Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Waarom een tweede boekje over de Echtenaren (het zoveelste boekje over Echt)? Waarom uberhaupt fotoboeken, gedenkboeken, jubileumgidsen? Om de oude, leuke, sfeervolle beelden uit het verleden van viiftig of honderd jaar? Waarom die niet aflatende hang naar nostalgie?

Natuurlijk zijn op deze vragen verschillende antwoorden mogelijk! Volgens mij ligt het antwoord allereerst in de ingrijpende veranderingen in onze maatschappij (werk, onderwiis, verkeer, vrije tijd, huis en haard). Ret grote aantal technologische ontwikkelingen benauwt soms de mens anna 1984. Alles wordt thans vastgelegd op foto, te1etekst, viewdata, video, bee1dp1aat, microfilm of computer. Maar vroeger was dat anders. Als reactie op deze grote technologische ontwikkelingen - die als een natuurlijke evolutie over ons he en komen - kijkt de intelligente mens van heden juist eens graag naar het verleden. Misschien ook omdat men toen ge1ukkiger, tevredener, vrijer of gezonder was.

Welnu ... aan de hand van vele kostelijke oude foto's krijgt u hier een ander beeld van Echt, zo'n eeuw of halve eeuw geleden. Kostelijke oude foto's van schrijvers, abten, ve1dwachters, zoeaven en alternatieve genezers van Echt. Foto's ook van ratelende karren, schuchtere automobielen, maar vooral van mensen van Echt met hun sport, cultuur, vereniging of liefhebberij. Een typeomschrijving van de Echtenaar vindt u op de laatste pagina van dit boekje.

Alles bij elkaar meen ik dat ook dit boekje over Echt een cultuurbewarende functie heeft en een even gunstig onthaa1 zal vinden als miin andere boekjes.

Echt, 29 februari 1984

N.J.A. Laugs

1. Echte(r) schrijvers van en over Echt (van links naar rechts):

P.G. Peeters - geboren 23-5-1829, overleden 21-9-1887. Hij was kape1aan te Echt, later pastoor te Wijnandsrade. Schrijver van "Echt in vroeger en later tijden" en "Kroniek over Keiretzen en Annadae1".

G.H. Welters - geboren 27-9-1839, overleden 17-6-1887. Werd geboren te Echt a1s oudste in een gezin van veertien kinderen; zijn vader was destijds secretaris van Echt. Schrijver van vele, zeer vele artikelen en boeken, onder andere "Handboek voor het onderwiis", "Handboek voor de christelijke leer", "Galerij der Heiligen" en ve1e godsdienstige geschriften, maar bovena1 bekend om zijn boek "Limburgse Legenden".

Alphons Laudy - geboren 30-4-1875, overleden 30-1-1970. Was hoofdredacteur van De Tijd, later hoofdredacteur van De Limburger. Schrijver van diverse reisboeken, verhalen en katholieke essays. Auteur van "De Paradijsvloek" (tweehonderd keer opgevoerd) en "Jan Rap en Co".

Adolf Welters - geboren 13-4-1888, overleden 3-2-1970. Zijn vader was Louis Welters, burgemeester van Echt. Hij was pastoor te Mheer en later te Valkenburg. Schrijver van vele boeken en artike1en, onder andere "Drie adellijke huizen van Echt", "Geschiedenis van de parochie Echt", "Geschiedenis van de gemeente Echt", "Echter Krakelingen, Kape1 Schilberg, St. Landricus", "Ein siottel echter(r) sokkerringskes".

Joan C. Boumans - geboren 29-9-1888, overleden 16-7-1964. Beambte der Staatsmijnen en wethouder van Brunssum. Schreef de gedichtenbunde1 "Veur Mooder", "Van Kompels en Koale" en verwierf de Veldekemedaille.

Frits Smeets - geboren 16-5-1895, overleden 19-8-1967. Directeur van de RBS te Maastricht. Schreef vele artikelen over historie en folklore, onder andere De Bolleberg. Auteur van "De Slotvrouwe van Echt", 1andspe1 in viif bedrijven. Ve1e bijdragen in Ve1deke.

W.A. Rene Geurts - geboren 9-5-1897, overleden 12-9-1977. Directeur Bisschoppelijke Kweekschool te Echt en conservator van het Streekmuseum Echt. Schrijver van ve1e artike1en over prehistorie, De Doort, De Bolleberg, 't Slotje en diverse bijdragen aan Veldeke. Auteur van het "Echter Woordenboek", dat binnenkort gaat verschijnen.

, .

, , ~

I

P.A.H.M. Peters - geboren 13-10-1900. Gemeentesecretaris van Hoensbroek. Schreef onder het pseudoniem T.v.d.Gr. vele artikelen in het Echter Weekblad. Tal van publikaties in Echter dialect in Veldeke en de volgende boeken: "Hoensbroek-Heemkennis", "Jan Lucas Roselaers" en "Geschiedenis van Hoensbroek" te zamen met v.d. Venne en De Win.

2. Echter prelaten - geboren Echtenaren (van links naar rechts):

H.L.A. Sevriens - geboren 18-1-1839, overleden 25-5-1911. Hij was pastoor-deken van St. Servaas te Maastricht, proost van het kapittel te Roermond, kanunnik van het kapitte1 van Luik, huisprelaat van de paus van Rome.

J.J.F. Ingendael - geboren 28-10-1883, overleden 27-3-1954. Hij was pastoor-deken van St. Servaas te Maastricht, kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond, te Luik en te Lourdes, huispre1aat en geheim kamerheer van de paus van Rome.

Alphons M.L. Om1oo - geboren 23-5-1898, overleden 8-3-1965. Hij was laatstelijk pastoor-deken van de St.-Martinusparochie te Weert.

Herman J.H. Turlings - geboren 25-5-1900, overleden 3-7-1953. Hij was prefect en vice-president van Ro1duc, later directeur van het Bisschoppelijk College te Sittard.

Alphons M.G. De1sing - geboren 12-9-1903, overleden 27-8-1979. Hij was de benjamin uit een gezin van dertien kinderen. Eerst rector van de Munsterkerk te Roermond en daarna pastoor van de Heilige Familieparochie te Ven10.

Martinus A.J. Niessen - geboren 31-10-1923. Hij is pastoor-deken van Thorn en weI vanaf 1968.

3. De gemeenteseeretarissen van Eeht (van links naar reehts):

Naam:

W.J. Driessen Op Heyde P.W. van EyH

J.J. Smeets

F. Welters

G.H. Simons

HA.M. Ingendael Hilaire Meuwissen Adolf Meuwissen

M. Sehoolmeesters

W. Storken

W. Koolen

J.A.M. de Jong

geboren:

3- 6-1846 15- 2-1856 5-10-1883 1-10-1890 10- 3-1925 1- 6-1928 6- 6-1940

overleden:

25- 9-1905 30- 1-1928 21- 6-1950

7- 4-1981

6- 7-1981

gemeentesecretaris van Eeht:

-1823 1823-1826 1826-1835 1836-1867 1867-1874 1874-1905 1905-1907 1907-1915 1915-1960 1960-1978 1979-1981 1982-heden

Van de laatste zes gemeentesecretarissen hiernaast een foto. A1s bijzonderheid staan drie secretarissen op een foto, namelijk bij de installatie van secretaris W. Koolen staan ook de oudsecretarissen Schoolmeesters en Storken.

4. De abten van de abdij Lilbosch te Echt(van links naar rechts):

Op 25 juni 1883 werd via bemiddeling van J. Collee te Pey de oude pachthoeve Lilbosch met ongeveer tweehonderd hectare grond aangekocht. Op 11 juli 1883 kwam Don Anselmus Judong als eerste overste met enkele broeders vanuit het moederhuis te Achel (in de volksmond "De Achelse Kluis") naar de nieuwe stichting van het klooster Lilbosch. Pas op 3 oktober 1911 werd het klooster tot abdij verheven en daarna werd de abdij bestuurd door de volgende abten:

Dom Victor - van den Eynden, geboren 3-4-1867, overleden 27-1-1927, abt van 1911 tot 1927. Dom Anselmus - van Hooff, geboren 22-8-1884, overleden 22-3-1929, abt van 1927 tot 1929. Dom Augustinus - Giesberts, geboren 25-3-1880, overleden 20-5-1958, abt van 1929 tot 1934. Dom Pius - Strijbosch, geboren 20-8-1889, overleden 29-11-1954, abt van 1936 tot 1954.

Dom Hieronymus - Beiering, geboren 25-2-1906, abt van 1954 tot 1974.

Dom Chris - Thewissen, geboren 5-2-1942, abt vanaf 1980.

In 1933 was er een grootse jubileumviering en hield de geboren Echtenaar Alphons Laudy (hoofdredacteur van De Tijd en hoofdredacteur van De Limburger) de feestrede. In 1983, bij het honderdjarig bestaan, kwamen alle Echter verenigingen hun hulde brengen en waren er vele feestredenaars.

5. Lijst van gemeenteveldwachters van Echt (van links naar rechts):

Naam: geboren: overleden: veldwachter in Echt:

M.J. Benjaminsen 12-10-1846 11- 3-1900 1887 -1900

(werd vier rnaal onderscheiden: Cratonrnedaille, Expeditiekruis, Militaire Willems Orde en rnedaille voor trouwe dienst)

J.G. Verlinden 14- 9-1869 13- 4-1938 1900-1925

C.B. Schalk en 13-10-1874 14- 9-1958 1917-1936

J. Driessen 16- 1-1868 7-11-1932 1918-1930

Chr. Paulussen 17-10-1885 27- 3-1964 1916-1941

J.R. Fey 26- 4-1896 23- 7-1938 1925-1938

Th.J.J. Janssens 5-11-1904 1934-1941

P.E. Smeets 5-12-1905 1938-1941

Tot even in de Tweede Were1doorlog werd de politiedienst te Echt verricht door gemeenteveldwachters en de koninklijke marechaussee. In 1941 werd op last van de Duitsers het instituut van gemeenteveldwachters opgeheven en het woord "koninklijke" bij de marechaussee geschrapt, zodat we alleen nog rijkspolitie en mare chaussee hadden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek