Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Hier de tweede foto van de gymvereniging D.LO. Deze foto werd genomen in de winter van 1928 voordat de uitvoering begon. U ziet reeds een dee1 van het pub1iek in de zaa1 "Ons Huis" zitten, terwijl alle leden staan opgeste1d op het toneel. In het midden staat de toen nieuwe vlag van D.LO. Vele Doornse mann en en vrouwen zullen prettige herinneringen hebben aan deze uitvoeringen. Hoewe1 bij het formeren van dit boekje vele Doornaars, die op de foto's voorkomen, ons informeerden over namen en dergelijke, bliikt het toch moeilijk om alle gezichten te herkennen. Zittend, van links naar rechts, op de voorste rij: onbekend, meisje Hardeman (? ), Greet Ruitenbeek, Lousje Honing, Mies Stoltenkamp, meisje v.d. Plas, Nettie v.d. Ham, Ger Tanis, Bennie Turel, Rennie Duiveman, Ton van Brenen, Piet Stoets, Herman Veenendaa1, onbekend en Ries van Vu1pen. Op de tweede rij, geknield: Annie Bo1lee, rneisje Stoltenkamp, Dien Beekman, Riena van Ginkel, Marie van Brummelen, onbekend, Paula Lammerts van Toorenburg, Sienie Ruitenbeek, Marietje van Remmerden, Nico Smit, Steven Lagerwey, Boudewijn Bo1lee, Dick de Kruif, Dirk Duiveman, Jan van Velze en Marinus Duiveman. Op de derde rij, staande:

Magda Ruitenbeek, Gerda Kuipers, Lien Kieboom, Corrie Melchior, onbekend, Marie van Brenen, onbekend, onbekend, Piet Zuurbier, Karel Verhagen, Koen van Setten, Gerard de Meijere, Leo Turel, Jacob van Velze, Jacob van Laar, Heer Schuch (leider) en A.W. Ruitenbeek. Op de vierde rij, staande: Marie de Jong, Katrien Jansen, twee onbekenden, Emmie Tilburg, Marie Smit, onbekend, Mien van Brummelen, Liesbeth Smit, Gwenn Thomas, Els van Reeden, Aagje Hardeman, Dienie Gerritsen, Rie van Dijk, Nel Carriere, onbekend, Hennie van Beek en een onbekende. Op de bovenste rij: To Ruitenbeek, Henk Blonk, Matje de Heus, Guus Tolk, Evelien Thomas, Nelie v.d. Weerd, Sissel Thomas, Frits v.d. Brink, Heer Snapper (directeur), Kees de Kruif, Minnie Thomas, Gerard Ruitenbeek, Henk Kuipers, Gerrit Maarseveen, Heer de Meyere (bestuurslid), onbekend en J. van Ginkel (bestuurslid).

27. Wanneer men maximaal een of twee bladzijden mag wijden aan bekende Doornaars, dan is de keuze uitermate moeilijk! We hebben dan ook een zeer gevarieerde keuze moe ten maken om niet beticht te worden van eenzijdigheid. Als eerste Doornaar, die eigenlijk geen Doornaar was, maar voor vele Doornaars toch vele jaren werd vereenzelvigd met alles wat tot ons dorp behoorde, kunnen we noemen burgemeester baron Van Nagell. Justinus Hendrik Egbert baron van Nagell werd geboren in Arnhem op 24 juni 1890. Hij overleed in Zeist op 7 juli 1972. Baron Van Nagell is burgemeester van Doorn geweest van 1936-1955. Behalve dat hij in de donkere jaren 1940-1945 het uiterste heeft gedaan voor de Doornse bevolking, was hij ook een groot pleitbezorger voor revalidatiecentrum "A arden burg" en voor allen die ziek waren of anderszins in moeilijkheden zaten. Baron Van Nagell was kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin, commandeur van de Orde Balije van Utrecht, ereridder johannieterorde en officier in de orde van Oranje-Nassau. De tweede persoon die wij meenden een plaats te moeten geven op deze bladzijde is J. Duivenvoorde. Hij is ook geen geboren Doornaar maar heeft een zeer groat gedeelte van zijn leven, hij is achtentachtig jaar oud geworden, in Doorn gewoond. U ziet hem op de foto links onder. Jacob Duivenvoorde is geboren in Noordwijkerhout op 4 augustus 1865 en overleed in Doorn op 21 april 1953. Hij is jarenlang een van de destijds weinige roorns-katholieke inwoners van Doorn geweest. Doorn behoorde in de loop van de jaren tot de volgende parochies: Cothen, Driebergen-Rijsbergen en Maarn. Een tiental jaren deed gebouw "Ons Huis", waar de heer Duivenvoorde eigenaar van was, dienst als rooms-katholieke kerk. Zo kon het gebeuren dat 's zaterdags in "Ons Huis" nog een uitvoering werd gegeven met bal na en's zondagsmorgens de mis werd gelezen op het toneel. De familie Duivenvoorde heeft eerst gewoond op de boerderij "Kruisbergen". De eerste boerderij voorbij het lyceum aan de Driebergsestraatweg. Daarna begon hij een cafe op de Oude Woudenbergseweg, schuin tegenover de inrit van de spuiterij van de firma Kraan. Daarna kocht hij "Ons Huis", bouwde er een woonhuis voor met cafe en was jarenlang de ziel van het gebeuren in "Ons Huis". Hij was een kampioenschutter van de schietvereniging en velen zullen hem nog herinneren als de man die jarenlang de bakkers iedere dag van gist voorzag. Leverancier was de "Gist en Spiritusfabriek" in Delft. "De Duif", zijn bijnaam, was voor oud Doorn een begrip, De derde persoon die wij uit de oude doos van Doorn willen te voorschijn halen is gemeenteveldwachter Idenburg. U ziet hem op de beide rechter foto's. Idenburg is

gemeenteveldwachter geweest van 1901 tot 1931. Reeds in de jaren rond 1925 was het nodig om op zondag het verkeer te regelen op het kruispunt Dorpsstraat-Amersfoortseweg, Wij zien hier Idenburg op zijn post. Hij was tevens gemeentebode en werd vaak door kwajongens uit die tijd, die hij betrapte bij het uithalen van kattekwaad, zoals schieten met kattepult, nestjes uithalen, voetballen of roken op den openbaren weg, uitscholden voor "Koning Boko". Deze naam kwam voor in een stripverhaal in een van de dagbladen en men yond dat Idenburg op "Koning Boko" leek. De vierde persoon is mejuffrouw Tieleman. Zij werd benoemd als onderwijzeres aan de open bare school op 30 november 1891. Tot aan haar pensionering in 1937 is zij Doorn trouw gebleven. Ze had toen zesenveertig dienstjaren als onderwijzeres en was bezig de derde genera tie Doornaars de eerste lessen van lezen en schrijven bij te brengen. Mejuffrouw Tieleman is verschillende jaren lid geweest van de "rederijkerskamer" en was bij deze vereniging de eerste vrouw die mocht toneelspelen. Voordien werden vrouwenrollen gespeeld in travestie, dus door mannen. Meer dan veertig jaar woonde zij met haar zuster aan de Amersfoortseweg nummer I 7.

28. Hier een schoolfoto van de leerlingen van de openbare school. Omdat destijds deze school op het terrein stond waarop nu de Amro-bank is gevestigd, werden na 1920, toen de zijpoort van "Huis Doorn", bewoond door ex-keizer Wilhelm II, gereed was gekomen, de meeste schoolfoto's zo genomen dat deze poort als achtergrond kon dienen. Hier ziet u dan ook een fraaie opname van deze zijingang van "Huis Doorn". We gaan nu eens kijken wie er op deze foto staan. In het midden het hoofd van de school de heer Tanis, rechts meester Kool, die meer dan veertig jaar de Doornse jeugd heeft helpen opvoeden, waarbij zijn lessen in aardrijkskunde wel tot de fijnste behoorden. De volgende leerlingen staan op de prent. Liggend en half zittend, van links naar rechts: Chris Stoltenkamp, Piet Zuurbier en Steven Lagerwey. Op de tweede rij, geknield of zittend: Jan Hardeman, Adriaan v.d. Heijde, onbekend, Gerard de Meijere, onbekend, meisje De Jong (? ), onbekend, Jo Boekhout, Kees v.d. Haar en Dick Waasdorp. Op de derde rij, geknield:

Jan Boeschoten, Prevo, Cor Idenburg, Hein van Remmerden, Leo Turel, Versteegh, Koen van

Setten en Teus Niekerk. Op de bovenste rij staand: Kees van Dijk, Karel Verhagen, Marie Petersen, An Dorrestein, onbekend, Marie Smit, Johanna Maarseveen, meester Tanis, Annie van Setten, Wil Boekhout, Tineke Ruitenbeek, Kaatje Jansen, meester Kool, Lien Kieboom, meisje Koops, Nel v.d. Bovenkamp, Hannes Niekerk, Karel Goelst en Paul van Donselaar.

29. Korfballen is een sport die reeds jarenlang werd beoefend. Ook thans is de korfbalvereniging Doorn nog altijd een van de, zowel voor jongens als meisjes, sportieve en gezellige clubs. Hier hebben we een foto van de oude korfbalvereniging "De Zwaluw" in 1925. Men speelde destijds op een terreintje achter de Palmstad, ongeveer waar nu de Heuleweg en Patrimoniumweg lopeno Deze foto werd genomen na een wedstrijd tegen een der bevriende clubs uit de omgeving. De Doornse leden zijn in witte shirts en blouses.

Zittend van links naar rechts: 1. Lena v.d. Brink, 2. To Ruitenbeek, 6. Riek van Ginkel, 8. Dien Dor, 11. To van Zalingen, 13. Jeanne v.d. Schaft en 14. Truus de Waerdt. Staand: 1. Bertus Ruitenbeek, 3. Gijs van Zalingen, 9. Gerard Boeschoten, 10. Ben Kolewey, 11. Henk Hartke en 12. Wilfried Thomas.

Deze korfbalvereniging wist ook in die tijd wat behelpen was. Het verkleden yond plaats in de keuken en het schuurtje van de familie Kirpenstein die in de Palmstad woonde. Mevrouw Kirpenstein zorgde voor thee in de pauze.

30. Rond de jaren dertig stond de gemeenteraad nogal eens in de publieke belangstelling, dank zij vele ingezonden stukken in "De Kaap" en vee1 controverses in de raad ze1f. Hier een foto van 1935, genomen in de raadzaa1 van het vroegere gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Zittend, van links naar reehts: W.G. Ruitenbeek, gemeenteseeretaris; P.A. de Haan, wethouder (Vrijheidsbond); Thomassen a Theussink v.d. Hoop, burgemeester en jonkheer mr. Van Aseh van Wijk, wethouder (A.R.). Staand, de raads1eden: Oudenaarde (S.D.A.P.), Nieuwenhuyzen (C.H.), v.d. Heuve1 (S.D.A.P.), jonkheer Van Loon (C.H.), Van Enter (S.D.A.P.), F.N. van Dijk (C.H.), Van 't Land (Vrijheidsbond), Venendaa1 (A.R.) en Pothoven (S.G.P.).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek