Kent u ze nog... de Dokkumers

Kent u ze nog... de Dokkumers

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4246-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Dokkumers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Meester Baars enjuffrouw Steenhuizen van de Burgerschool poseren hier met hun klassen. We zien onder andere Christien de Vries met haar broer, Nerus Visser met zijn zus, Wijtske Westra, Yde van der Woude, Bonne de Vries met broer, Griet Elzinga, de zusjes Dirkje en Akke Wip, Auke Visser en Frits Miedema.

17. Een klas van de Burgerschool anna 1926. We herkennen onder anderen: Pier en Klaas Toornstra, Akke Roserna, haar zusje Tjitske en hun nichtje Anneka Rozema, Griet van Veen en haar zusje, broer en zus Jitske en J oh, Schaafstra, George Stavorinus, Herma Sepp en zijn zus Anneke, 10 Sijtzema, de twee zusjes Van Stralen, Sijbe van der Velde met broer en zus, Djoeke Rosema en Marie Dijkstra, Vraag aan de Dokkumer lezers:

"Wie van deze toen oh zo brave kinderen zijn later met elkaar getrouwd?" Meester Molenwijk en juffrouw Frankena konden dat toen nog niet voorzien,

18. Het bestuur van "Havelando" dat de grote middenstandstentoonstelling verzorgde. De suikerfabrikant Fortuin was voorzitter, bijgestaan door textielman J. Demes als secretaris en bankdirecteur Jongsma als penningmeester. V oorts zijn hier vereeuwigd manufacturier Harms, winkelier Piersma, accountant De Haan, de veehouders Idsardi en Van den Herberg, tandarts Postma, houthandelaar Raadsma, garagehouder Wouda en procuratiehouder Faber van een van de Dokkumer banken.

19. Fen nieuwtje, vooral voor jong Dokkum, was de feestelijke opening van het eerste "SneI Room l.Isbuffet" van S. Torpstra in de Hoogstraat. Torpstra was een banketbakker, die de tekenen des tijds verstond en met zijn tijd meeging door de verkoop van ijs tel' hand te nemen. In de likkebaardende schare herkennen wij de Iatere diercna rts Van der Laan, grassier Tuininga, Sijtse Kooistra en de dochter van ijzerhandelaar Hacquebord.

20. De grossierderij van de firma A. van der Werff aan de Suupmarkt. Wij zienfirmant Van der Werff temidden van zijn medewerkers, de heren Krol, J. Jongsma, D. Renner, H. Vrij, De Vos, D. Schregardus, E. van Minnen, Van del' Weg, boekhouder Van der Werff en de in heel de stad bekende Age. Op de eerste rij ontwaren wij de heren De .Jager,.I. Lens, J. Honderd en H. Nuveld en op de achtergrond staanJ. Keegstra en Nuveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek