Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Nog een zeer bijzondere foto, genomen ter gelegenheid van de opening van het bronwaterleidingbedrijf "Doorn". Deze foto is genomen tegen de zijkant van de thans nog bestaande machinekamer. Kreeg Doorn in 1883 de stoomtram, in hetzelfde jaar ook een gemeentehuis waarin tevens een postkantoor was ondergebracht. Een telefoon in 1890 en elektriciteit in 1901, waterleiding ontbrak nog, die kreeg onze gemeente in 1903. In de vergadering van de raad van Doorn op 14 april 1902 werd een concessie verleend aan de heer Couvee uit Utrecht, die deze concessie overdroeg aan de inmidde1s opgerichte N.V. Bronwaterleiding "Doorn". Doorn was toen met zijn 2400 inwoners de kleinste gemeente met een eigen waterleiding, Op 1 juli 1903 werd het bedrijf in werking geste1d door de toenmalige burgerneester De Geer van Jutphaas. Dank zij het initiatief van de personen op deze foto beschikt Doorn reeds zeventig jaar lang over goed drinkwater, waarvan de kosten altijd aan de lage kant zijn geweest.

Hier volgen de namen van bestuur en genodigden, Zittend, van links naar rechts: mevrouw baronesse Van Hogendorp, dr. K. Lodder (commissaris), mevrouw Suermondt, jonkheer M.M.J.A.C. de Geer (burgerneester), jonkvrouw H. Huyssen van Kattendijke, G.l.M. Couvee (directeur), jonkvrouw A.C. Luden en dr. M.J. van Dam (huisarts en tevens president-cornmissaris). Staand: J. Smit, J.F. Visser (aannemer), luitenant-kolonel W. van Houten, admiraal E. baron van Hogendorp, S. Buseman, jonkheer M.R. de Beaufort, l.A.M. van Mierop, P.H. van Setten (gerneentesecretaris), luitenant-kolonel M.R. Hamming, jonkheer De Beaufort, H.F. Labouchere en M. Visser (commissaris).

17. Schoolfoto's zijn door de jaren heen altijd een geliefd artikel geweest voor latere albums om nog eens te zien hoe het in vroeger jaren was. Hier een pracht opname die dateert van 1923. De hervormde school was nog maar pas opgericht en een van de eerste foto's ziet u hier. Het eerste schoolhoofd van deze school was P. Kolkert die in 1921 werd benoemd en met een tweeklassige school startte in een garage van de firma Ipenburg aan de Acacialaan, omdat de school aan de Kortenburglaan nog niet gereed was.

U ziet P. Kolkert hier rechts op de foto met naast hem zonder sik meester Walda. Verder op deze foto nog leerlingen die eerst op de openbare school waren en overgingen toen deze school was gestart. Wij hebben voor een groot deel de namen van de kinderen kunnen achterha1en die anna 1975 rond de zestig jaar oud zijn. Op de onderste rij zitten, van links naar rechts: Rijk van Beek, Mien van Beek, Corrie v.d. Bovenkamp, Lauw v.d. Bovenkamp, Martha v.d. Bovenkamp, Nel v.d. Grift, Mien v.d. Grift, Rijkje van Essen en Wim van Beek. Op de tweede rij, zittend of geknield:

Ries van Beek, Bep Velthuyzen, Grietje van Dijk, Bep van Dijk, Wim van Beek, Teus van Kommer, Teus v.d. Grift, Nelis v.d. Grift, Rijkje van Essen, Wout van Beek en Ellis van Beek. Op de derde rij: onbekend, Toon van Dam, Roel van Kommer, Kees Ipenburg, Annie Ipenburg, rneisje van Soest en Jo van Soest. Op de vierde rij: Gerrit Velthuyzen, John Tuit, Aaltje van Dijk, Cor van Beek, Eefje van Beek, Cor Esseveld, Wijmpje Ipenburg, Nora Kolkert en Jopie van Soest. Op de bovenste rij: onbekend, Willy Veldhuizen, Leida Tuit, Aart van Dijk, Ger van Kommer, Dirk Doornebal, Gerard Ipenburg en Johan Kolkert.

18. Deze foto is van het "Dooms Christelijk Gemengd Koor". Dit koor heeft ongeveer twintig jaar bestaan en is na de oorlog niet meer in zijn oude glorie hersteld. Deze foto dateert van omstreeks 1934. Velen zullen zieh herkennen. U ziet, zittend, van links naar reehts: mejuffrouw Van Soest, Th. Bakhuizen, Wolf (dirigent), mejuffrouw Kennephaas, N. Verhoef en J. Veenendaal. Op de tweede rij staan de dames: G. v.d. Bovenkamp, Leijenhorst, Van Leersum, Veenendaal, Van Leersum, Jansen, v.d. Star, Rijksen, Rijksen, v.d. Star, Leijenhorst, Van Ginkel en Houtkamp. Op de derde rij de dames: Van Soest, Bakhuizen, Kuipers, Dorrestein, Van Beek, Overeem, Veenendaal, Bleienberg, v.d. Bovenkamp, Verhoef, Petersen, onbekend, Jansen, Koetsier, Koedam, Van Dijk, Koetsier en Gerritsen. Op de aehterste rij de heren: A. Bakhuizen, C. Bakhuizen, Hoek, Ruitenbeek, Pater, Jansen, Vossenbelt, Harskamp, Sehuurman en Petersen.

19. Hier een tweeta1 foto's van de eens zo bekende Doornse pomp.

Wie heeft er in zijn kinderjaren niet vele malen op een van de hardstenen paaltjes gezeten? Wie heeft er niet gedronken van het heerlijke koele water op een warme zomerdag?

Wie hebben er niet eens heerlijk met het water staan knoeien en elkaar flink nat gemaakt? Wie liet er niet zijn paard of hond drinken uit de drinkbak?

De pomp moest wijken voor het verkeer en de verbreding van de Dorpsstraat. Het armzalige restant vinden we nog op het terrein van de waterleiding, maar voor oude Doornaars is dat "De Pomp" niet meer. De linker foto is genomen bij avond, in de jaren omstreeks 1930, nadat er wat sneeuw was gevallen. Aan de achterzijde, vaag zichtbaar, het woonhuis van slager Vos aan het dorpsplein naast hotel "Van Driest". De elektrisehe lampen op de pomp waren voor 1914 nog petroleumlampen. Na de eerste wereldoorlog werd de pomp elektriseh verlicht. De reehter foto heeft de pomp als achtergrond. Achter de pomp zijn nog een aantal iepen te zien die om de hervormde kerk stonden, maar sneuvelden door iepziekte. Meer naar reehts een gedeelte van hotel "Lagerweij" met terras en fietsenrek.

Voor de pomp staan van links naar rechts: Haverkamp, Jansen en Stoltenkamp. Zij waren, met hond, de nachtwakers in dienst van de gemeente. Bij toerbeurt doorkruisten zij de gehele gemeente en deden tevens dienst als onbezoldigd veldwaehter. Veel herrie in de gemeenteraad ontstond destijds over het in gebruik stell en van prikklokken voor de nachtwaeht op versehillende plaatsen in het dorp. Jansen was tevens slaehter van beroep en kwam als het varken er rijp voor was om het te kelen. Als kinderen deed ons dat al bij voorbaat denken aan balkenbrij, hoofdkaas, piepworstjes en krabbetjes,

20. Dat de "Doornse Harmonie" niet alleen muziek maakte maar ook nog wel eens prettige tochtjes organiseerde voor haar leden en familie, daarvan getuigt deze foto. Op 16 juli 1939 ging "De Harmonie" een bezoek brengen aan Schiphol, Hier een groepfoto van leden van "De Harmonie" en verdere familie, waarvan sornmigen een tochtje boven Amsterdam maakten met een eenmotorig vliegtuig. Zittend, van links naar reehts: J. Boekhout, Niekerk, P. de Zeeuw, G. Jansen, G. Kerstholt en F. van Kommer. Staand de dames: Van Zalingen, Veldhuizen, Van Ede, Ruitenbeek en Van Ede, Niekerk, C. van Duivenvoorde, mevrouw v.d. Klashorst, G. Koedam, mevrouw Jansen, P. Veldhuizen, mevrouw Esveld, mevrouw Steenbergen, W. van Zalingen, de dames Van Ede en Kerstholt, J. Hardeman, mevrouw Van Kommer, Van Ede, K. Langendijk, G. de Koff, mevrouw Duivenvoorde en F. Schaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek