Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Natuurlijk heeft ook het besturen van de gemeente Doorn altijd in de belangstelling gestaan. Vooral de verkiezingen voor de gemeenteraad gaven veel stof tot praten en krakelen. Ingezonden stukken in "De Kaap" en scherpe debatten in de raad waren vele jaren groot nieuws. Hier een foto uit een op bestuurlijk terrein vrij rustige periode: burgemeester en wethouders en de secretaris in 1910. Links zit Fr. Labouchere, wethouder voor de C.H. en een van de steunpilaren in die tijd op zowel gemeentelijk als kerkelijk en verenigingsterrein. De heer Labouchere woonde destijds aan de Dorpsstraat in villa "Hogenoord", die thans dienst doet als rooms-katholiek militair tehuis, en hij was wethouder van 1882 tot 1917, in totaal dus vijfendertig jaar. Tweede van links is gemeentesecretaris P.H. van Setten. De secretaris en zijn familie woonden destijds aan de Dorpsstraat, schuin tegenover het oude gemeentehuis waarin nu de "Nedar' is gevestigd. Recht achter de tafel bevindt zich mr. A. baron Schimmelpenninck van der Oye, die van 1909 tot 1930 burgemeester van Doorn was. In 1927 werd hij benoemd tot voorzitter van het Olympisch Comite. (In 1928 werden de 01ympische Spelen in Amsterdam gehouden.) Deze benoeming was destijds een hele eer voor Doorn. Geheel rechts zien we J.W. van Setten, die zitting had als wethouder voor de A.R. van 1897 tot 1915. Deze foto is de eerste die van dit college werd genomen. Doordat de naam Van Setten in die jaren veelvuldig in de gerneente voorkwam werden de meeste personen met die naam aangeduid met hun voorletters of beroep. Zo sprak men van Pe Ha en Je We van Setten of van de smid, de kruidenier, de manufacturier en de meelhandelaar terwijl ook vele bijnamen werden gebruikt. Doorn was toen al op het telefoonnet aangesloten via de zogenaamde Wijkse telefoonmaatschappij. U ziet een toen zeer modern tafeltoestel, terwijl de prachtige apparatuur aan de muur thans zeker veel geld zou opbrengen.

7. Hiernaast treft u de eerste schoolfoto van dit boekje aan. De keuze was moeilijk, maar u zuIt er nog enige van diverse scholen afgedrukt vinden. Deze foto is van de leerlingen van de openbare lagere school en dateert van 1914. Hij is genomen op de speelplaats van de school, daar waar nu de Amra-bank staat, terwijl u aan de achterzijde nog de duiventil kunt zien van het huis van de familie Van der Schaft dat thans is afgebroken. Kinderen uit verschillende klassen maar uit dezelfde gezinnen kwamen veelal op een foto, zodat de aanschaf van een foto voldoende was en daardoor de kosten werden gedrukt.

Hoofd van de school was de heer Klaver. Hij staat met zijn jongste zoon op de arm links terwijl rechts Bets Vermeer staat die later met meester Brouwer van de mulo trouwde. De kinderen op deze foto zijn, geknield en half liggend, van links naar rechts: Siedse Jansen, Gijsje van Brenen, Katrien VeIthuizen, Dirkje Veenhof, Kees Jansen, Henk van Tricht en Jan Wesselink. Op de onderste rij staan: August Faber, Marie Jansen, Jan Veenendaal, Alie van Beek, achter haar de gebroeders De Ridder, naast hen nog een De Ridder waarvan we de voornamen niet weten, dan volgen Johanna Jansen, Riek Jansen, Annemie StoItenkamp, Jaantje StoItenkamp en Wim van Dijk. Op de bovenste rij: Gijs van Zalingen, Wous van Zalingen, Riek Woudenberg, Mijntje Doest, achter haar Grietje Doest, verder Trui Niekerk, Teus Niekerk, dan van boven naar beneden: Betje van Schuppen, Toon van Schuppen, Grietje van Schuppen, Teus Niekerk en Betsie van der Grift.

8. A1s curiositeit nu eens een foto van een wat minder bekende farnilie maar wel zeer bijzonder door de prachtige auto uit die tijd, Deze foto is genomen in februari 1905. U ziet hier de ingang en een gedeelte van het Maarten Maartenshuis, destijds "De Zonheuvel" genaamd. Achter het stuur de grondlegger van het Maarten Maartenshuis en tevens eigenaar van de auto mr. dr. J.M.W. van der Poorten Schwartz (1858-1915). Naast hem palfrenier A. Gerritsen. Van chauffeur werd er toen nog niet gesproken. Rechts achterin zijn dochter Ada van der Poorten Schwartz, die "De Zonheuvel" heeft omgedoopt in Maarten Maartenshuis en er destijds een stichting van heeft gemaakt. De heer Van der Poorten Schwartz schreef ve1e boeken, vooral in het Engels onder het pseudoniem: Maarten Maartens. Vandaar deze naam die nog altijd voortleeft bij vele oudere Doornaars.

9. Feestvieren heeft de Doornaar altijd intens gedaan. Voora1 koninginnedag was altijd een feest voor iedereen. In de jaren dat auto's en het verkeer in zijn a1gemeenheid nog geen vraagstukken opwierpen en men nag nooit had gehoord van parkeerproblemen en dergelijke, bouwde men bij diverse gelegenheden erepoorten over de weg, Deze erepoorten noemde men "bogen". Iedere straat of enke1e straten werkten samen aan een eigen boog, die dan op de beste plaats werd gebouwd. Deze bogen werden door een vakkundige jury beoordeeld en aan de hand van deze beoordelingen werden 1 e, 2e en 3e prijzen verleend, die meestal bestonden uit een bedrag aan geld. Alles werd pro-deo gedaan, terwijl zij die niet konden meehelpen met timmeren, bloernensteken of slingers maken een bijdrage gaven of zorgden voor een borreltje voor de bogenbouwers. Zo waren er bogen aan de van Bennekomweg, Amersfoortseweg, Acacialaan, Kampweg, Vossenweg enzovoort.

Hier dan een foto van een zeer mod erne boog aan de Acacialaan ter ere van het twaalf-en-eenhalfjarig ambtsjubileum van burgemeester Schimmelpenninck van der Oye (1909-1921). Deze boog was ontworpen door de firma v.d. Boom en v.d. Abeele, aannemers aan de Oude Woudenbergseweg. U ziet links de waning waarin thans het kappersbedrijf van Vrauwdeunt is gevestigd. Van links naar rechts staan de volgende personen: Ipenburg, Van Velthuysen, Kraan, Gerritsen, Pauw, v.d. Abeele en v.d. Boom.

10. Doorn is vele jaren een "mannenkoor" rijk geweest. Doordat na een twintigtal jaren de belangstelling voor het zingen vooral bij de mannen sterk achteruit liep, is dit mannenkoor destijds omgezet in een gemengd kOOL Ook dit gemengd koor werd na een aantal jaren opgeheven wegens gebrek aan mannen, waarbij vooral de tenoren het lieten afweten. Hier een foto van het "Dooms Mannenkoor" in volle fleur, in 1932, bij het behalen van een eerste prijs met lof op een concours te Nijmegen in gebouw "De Vereniging", aan het Keizer Karelplein aldaar. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat kort na het maken van deze foto directeur Davidson niet goed werd en per auto naar Doorn werd vervoerd waar hij na een korte ziekte is overleden.

De namen van de zangers zijn, zittend, van links naar rechts: A. v.d. Plas, W. Kinkhorst, H. Fernau, De Meijere, Guichon de Chastillon, Davidson (directeur), H. v.d. Boom (voorzitter), N. van der Meent, P. Oostenrijk en L. Turel. Op de tweede rij, staand: Kuipers, D. Hulskemper, W. van Zalingen, G. Lagerwey, v.d. Abeele, A. de Beer, G. Koedam, W. Rensen, Visser en A. van Wijnen. Op de bovenste rij: B. BoIlee, C. van Duivenvoorde, F. v.d. Brink, Duiveman, Boerkamp, J. Gerritsen, W. van Cooten, C. Rensen, J. Rensen en Wijkhuizen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek