Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Hoewel het in de bedoeling van de uitgever lag om dit boekje samen te stellen met foto's uit de periode 1890-1940, hebben wij gemeend hier eens te moe ten afwijken van dit voornemen. We zien hier een foto van "Het Rode Kruis" afdeling Doorn. Vooral in de bezettingsjaren en ook voor en na de tweede wereldoorlog heeft deze afdeling zeer veel gedaan voor de inwoners van Doorn. Deze foto werd genomen in februari 1948 als herinnering aan de vele bloedtransfusieavonden die "Het Rode Kruis" in Doorn organiseerde.

We zien op deze foto de volgende leden en medewerkers. Gehurkt, van links naar rechts: G. Veenendaal, M. Schuurman, v.d. Brink, Schuurman, Schuurman, v.d. Gaag en H. Dekker. Zittend: zuster Eva Hoogmoed, zuster J a v.d. Eijk, mevrouw Rooy, dr. Endert, mevrouw Endert, dr. Jongerius en Snoek. Op de rij achter hen: Jaap Sendoek, Gre Ruitenbeek, Barten, de dames Agaart, Boonstra, Hessius, Van Ede, Jansen, Van Dijk en Baarschjes en de heer Harskamp. Op de achterste rij: Duiveman, Van Setten, Bakhuizen, Van Arnhem, Van As, G. Ruitenbeek, B. van Setten, Van Brenen, Overvest en Van Brenen.

32. Op deze bladzijde vindt u twee zeer bekende vervoermiddelen uit de jaren twintig. Allereerst op de foto links boven de beroemd geworden T-Ford. nit vijftal Doornaars in de Ford liet deze foto maken op terugweg van een tocht naar Borculo op 23 augustus 1925 (om de vernielingen te gaan zien die de cycloon had veroorzaakt), Deze verre tocht werd ondernomen door, van links naar rechts: Herman van Harten, Ruth Manten, Siedse Jansen, Dirk van Wijk en Arie Lagerwey. De foto rechts onder toont ons de Sandenburgerlaan waar .Jtet paard" (de locornotief) van de Wijkse tram gereed staat. Op de machine Henk Schuurman, voor de machine, van links naar rechts: C. Henzen, C. van Maurik en C.G. Henzen.

33. Natuurlijk mocht in dit boekje geen foto ontbreken van ons zo bekende D.E.V. Bij de oprichting in 1926 werd de naam van de ons zo bekende voetbalvereniging D.E.V.a. (Afkorting van: Door Elf Vrienden Opgericht.) Toen bij het gaan spelen in de bond bleek dat een tweede vereniging reeds de naam D.E.V.O. voerde, moest D.E.V.a. gewijzigd worden en werd het D.E.V. (De Elf Vrienden). Hierbij een foto van D.E.V.'s eerste elf tal in 1927. Door de jaren heen hebben vele Doornaars bij deze vereniging aan sport gedaan, maar ook de wat oudere Doornaars vele uren passieve reereatie verschaft door honderden spannende wedstrijden die werden gespeeld in alle afdelingen van de U.P.V.B. destijds en tot en met de derde klas K.N.V.B.

Hier dan de namen van spelers en bestuursleden. Staand van links naar rechts: C. v.d. Haar, bestuurslid; Herman van Dijk, Henk Lagerwey, Jan Rensen, H. van Beek, bestuurslid en Krijn van Burken, grensreehter. Zittend en gehurkt: Jo van Boort, Kees Rensen, Willem Hardeman, Frans van Dijk, Frans van Dijk, Gerrit van Eeden, Cor Zuurbier en Frits Lagerwey.

34. Door de jaren heen en zeker sedert 1925 hebben, met wisselend succes, in Doorn afde1ingen bestaan van het Neder1andse padvindersgilde. Soms sliepen enige afdelingen gedurende enkele jaren in door gebrek aan leiders of 1eidsters. Vooral de "Thorheim"-groep die gecombineerd was met Maarn is nog steeds actief. Hier een foto genomen van een afdeling Doornse padvindsters in 1939. Deze groep droeg als naam: "Niepramado" dat betekende "Niet Praten Maar Doen". Zij hadden als honk de beschikking over een tweetal kamers in de toenmalige villa "Doornbosch" aan de J ulianaweg, die later in 1940-1945 als distribu tiekantoor heeft dienst gedaan. Enige jaren na de oorlog werd deze villa afgebroken om de Willem de Zwijgerlaan te kunnen doortrekken naar de Drift en een aantal woningen te kunnen bouwen.

De namen van deze padvindsters zijn a1s volgt, van links naar rechts: Gre Ruitenbeek (ake1a), onbekend, Lenie Troelstra, Gusta v.d. Bovenkamp, Jeanne Guichenon de Chastillon, Beb de Koff, Thea Gazau, Adrie v.d. Bunt, Aartje v.d. Kamp, Dien Keurhorst, Frea Gazau, Loes Honing, Els Scha1kwijk, Netty Carriere, Riekie Ruitenbeek, Freda Blok, Janny Koning, onbekend, Jacqueline Guichenon de Chastillon, Jopie Wijkhuizen, Frieda Kool, Jeanne Oostenrijk en Pienie di Montaglia.

35. Reisjes naar Amsterdam en, voora1 in de jaren dertig, eveneens naar Sehipho1 waren sehering en inslag. Je telde pas mee als je Schiphol had gezien en een vlueht van een kwartier boven Amsterdam had gemaakt. Hier een foto van de leden van de Doornse middenstandsvereniging die ook een dergelijke toeht maakten. Zoals u ziet lieten de middenstanders de vrouwen thuis om op winkel of bedrijf te passen. Deze middenstanders braadden er een dagje de boter uit en wel op 4 juli 1934. De namen van deze Doornse handeldrijvende middenstanders zoals ze destijds werden genoemd zijn, van links naar reehts: Boonstra, Van Vulpen, Westerhof, Van Wijnen, De Heus, Honing, Lagemaat, Oostenrijk, Van Os, v.d. Boom, Ruitenbeek, Van Setten, Van de Abeele, Van Eeden, Rekkee, Blok, Roosendaal, van Velze, Van Dijk, Van de Klashorst, Veldhuizen en Heijneker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek