Kent u ze nog... de Driebergenaren en Rijsenburgers

Kent u ze nog... de Driebergenaren en Rijsenburgers

Auteur
:   W. Harzing
Gemeente
:   Driebergen-Rijsenburg
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4248-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Driebergenaren en Rijsenburgers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen de Europese Bibliotheek te Zaltbommel mij verzocht dit boekje samen te stellen, heb ik dit graag op mij genornen. Het moet voor vele inwoners die hier geboren en getogen zijn en ook voor hen die hier al vele tientallen jaren wonen, een bron van herinneringen betekenen. Velen zullen er met belangstelling in bladeren, sommigen ook met enige weemoed. Hoe het ook zij, ik heb getracht het leven in onze vroegere dorpen in de periode 1880-1940 door deze verzameling weer op te roepen.

Veel dank ben ik hiervoor verschuldigd aan de velen in onze gemeente die mij spontaan hebben geholpen, hetzij door het uitlenen van oude foro's uit hun collecties, hetzij door mij behulpzaarn te zijn bij het verifieren van de afgebeelde personen. Het is een boek geworden van uiteenlopende aard. Zo zien we schoolfoto's uit verschillende jaren, Er staan kinderen op, die nu de leeftijd van de zeer sterken hebben bereikt, terwijl velen ook reeds overleden zijn. Maar er zijn er ook bij waar de kinderen van toen thans vaders en moeders zijn met kleine, opgroeiende of volwassen kinderen. Verdel' zijn er toto's van leden van de burgerwacht en vrijwillige bijzondere landstorrn, begrippen die de thans levende mens nauwelijks kent, maar die in die dagen heel gewoon waren. Foto's van de brandweer, onder andere de politicbrandweer van Driebergen en de vrijwillige dito van Rijsenburg. Na de samenvoeging van beide gemeenten - in 1931 - ontstond de vrijwillige brandweer in onze gemeente. Ook ziet U een foto van de brand van het seminarie in 1938. Voorts krijgt U vele foto's te zien van muziekgezelschappen, onder andere "Aurora", van de mannen- en jongemannenverenigingen, patroonsverenigingen en van verschillende comites. Ook onze voetbalvereniging is present. U ziet de begrafenisstoet die onze vroegere burgerneester G. C. D. d'Aumale baron van Hardenbroek begeleidde bij zijn laatste gang en de installatie van jonkheer mr. P. P. de Beaufort als burgerneester van Rijsenburg en Driebergen in november 1925. We zien gecostumeerde ijsfeesten aan het begin van deze eeuw, die zo goed als tot het verl eden behoren. In die tijd waren er veel amateuristische toneelgezelschappen, omdat radio en televisie onbekend waren. J a, we zien zelfs een bijenmarkt, met ongeveer vijftig imkers.

Moge dit boekje zijn weg vinden bij alle oudere en jongere inwoners van Driebergen en Rijsenburg en misschien ook bij hen, die wel hier geboren en opgevoed zijn, maar zich later elders gevestigd hebben.

1. Een foto van de feestcommissie, genomen in de zomer van 1906 of 1907 . Van links naar rechts ziet U op de achterste rij: M. van Vollenhoven,R. P. C. de Moor, A. J. W. Harzing, W. A. Fukkink, C. Teseling, T. van Dijk en H. A. Verhaar. Op de voorste rij: J. H. Aarts, L. E. Hinrichs, Gritters Doublet, jonkheer Melvill van Cambee, Van Eten, U. Kotman en Otto Mengelberg.

2. Vergadering van de raad van de gemeente Driebergen op 10 november 1925, waarbij jonkheer mr. P. P. de Beaufort werd geinstalleerd als burgemeester van Driebergen, Van links naar rechts staande op de achterste rij: J. van Reenen, jonkheer mr. H. de Beaufort (aftredend burgemeester), C. van Dijk, wethouder Carel Teseling, J. van Velzen, mr. F. J. H. de Westein Pfister en A. Hendriks. Zittend op de voorste rij: C. van Soestbergen, jonkheer mr. F. H. Rademacker Schorer, Van der Kaden, mevrouw P. P. de Beaufort, hun dochtertje Bernardine, jonkheer mr. P. P. de Beaufort, Duifjes (secretaris) en S. W. van der Horst.

3. Installatie van jonkheer P. P. de Beaufort als burgemeester van Rijsenburg op 10 november 1925. Van links naar rechts ziet U op de achterste rij: W. Kerkhoff, S. v. d. Widen, H. A. Verhaar, jonkheer H. de Beaufort (aftredend burgemeester), L. A. Payens, G. van Leersum en Sas (secretaris), Achter de tafel zitten: W. Porton, mevrouw P. P. de Beaufort, hun dochtertje Bernardine, jonkheer mr. P. P. de Beaufort, Chr. van Swaay en S. A. Seegers.

4. V.V. Driebergen-Rijsenburg, april 1927. Van links naar rechts, staande: C. Teseling, A. J. W. Harzing, Loggers, V. de Bruyn, W. Porton, Chr, van Swaay, Duifjes en Van der Kade. Zittend: C. v, d.Berkhof, Hinrichs, jonkheer mr. P. P. de Beaufort, A. van Dam, Valek Lucassen en jonkheer Clifford Coque van Breughel.

5. Bloemententoonstelling in het Willinkspark te Beerschoten, in 1929 geopend door koningin Emma. U ziet een foto van het comite van voorbereiding. Van links naar rechts, staand: Segers, De Koning, G. Nieboer (tuinbaas van keizer Wilhelm), Van Rheden, Strijland, B. Kraal, A. Harzing, De Gelder, Veldhuizen (Doorn), Gerritsen, A. van Amerongen, Blokland, W. Haalboom en Boekhoven. Zittend: C. v. d. Weerd, A. van Dam, Van Notten, burgemeester jonkheer mr. P. P. de Beaufort, W. Pijper, jonkheer Bickers, G. Burgeler, D. Abbing en Endlich.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek