Kent u ze nog... de Dubbeldammers

Kent u ze nog... de Dubbeldammers

Auteur
:   S. Schillemans
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4240-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Dubbeldammers'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dat dit fotoboekje over de Dubbeldammers voor u ligt is het gevolg van het feit dat het Dordtse gemeentearchief over zeer weinig Dubbeldams materiaal beschikte. Daardoor werd het mogelijk dat de samensteller, medewerker van bovengenoemde dienst, gelegenheid kreeg fete's van Dubbeldammers te verzamelen en hiervan zo veel mogelijk gegevens te noteren.

Zoals rnijn voorgangers in deze serie ook weI zullen hebben ontdekt, kost het samenstellen van zulk soort boekjes veel doorzettingsvermogen en vooral een grote hoeveelheid tijd, Ik yond gelukkig bijzonder veel me de werking van Dubbeldamse zijde, zonder welke dit boekje nooit tot stand was gekomen. Ik kan allen niet bij name noemen, maar ze kunnen verzekerd zijn van miin hartelijke dank. Bii wijze van uitzondering noem ik weI rnijn collega, de heer Jac. Wegman, die dank zij zijn vele relaties waardevolle contacten tot stand wist te brengen. Ondanks aile hulp zullen er helaas ook in dit boekje bij de naamgeving ongetwijfeld onjuistheden voorkomen, waarvoor ik uw clementie vraag.

Hoe weI de volgende pagina's geen compleet beeld geven, krijgt u toch vele facetten van het Dubbeldamse weI en wee van rond 1900 tot 1945 onder ogen. Voor de een zal het een prettige herinnering of een waardevol aandenken betekenen, de ander zal met gemengde gevoelens de beelden aan zich voorbij laten gaan.

Ten slotte wil ik nog graag opmerken dat de volgorde van de foto's nadrukkelijk willekeurig is gekozen om een zo gevarieerd mogelijk geheel te verkrijgen.

1. Het leek me een aardig idee deze fotoverzameling te beginnen met een puur landelijke, in Dubbeldam veel voorkomende bezigheid, het melken! Dit schitterende boerentafereeltje speelde zich rond 1905 af bij de Reeweg. De koe wordt gemolken door Geertruida van Heeren, in dienst van boer Koos Valk, die de koe vasthoudt. Het jongetje dat zijn hoofd niet kon stilhouden is zijn zoon, Koos Valk jr. Op de voorgrond staat een koperen melkkan, in deze tijd een gewild object voor antiekliefhebbers. In de tijd van deze foto werden de melkkannen, als ze niet meer zo best waren, gewoon in de Dordtse Kil gegooid ...

2. De in 1909 opgeriehte Dubbeldamse muziekvereniging "Oefening Baart Kunst" in 1924. Van de muzikanten herkennen we van links naar reehts, onderaan: Henk Mookhoek, Wim Hoek en Dirk van Leeuwen. Tweede rij: Hein van Driel, Adriaan Bras, Kees Bijl en Jan in 't Veld. Derde rij: Piet van de Merwe (naast het vaande1), onbekend, Janus van de Merwe, Van Efferen, Dirk Groeneveld, Bas Dubbeldam, Gerrit de Vogel, onbekend, Jaap Groeneveld, onbekend, Robbemont, Janus de Geus, De Graaf, onbekend en Kees de Graaf. Bovenaan: Jaap de Bruijn, Kees van Heeren, Jan de Roo en De Graaf. Vooraan links zitten: Jan Smits, De Graaf, Hoek en een onbekende. Vooraan reehts: Kees Starn, Cor Nolen en Jo Deurlo.

3. Ben kostelijke foto van een brandbestrijding rond 1900. Met emmers en brandhaken, welke lagen opgeslagen in school 3 aan de Zuidendijk, werd de brand te lijf gegaan. Als het materiaal ter plekke aankwam, was er meestal niet veel meer te blussen! Zo ook hier bij de brand in het Laantje van Middenhoeve. Veel namen konden vanwege de ouderdom van de foto niet meer worden achterhaald. Genoemd werden, bovenaan: Jos Groeneveld, onder hem Adriaan van der Zijde en geheel rechts Jan in 't Veld met naast hem Gerrit de Vogel.

4. Dubbeldarn bezat drie lagere openbare scholen: aan de Tweede Tol (nurnrner 2), aan de Zuidendijk (nurnrner 3) en aan de Dubbelsteijnlaan (nurnrner I), van welke laatste hier klas 1 van 1912 poseert. Links de onderwijzeressen Kaatje van Wingerden en Anna Nijland (onderaan) en rechts hoofdonderwijzer J. Nijland. De narnen van de kinderen zijn van links naar rechts, onderaan:Pie van Valk, Maaijke van Es, Dirksje Schutter, ? Dubbeldarn, ? Moret, Lena Moret, ? Moret en Arie van Es. Tweede rij: Marie Valk, Grietje van Es, Bert Bot, Rien Dubbeldarn, Cor Brand, Lijntje van de Merwe, Teu Starn en Jaan Bot. Derde rij: Arie Bot, Klaas van Es, Jaap de Jong, Piet Schutter, Teun Starn, Kees van de Merwe, Jan van de Merwe en Jo de Jong. Bovenaan: Heirne Dubbeldarn, Ot Langerak, Kees Langerak, Toon Moret, Wirn Brand, Dries Schutter, Koos Valk en Wirn Valko

5. Ernstig kiikt dominee Coolsma u aan. In werkelijkheid was deze jonge dominee - hij werd geboren in 1877 - eigenlijk niet "zwaar" genoeg voor het behoudende Dubbeldam. Hij droeg geen zwart pak en geen hoge hoed en dat hij zich ook nog een fiets aanschafte, ja, dat zagen velen met afkeuring aan. Daarentegen vonden ze het wel een goeie grap dat, toen dominee Coolsma even de fiets van dr. Mes wilde proberen, deze op het stuurslot bleek te staan en de dominee in de sloot belandde.

Een zogeheten "kerstboekje", dat naderhand door hem werd geschreven, deed veel stof opwaaien omdat de echte namen en feiten in "Het Huisje aan de Buitendijk" werden genoemd. In 1904 begon hij zijn ambt in Dubbeldam, maar dat hij na 1910, toen hij naar Groningen vertrok, een warme genegenheid voor Dubbeldam behield, bleek uit het feit dat hij bij radiodiensten altijd eenmaal het woord .Dubbeldam" gebruikte, wetende dat veel oude vrienden naar hem luisterden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek