gehuwd met Dina van de Beld), Bernard Wenting, Louis Wenting (militair), Dientje Wenting (gehuwd met Rozendaal) en Hanne Wenting (gehuwd met Bernard Kaal van "de Pes"). Verder zijn nog afgebeeld het echtpaar LoomanStienissen, echtpaar Van Egeren-Berendsen en Jan Looman. De namen van de familieleden van de bruid zijn niet bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek