Kent u ze nog... de Dokkumers

Kent u ze nog... de Dokkumers

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4246-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Dokkumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

II. Het zangkoor van de hervormde gemeente Aalsum. Een groot gedeelte van de Aalsumer Jidmaten woont door de verschillende uitbreidingen van Dokkum thans in de stad. De leiding van het koor berustte bij dirigent Ronner. Op deze foto ziet u verder de led en K. Terpstra, S. Visser, C. Posthumus, broer en zuster Van Boerum, .I. Dam, A. Ronner en de dames A. van Zuijlen, N. Terpstra, Witvliet en de gezusters A., Gr. en G. Stienstra. Het Iiedje over het meisje van de zangvereniging was ook op dit koor van toepassing. T. van Boerum trouwde later met mejuffrouw Gr. Stienstra en A. Ronner koos Annie Stienstra als levensgezellin.

12. Dokkum, de stad van Bonifatius. Op 3 februari 1934 werd de eerste spade in de grand gestoken voor de aanleg van het Bonifatiuspark. De plechtigheid werd verricht door pastoor Smit in aanwezigheid van ingenieur J. Ducen uitvoerder P. J. van Esch en de bestuursledenJ. H. Andela, H. Demes, A. Terwisscha van Scheltinga, J. V ogt, .J. Demes en CI. Wiist.

13. De onderwijzers der jeugd. Het personeel van de christelijke lagere school "Eben Haezer" aan de Fetze in 1925. Op de eerste rij ziet u het hoofd van de school, de grote kenner van oud-Dokkurn meester S. Wendelaar Bonga met de "juffen" Vegter, Wiersma en Klaarhamer en meester Krol. Achter hen staan juf Rozendal, meester Bosma, juf Tilkema, juf Liezenberg, meester Kamerling en juf Liezenberg.

14. Een klas van de Eben Haezerschool op de Fetze in 1930. Onder het toeziend oog van schoolhoofd meester Wendelaar Bonga poseerden voor de schoolfotograaf de twee broers Hulshof, van wie er een in 1945 door de Duitsers werd gefusilleerd, de meisjes T. de Vries, Humalda, A. Sijtsma, Adema, Venema, en broer en zus Postma.

15. De onderwijzers van de openbare lagere school "De Burgerschool" bij de Woudpoort. Het hoofd van de school Molenwijk wordt op de foto geflankeerd door mejuffrouw Frankena en meester Bierman. Achter hen staan de dames Sloterdijk en Steenhuizen en de meesters K. Baars en De Graaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek