Kent u ze nog... de Doornaars

Kent u ze nog... de Doornaars

Auteur
:   W. van Zalingen
Gemeente
:  
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4247-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Doornaars'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In 1974 vierde de zwern- en watersportvereniging "Woestduin" haar veertigjarig bestaan. Hier een foto van een aantalleden van deze vereniging, genomen in de zomer van 1935 toen "Woestduin" een jaar bestond. Een klein stukje geschiedenis over het zwembad "Woestduin" lijkt ons hier op zijn plaats. Dit bad is gebouwd in het kader van de toenmalige werkverschaffing in verband met de vele werklozen. Op 12 december 1933 nam de raad van Doorn kennis van de plannen tot bouw van "Woestduin". Op 18 december volgde behandeling in de raad. Op 27 december werd de bouwvergunning verleend en op 26 januari 1934 verleenden Gedeputeerde Staten goedkeuring aan het plan. Reeds op 29 januari 1934 werd begonnen met het graafwerk, in hoofdzaak met mankracht. Op 3 februari werd de opdracht voor het betonwerk aan de firma Brongersma in Gouda verleend. De gebouwen werden gezet door de firma v.d. Boom en v.d. Abeele, aannemers alhier. De opleveringsdatum was 15 mei 1934. Op 17 maart stond de eerste foto, de vlag in top op het hoofdgebouw, in "De Kaap". Op 10 maart waren de eerste schermutselingen geweest in de kerkbladen en in "De Kaap" over een verordening op het baden en zwemmen en de opens telling op zondag. Op 5 mei werd de verordening bekend gemaakt: ,,'s Zondagsch na 1 uur open. Dames en Heeren moeten op wensch apart kunnen baden". Om dit te realiseren werd het zwembad met een groot gordijn langs katrollen en stalen kabels in tweeen gesplitst. Donderdagochtend 7 juni 1934 werd "Woestduin" officieel geopend. Aanwezig waren: b en w, de gemeenteraad, vertegenwoordigers van de middenstand, doktoren, besturen van sportverenigingen, enzovoort. Vele werklozen hebben door de bouw van het zwembad vier maanden werk gehad. De zwemclub was toen reeds drie maanden oud. Voorzitter Jan Honing bood het bestuur van "N.V. Woestduin" een reddingsboei aan. In dezelfde "Kaap" van 9 juni met de verslagen over de opening staat dat het succesgebak bij Van Velze vijf cent per stuk kost en dat er zevenenzeventig werkloze huisvaders in Doorn zijn. De volvette kaas kost twintig cent per pond en taxi's worden aangeboden tegen zeven cent per kilometer (geen voorrijkosten).

En na dit verhaal over "Woestduin" nu nog de namen van de dappere zwemsters en zwemmers van het eerste uur. Het zijn, van links naar rechts, zittend: Lucky Mandersloot, Boudewijn Bollee, Westerhof, Jan Oostenrijk, Prawitt en Ben Turel. Geknield: Paula Lammers van Torenburg, Loes Honing, Jeanne Oostenrijk en Gre Ruitenbeek. Staand: Piet Vree, Cor Spek, Janny Laporte, Arie Spek, Kriek Jansen, Gerda Visser, Hein van Remmerden, Rie van Remmerden, Piet de Ligny, Lenie Tolk, Peter Vladeracken en Annie Bollee.

37. Nu we bijna aan het einde zijn gekomen van dit boekje, hebben we gemeend niet aan de alleroudste, nog in leven zijnde genera tie van Doorn voorbij te kunnen gaan, Hier nu een foto van enige klassen van de open bare lagere school van 1905. Meester Korenstra, links, gaf toen reeds bijlessen in moderne talen aan begaafde leerlingen. We zouden kunnen zeggen dat hij de voorloper was van de eerste mulo-school. Hij is dan ook voor vele oude Doornaars "De schoolmeester" geweest. Rechts op de foto meester de Blecourt die later leraar aan de h.b.s. is geworden. Wij hebben ons veel moeite gegeven om eens na te gaan wat er van deze jongens en meisjes terecht is gekomen en wat zij later zijn geworden. Hier volgt een zeer uiteenlopend lijstje. Van de meisjes weten we de volgende beroepen: huisvrouw, huishoudster, kamenier, verpleegster, ambtenaresse, hoofd huishouding en restaurant-houdster, Van de jongens noemen we: schilder, loodgieter, aannemer, bode, verhuizer, leraar, slager, smid, brandstoffenhandelaar, chirurg, chauffeur,leraar en architect. Hier volgen de namen van de jongens en meisjes, Zittend op de eerste rij, van links naar rechts: Jan van Setten, George van Dijk, Gijs Lagerwey, Piet v.d. Weerd, Ko Kwindt, Nol Melchior, P. van Remmerden, Sjuul Tesselhof en Piet van Brummelen. Op de tweede rij, geknield: onbekend, Han Boeschoten, Gijs Verhaar, Jan Koudijs, Arie Muraux, Th. v.d. Schaft, onbekend, Piet Idenburg en Piet v.d. Weerd (? ). Op de derde rij, staand: Gijs Steinman, Henk Lagerwey, Rijk Boeschoten, Broer van Setten, Kick Kwindt, Dick v.d. Schaft, meisje Idenburg, Jo Boeschoten, Dora Koderitz en J 0 Koderitz. Op de vierde rij: Wim v.d. Schaft, Gerard van Dijk, Jan Lagerwey, Arend Hendriks, Grietje Steinman, meisje Van HeIden, Marie van Setten, Riek Tesselhof en Beb Boeschoten. Op de bovenste rij: Kee Melchior, Mien Quint, Stien van Remmerden, Jans Kirpenstein, Mien van Zalingen, Neel Kirpenstein en Neeltje v.d. Weerd.

38. Als sluitstuk hebben we een voor Doorn legendarische foto, die werd genomen van de beide gyrnnastiekverenigingen die Doorn rijk was, namelijk D.O.T.O. en D.LO., bij de feestelijke opening van de gymnastiekzaal aan de Kerklaan. Was dit gebouwtje oorspronkelijk gebouwd als gereformeerde kerk, later deed het dienst als opslagplaats en garage, totdat de gemeente het aankocht en mede door de groei van de verenigingen, waardoor ruimtetekort ontstond, bestemde voor gymzaal. Voordien waren zij en de scholen aangewezen op "Ons Huis" of een klein houten zaaltje dat op de speelplaats van de openbare school stond. Deze zaal aan de Kerklaan was toen een enorme verbetering. U ziet in de achtermuur nog het ronde raam en de dichtgemaakte deuren. Dat men's winters door het roodstaan van de kaehel aan een kant bijna geroosterd werd, terwijl de aehterste gymnasten bibberden van de kou, moeht de pret niet drukken. Er is dan ook jarenlang met veel enthousiasme in deze zaal gesport. Het is ondoenlijk om alle personen bij naam te noemen. Kijkt u zelf maar eens of u er opstaat, of uw moeder of vader, oma of opa. We willen wel de vijf heren noemen die tussen de leden van beide verenigingen zitten. Het zijn van links naar reehts: de heer Srnit, onderwijzer aan de "School met den Bijbel" en voorzitter van D.O.T.O.; de heer Ruitenbeek, gemeenteseeretaris; de heer De Haan, wethouder; baron Van Nagell, burgemeester en de heer v.d. WeI, voorzitter D.LO.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek