Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor het samenstellen van dit boekje werd spontane medewerking verleend door het gemeentebestuur van Doorn, de familie Ruitenbeek en E.J .C. Kamerling, ambtenaar ter secretarie. Tevens mocht gebruik worden gemaakt van de collectie "Ruitenbeek" en hetgeen verder in de oudheidkamer aanwezig is.

Natuurlijk hebben we een keuze moeten maken uit de vele foto's waarover we de beschikking hadden. De uitgever had verzocht een boekje samen te stellen over de jaren 1890-1940 en het aantal foto's te beperken tot achtendertig stuks. Wij hebben getracht de inhoud zo gevarieerd mogelijk te houden.

Aile namen van afgebeelde personen konden wij niet achterhalen. Misschien kunt u ze zelf aanvullen. Ten aanzien van sommige jaartallen hebben wij een schatting gemaakt indien niet met zekerheid kon worden vastgesteld in welk jaar de betreffende foto was gemaakt.

Veel van het oude Doorn is verdwenen en veel nieuws is er voor in de plaats gekomen. Zo is het ook met de inwoners van Doorn. Dit boekje wil u iets van het oude Doorn en zijn Doornaars laten zien. Het laat u iets bel even van de activiteiten van toen. Misschien zult u bij het zien en lezen van de inhoud zeggen: "Hoe bestaat het! " en: "Kijk, dat is m'n grootvader en dat is het schoolvriend(innet)je op wie ik toen zo gek was".

Kent u ze nog ... die oude Doornaars?

1. In 1975 viert de Doornse brandweer haar vijftigjarig bestaan en nog steeds is zij een "vrijwillige brandweer". Hierbij een foto uit 1927 van het toenmalige korps voor de nieuwe brand weerkazerne. We zien, van links naar rechts, zittend: P. Dekker, Florijn, J. Pothoven, commandant H. v.d. Boom, W.G. de Heus, N. Garms, J. Kieboom en H. Demoed. Staand: W.G. Ruitenbeek, F. Sijnhorst, H. Donselaar, A.W. Ruitenbeek, G. Boeschoten, K. Zuurbier, Roosendaal, D. van Dijk, Schonfeld, J. Honing, J. Koelman, L. van Velthuyzen, v.d. Vaart, F.N. van Dijk, P. Oostenrijk, W. v.d. Gaag, F. van Dijk, B. Ruitenbeek, W. v.d. Klashorst en P.W. Verwey. De brandweer heeft altijd een belangrijke plaats in het dorpsleven ingenomen en vele burgers von den en vinden het nog steeds een eer om er lid van te mogen zijn.

EE

2. De rederijkerskamer "De Vriendenkring" behoort tot de oudste verenigingen van Doorn. Zij werd opgericht op 22 december 1882. De jaarlijkse uitvoeringen waren voor de oude Doornaars even zovele grote gebeurtenissen. Vooral de bals na de uitvoeringen waren feestavonden die dikwijls duurden tot in de kleine uurtjes. "Ons Huis" aan de Acacialaan was toen het enige gebouw in Doorn dat voldoende mogelijkheden bood. Het had een tonee1, een souffleurshokje en wat verkleedruimte. Vele jaren werd door de medespelenden een toilet-emmer als toilet gebruikt of men ging, geschminkt en wel, even naar buiten. De laatste jaren was deze vereniging wat ingeslapen wegens gebrek aan spelers, maar thans is men weer aan het repeteren om opnieuw toneelstukken op te voeren. Vroeger moest men een pro eve van bekwaamheid afleggen door een voorgeschreven en een gedicht of verhaal naar eigen keuze te citeren, waarbij de criticasters hun oordeel gaven. In de oudste reglementen stond nog voorgeschreven dat men werd gestraft met een boete van vijf cents indien men zonder bericht niet of niet op tijd ter repetitie verscheen. Hiernaast een foto, genomen op het toneel van "Ons Huis", van het toneelstuk "De Moeder van de Prins". Dit stuk uit de tijd van de Prins van Oranje werd drie avonden achtereen gespeeld ter ere van de geboorte van prinses Beatrix en wel op 3, 4 en 5 februari 1938. Het was een van de belangrijke onderdelen van dit feest. Er was zeer veel werk ("geheel vrijwillig") gemaakt van de decors en de kostuums. De medespelenden waren, van links naar rechts: Dirk Strijland, To Ruitenbeek, Wim Koelman, Joop Jansen, Frans van Dijk, Jeanne Guichenon de Chastillon, Truus van de Boom-Hos en Rie van Zalingen-Mooy.

3. Deze foto dateert van 1921. Zoals u kunt zien op het fraaie vaandel werd het muziekgezelschap "De Harmonie" opgericht in 1898. Door alle jaren heen heeft "De Harmonie" een hoofdrol gespeeld bij Doomse gebeurtenissen, Of het nu ging om een zilveren of gouden huwelijksfeest, een koninginnedag of een jubileum, "De Harmonie" was - en is nog steeds - present.

Hier volgen de namen van hen die anna 1921 voor de vrolijke noot zorgden, waarbij de vele concerten in de tuin achter hotel Pabst en in het Llskelderbos nag niet zijn vergeten. Zittend van links naar rechts: Piet Veldhuizen, Chris Veenendaal, Arie van Ee, Kobus Ronk, Falie Schaar, dirigent Kok (tevens eerste hoornist van het toen reeds beroemde Concertgebouworkest te Amsterdam), Camelis van Ek en Aart de Koff. Op de tweede rij, staand: Henk Lagerwey, Nico van Vulpen, Jan Robbertsen, Chris Hardeman, W.M. Pruijt, Henk Stoltenkamp, Evert van Ee, Koomhof, Bruus Ruitenbeek en Bruus Boeschoten. Op de bovenste rij: Gijs de Koff, Kees Duivenvoorde, Job Veenendaal, Johan Veenendaal, Bart Veenendaal, Toon Flentge, Henk van Tricht, Henk Straks, Wim de Koff en voorzitter Willern van de Klashorst.

De foto is genomen in de tuin achter hotel Pabst aan de Langbroekerweg. De tuin liep tot aan de toenmalige Schoonoordselaan. Thans staat hier een rijtje woningen en is er de Frans van Dijklaan gekomen. In deze tuin bevond zich een ronde, houten muziektent, die later nog is overgebracht naar het IJskelderbos. De consumpties in de tuin werden verzorgd vanuit hotel Pabst. Kinderen beneden de tien jaar mochten zonder geleide deze tuin niet in. Na 1945 werd "De Harmonie" uitgebreid met tamboers en majorettes.

4. Voetballen is een van de sporten die reeds in het begin van deze eeuw in Doorn werden beoefend. De oudste vereniging was 8.S.S., de voorloper van ons huidige D.E.V. "Sport Staalt Spieren", betekenden deze drie letters maar de jeugd van Doorn maakt er dikwijls iets anders van. In de loop der zijn zowel 8.S.S. als D.E.V. vele malen verhuisd, Deze foto van het eerste elftal met begeleiders dateert van 1912 en is genornen op een terrein waarop nu de bar "La Paz" staat aan de Rozenlaan, Verkleden deed men in de schuur van het cafe van Jan Quint cafe "Flora"). Vervolgens werd er officieel gevoetbald aan de Gooijerdijk, waaraan nu nog de oude vuilnisbelt ligt. Verder aan de Amersfoortseweg, op de plaats waar nu de Willern de Zwijgerschool staat en op "De Zonheuvel" (een terrein ten westen van de Amersfoortseweg, ongeveer honderd meter voorbij de ingang van het theechalet). Er is jaren gevoetbald aan het Austerlitse fietspad (thans Austerlitseweg), ongeveer waar de Bankertlaan zich bevindt en nu op sportpark "Tuilland" .

De toenmalige voetballers waren, van links naar rechts, zittend of Iiggend: Boekhout, Haak, Van Dijk , Groenekan en H. van Rernrnerden. Geknield: G. Donselaar, G. Lagerwey en Van Ewijk. Staand: Joh. v.d. Weerd, P. Hardeman, Chr, Hardeman, Quint, N. van Zalingen en Sj. Tesselhof.

5. De gymnastiekvereniging D.LO. (Door Inspanning Ontspanning) is opgericht op 18 december 1905. Zij heeft haar veertigjarig bestaan niet kunnen vieren. In 1945 is, na vijf jaren gedwongen stilstand, getracht om samen met de christelijke gymnastiekvereniging D.O.I.O. tot een fusie te komen. Deze fusie is echter niet geheel gelukt en heeft geresulteerd in de oprichting van de huidige sportvereniging "Unitas".

De foto hiernaast van het oude D.LO. is uit 1920. Zij is genomen in de tuin van "Ons Huis" aan de Acacialaan. In de zaal van dit gebouw werden de gymlessen gegeven. U ziet aan de achterzijde een gedeelte van de eoulissen die zijn gebruikt als achtergrond voor een toneelstuk. Rechts nog een gedeelte van de hooiberg die behoorde bij de stalhouderij van de gebroeders Ederveen. D.LO. stond onder leiding van de heer Dingemans, die tevens gemeentepolitieagent was. Hij staat hier links op de foto. De gymnastiek was toen nog op wat militaire leest gesehoeid. De herenafdeling staat in de ruststand, met de armen keurig achter op de rug. De jongensafdelingen moesten de armen kruisen voor de borst: als je dan flink drukte le ken de spierballen wat dikker! Bij het lesgeven droeg de h.eer Dingemans meestal zijn gummistok in zijn pantalon - zoals destijds de timmerman zijn duimstok - en als je eens wat te baldadig was of te weinig discipline betrachtte kreeg je een tik met deze stok op een zeker dee! van de rug, waardoor je de eerste paar uur niet goed kon zitten! Jaarlijks werd er een uitvoering gegeven, hetgeen voor alle leden telkens een heel gebeuren was. Het vaandel van D.LO. bevindt zich thans in de oudheidkamer van het raadhuis.

Nu de namen van hen die ruim vijftig jaar geleden werden vereeuwigd. Geknield, van links naar reehts: Heiko Zijlstra, Frits Lagerweij, Ab van Kommer, Cor Zuurbier, Teus Zuurbier en Frits v.d. Brink. Staand op de voorste rij: leider Dingemans, Adriaan Leeuwenburg, Henk Straks, Wous van Zalingen, Piet Termaten, Gijs Lagerweij, Dik van Tilburg, Gerard Boesehoten, een onbekende en Floor Tilburg. Op de rij achter hen: Frans van Dijk, Siep de Heus, Herman Strijland, Wim Dekker, Bertus Ruitenbeek, Henk van de Lugt, Bart van Maurik en Gerrit Maarseveen (vaandeldrager). Op de bovenste rij: Nol Melchior, Gijs Steinman, Wim van Dijk, Kees Schuurman, Frans van Dijk, Sissel Thomas, Fre Sijnhorst, Willem van Beek, Henk Lagerweij, C. Idenburg en H. Veenhof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek