Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Ret "Dooms Dameskoor" omstreeks 1924 onder leiding van Galesloot, Doorn is altijd zeer zanglustig geweest en vooral in de periode van 1895 tot 1940 zijn er zeker vijf zangverenigingen geweest die thans niet meer bestaan. In de loop der jaren hebben bestaan: "Zangvereeniging Excelsior", "Dooms Mannenkoor", "Dooms Gemengd Koor", "Christelijke Zangvereeniging", "Kinderkoor" enzovoort.

Bovenaan de heer Ga1esloot. Zittend, van links naar rechts: Bets van Burken, v.d. Kogge, Cor van Lunteren, Marie van Remmerden, Tonglet, Lena v.d. Brink en Ko van Reeden. Op de tweede rij, staand: Ko Ovink, Bep Reerink, Marie van Reeden, Jo v.d. Schaft, Mien van Remmerden, Dien Veldhuizen, Lies Sijnhorst en Riek van Remmerden. Op de achterste rij: Bep Boeschoten, Bertha Ruitenbeek, Renny Veldhuizen, Cor van Ruiven, Sien Verhaar, Alie Oldenburg, Sien van Dijk en mejuffrouw Berkenbosch.

22. Zagen wij aan het begin van dit boekje reeds een foto van de gereformeerde jongemannen, hier een foto van de christelijke jongemannenvereniging "Jozua", verbonden aan de hervormde kerk. Deze foto werd gemaakt ter ere van het veertigjarig bestaan van deze vereniging in 1932 in "De Kapel". Ook een vereniging die het jarenlang heeft uitgehouden in de Doornse samenleving en nu behoort tot het legertje verdwenen groeperingen. Het veertigjarig feest werd gevierd op 12 februari 1932 in de hervormde kerk en in huiselijk kring in "De Kapel" aan de Langroekerweg op 16 februari 1932. De plaat "Maria Martha" aan de achterwand was de naam van de toen bestaande meisjesvereniging. Hier volgen de namen van bestuur en leden die toen aanwezig waren. Zittend, van links naar rechts: v.d. Grift, Ko Merkens, G. Gerritsen, dominee IJbema, destijds predikant van de hervormde kerk; verder Kuipers, P. v.d. Kolk, F. v.d. Lee, D. Doornebal en W. van Gaderen. Staand: D. Doornebal, C. Ipenburg, R. van Dijk, W. Boeschoten, A. Roombout, J. van Velze, C. Jansen, W. Versteeg, D. van Marle, W. van Beek, L. v.d. Bovenkamp, D. Doornebal, H. Versteeg en G. Versteeg.

23. Hier een overzichtfoto voor het oude raadhuis ter gelegenheid van het twaalf-en-een-halfjarig ambtsjubileum van burgemeester baron Schimmelpenninck van der Oye in 1921. Op deze foto de familie Schimrnelpenninck, de gemeenteraad en de feestcommissie. Het is zeer moeilijk om hier de namen van allen te noteren, omdat veel gezichten slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn, Toch lijkt het ons wel aardig om die personen die goed herkenbaar zijn te noemen. Probeert u ze maar eens op te zoeken.

Aan de linkerzijde worden de kinderen en verdere Doornaars in het gareel gehouden door de martiale rijksveldwachter Van der Heijde, Dranghekken waren toen nog niet nodig. Uiterst rechts het vaandel van D.LO., de Doornse gymnastiekvereniging en sommige leden daarvan. Twee van hen zijn goed herkenbaar, links de vaandeldrager G. Maarseveen, naast hem Sissel Thomas. Verder onderscheiden we van links naar rechts: K. Hondendorst, Schouten, F.N. van Dijk, dominee Hamming, W. v.d. Klashorst, dr. Van Dam, jonkheer De Beaufort, freule De Beaufort, freule Agnes, mevrouw Schimmelpenninck, freule Gracia, burgemeester Schimrnelpenninck van der Oye, Van Eeghen, freule Ila, J.J. van Ginkel, jonkheer Van Loon, W.G. Ruitenbeek, Garms, Heule, B. Ruitenbeek, Pothoven, Van 't Land, v.d. Brink en vele anderen.

24. Hier een foto van de erepoort aan de Amersfoortseweg rond 1920. Doorn vierde zijn feesten veelal uitbundig en er werd gewerkt. Zo'n boog opzetten kostte destijds veel manuren, maar iedereen, van klein tot groot, werkte mee. Vooral de smederij en schuur van v.d. Bovenkamp, de smid aan de Amersfoortseweg, werd hiervoor meerdere malen gebruikt. Deze boog staat opgesteld precies aan het einde van het huidige parkeerterrein van hotel "Smit". Links ziet u nog de zijkant van het woonhuis van Van de Bovenkamp, de zaak in huishoudelijke artikelen. Verkeersmoeilijkheden waren er niet. Als de poort maar breed en hoog genoeg was voor een boeren- of hooiwagen dan was het goed. Voor deze poort een aantal medewerkers en -werksters met hun kinderen. De grootste eer lag in het behalen van een prijs die meestal bestond uit geld om de onkosten te bestrijden, Iedere straat met omgeving collecteerde in haar eigen gebied. Zij die niet meewerkten werden in ieder geval voor een bijdrage bezocht, terwijl ook een borreltje gedurende het avond- en nachtwerk zeer welkom was. Wij zullen proberen al deze mederwerkers (sters) hun juiste naam te geven. Daar gaan we. Op de voorste rij, van links naar rechts, de kleine kinderen:

Ries van Dijk, Arie Albers, Jan Veenhof, Martha v.d. Bovenkamp, Cor v.d. Bovenkamp, Joop Woudenberg, Bep Veenendaal, Adriaan Veenendaal, Henk Woudenberg, Eed. van Ginkel, Louw v.d. Bovenkamp en Neeltje van Ginkel, Op de tweede rij, staand: opa Van Ree, Jenneke v.d. Bovenkamp, Rie van Reeden, mevrouw Van Dijk, mevrouw Albers, Jo van Dijk, Jans de Bruin, Stien Lagerwey, Cor Lagerwey, Wijntje Lagerwey, Ger v.d. Bovenkarnp, Wijn Woudenberg, onbekend, Thijm Veenendaal, Han van Ginkel en Thera Verschuur. Op de derde rij: een marechaussee, mevrouw Lagerwey, mevrouw D. Jansen, mevrouw Van Dijk, Veenhof, mevrouw Veenhof-Ziel, mevrouw v.d. Bovenkamp, mevrouw Veenhof-van Laar, Woudenberg, Riek Woudenberg, Jaantje Veenendaal, Jan Veenendaal (van Gent) en mevrouw Van Ginkel. Op de vierde rij, bovenaan:

Kees van Koten, Willem Veenhof, Hein ? , Gijs van Ginkel sr., Sijp Stoltenkamp, Bovenkamp sr., Hannie Verschuur, Thijs van Dijk, Jan Veenendaal, Kobus Veenhof, Jan Veenhof en Aart van Ginkel. Bij vele namen hebben we mevrouw gezet hoewel in die tijd de gewone huismoeders betiteld werden met vrouw zus en zo of mejuffrouw zus en zoo "Mevrouwen" woonden in die tijd alleen op buitenplaatsen en in grote villa's in Doorn. Als bijzonderheid kunnen we nog vertellen dat de eerste tekening voor deze poort op een lei werd gemaakt en vanaf die lei werd alles in vergroting gemaakt.

Deze zogenaamde groene boog werd meestal geheel gemaakt van groenslingers. Het middenstuk kon men laten zakken en het voorste deel van de optocht moest eerst "in naam van Oranje" zingen met begeleiding van "De Harmonie" alvorens dit middenstuk werd opgehesen. Helaas mislukte dit en moest men met behulp van ladders dit gevaarte los maken alvorens de optocht kon passeren.

25. Op reis gaan met de schoolklas is door alle jaren heen voor alle kinderen een of meerdere prettige herinneringen gebleven. Gaat de moderne jeugd minstens een week met vakantie, in de jaren voor 1940 was een dag uit naar Amsterdam (Artis) of naar Scheveningen weI "de grote reis". Hier een foto van de vijfde en zesde klas van de "School met de Bijbel" aan de Kampweg, genomen zoals u ziet in Scheveningen. Op de achtergrond het Kurhaus. Deze foto dateert van 1923. Links op de f oto de heer Smit, die meer dan veertig jaar lang de Doornse jeugd het rekenen, lezen, de taal enzovoort heeft bijgebracht. Rechts achteraan de heer Heule, hij was jarenlang hoofd van de school. De heer Heule was medeoprichter en vele jaren voorzitter van de "Woningstichting Patrimonium". Deze woningstichting heeft destijds "De Palmstad" gebouwd. De stichting is na de oorlog geliquideerd en de lusten en lasten werden destijds overgenomen door de gemeente Doorn. De Heuleweg in Doorn-West herinnert nog aan deze oude Doornaar.

Op de foto poseren, van links naar rechts, liggend in het zand: een onbekende, Gwenie Thomas, Jopie van Gelder, Joop van Ede, Corrie v.d. Stok en Gert Blankenstijn. Op de tweede rij, geknield: onbekend, E. Wolters, onbekend, Fien Veenendaal, Marietje Overvest, meisje Van Gelder, Corrie Brouwer, Tini van Velze, Lia Jansen, onbekend, Kees Koudijs en Hoefakker. Op de achterste rij: meester Smit, Teus v.d. Lee, Joop Stoltenkamp, Celia van Garderen, Evert Brouwer, Kees Hesseling, Marinus Ravenharst, Aart Bleijenberg, Piet Burgstede, Gijs Versteeg, Geurt Ruitenbeek, meester Heule, Job van Soest, Ko Merkens, Gert Velthuyzen en Wim Wagensveld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek