Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. De zoeaven van Echt.

Het zoeaventijdperk (thans de Zwitserse lijfgarde van de paus van Rome) is geweest van 1860 tot 1870. Zoeaven waren dappere, katholieke jongeren, die huis en haard verlieten, om op verzoek van de paus van Rome, Pius IX, de strijd op te nemen tegen Garibaldi voor de Kerkelijke Staat (thans Vaticaanstad). Het zoeaven1eger was ruim 11.000 man sterk. Nederland leverde het grootste aantal, namelijk 3181. Tweeentwintig Neder1andse zoeaven sneuve1den op het slagve1d, terwij1 nog eens circa tweehonderd Nederlanders omkwamen ten gevo1ge van ziekten zoa1s cholera en tyfus.

Echt 1everde negen zoeaven en Ohe en Laak een, namelijk:

Henricus Cox legemummer 3991 geboren te Echt 19 juni 1845

Antonius van Gaalen 1egemummer 5467 geboren te Echt 29 juni 1847

Johannes Langen legernummer 8025 geboren te Echt 3 juni 1848

Johannes Enge1en 1egernummer 8030 geboren te Echt 2 oktober 1830

Jean Hub. van Heel 1egernummer 8038 geboren te Echt 5 juli 1844

Petrus Welters 1egemummer 8047 geboren te Echt 17 september 1846

Jacobus Enge1en 1egernummer 9067 geboren te Echt 21 juni 1844

Petrus Granzier 1egemummer 10393 geboren te Echt 11 maart 1848

Reinier Verstegen 1egernummer 10545 geboren te Echt 21 februari 1844

Joan Renier Laugs 1egemummer 8168 geboren te OM 16 maart 1847

7. Zo zag de Grote Straat van Echt er uit op 30 juni 1912.

Op die dag - bij het twaalf-en-een-halfjarig bestaan van Vriendenkoor - trok er een historische optocht door de straten van Echt, met onder anderen Karel de Grote, Wittekind, Romeinen, Saksen en Druiden. Er trokken in de stoet mee: 140 medespe1ers, 40 paarden en diverse praalwagens. Het open1uchtspe1 "Wittekind" (de afgodendienaar) werd opgevoerd in vier bedrijven. De Katholieke Illustratie van 6 juli 1912 bracht een uitvoerige fotoreportage met zes foto's, onder de tite1: "Hoe artistiek men in het Katholieke Limburg (het we1varende plaatsje Echt nabij Roermond) openluchtvoorstellingen en historische optochten weet te houden."

De be1angrijkste spe1ers waren: Jos Giesberts (Karel de Grote), Neer Hellebrekers (Wittekind), Tony Ruyters (zoon van Wittekind), Arnold Hotterbeekx (Bisschop) en Win and Joosten (hand1anger van Wittekind).

Zie op de foto: veld wachter Verlinden op de hoek Wijnstraat/Grote Straat. Let op de bestrating van Echt, op de prachtige hoed en van de dames, de oude klederdrachten en op het ta1rijke publiek.

Links het oude huis Welters (woonhuis burgemeester Louis Welters en geboortehuis van de geschiedschrijver Ad Welters), huis Nijsters-Laumen, huis Verbeeten, Siang Simons, huis Ruyters en verderop de koperslager Meuwissen.

8. Het leven op het platteland, rond de eeuwwisseling, was lang niet zo gerieflijk: 's zomers stond men om drie uural op om na 'n sober ontbijt om vier uur aan de slag te kunnen gaan, totdat de schemering inviel. Loon: zestig cent per dag.

Ook voor Echt was in de vorige eeuw de landbouw wel de voornaamste bestaansbron; pas tegen het einde van de eeuw was de opkomst van handel, industrie en middenstand. Echt heeft zijn ontstaan en groei vooral ook te danken aan grote boerenhofsteden (waarvan enkele reeds in de twaalfde eeuw! ), zoals Swaantjeshof Berkelaar, Hoeve Lilbosch, Swaantjeshof te Koningsbosch, Hoeve De Horst, Bosserhof, Leendhof ('t Leen - 't Loon), Schrevenhof (= des Gravenhof), Pepelshof, Kloosterhof, Hammerhof en Pepinushof.

Landbouwpioniers van de vorige eeuw waren onder anderen Dominicus van Ophoven, de families v.d. Leeuw, v.d. Asdonk, Reuten, Pijls en Burger, also ok de paters van Lilbosch en vele anderen. De grootste pionier van de vorige eeuw was ongetwijfeld Dominicus van Ophoven, die in het jaar 1885 allereerst 110 hectare moeras-, broek- en heidegrond van de gemeente Echt pachtte (tegen een pacht van f 4,- per hectare) en in het jaar 1894 nog eens 300 hectare. De boeren 1achten hem uit, maar Van Ophoven liet hen 1achen. Door het uitdiepen van de Pepinusbeek en het graven van de Putbeek werd de moerassige grond ('t Brook) drooggelegd. Het complex kreeg later de naam Dominicusgriend.

Op bijgaande foto zijn enkele Echter families (zeventien personen) in het uitgestrekte bietenland van Dominicus van Ophoven aan het werk: de mannen schoffelen, de vrouwen wieden (destijds tegen een loon van zestig cent per dag! ).

Daarnaast een foto van de grote pionier Dominicus van Ophoven, geboren 24-1-1838, overleden 17-1-1926.

9. Opvoering van het drama "Kroonprins en Martelaar" in 1911.

In de eerste jaren van haar bestaan gaf de zangvereniging "Vriendenkoor" ve1e concerten in Echt en omgeving. Later werden deze concert en afgesloten met een humoristisch of dramatisch toneelspel, dat en bij de leden en bij het publiek in die tijd bijzonder in de smaak viel,

Regisseur van "Kroonprins en Martelaar" was Frits Smeets, onderwijzer te Echt (later directeur van de HBS te Maastricht), geheellinks op de foto in burger. Naast hem Frans Omloo.

Als engelen, van links naar rechts: Hilair Coonen, Pieter Pieters, Francois Ruyters en Sef van Neer.

Liggend op de trappen: Renier Hellebrekers, met achter hem de jonge kroonprins: Fons van Kempen.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: Harie Geurts (van Eroba-rijwielfabriek), J. Rutten, Sef Ruyters, Sef Giesberts (met pruik), Ber Smeets (onderwijzer), Piet Aben, Arnold Hotterbeekx, Jac Boumans, Thieu Sevriens en Sef Royakkers.

Onderaan geheel rechts: Jac. Wimmer en dr. Van Kempen, de voorzitter van de Zank. Vermeldenswaard is missehien nog - dit ter vergelijking met de huidige prijzen - dat de entreeprijs voor het toneelspel vijfentwintig centen bedroeg.

10. Professiefeest van een Echter zuster.

Hier een foto van 13 augustus 1913 bij het heilig professiefeest van zuster Marie van Kempen-van Gebroek, a1s "Mere Marie-Therese van het Kindje Jezus".

In het midden zuster Marie van Kempen met pater Blanken. Zittend op stoe1en, van links naar rechts: Maria Theelen-B1anken, Jacq Housmans en rechts Josephien van Kempen-Blanken met Lena van Kempen-Joosten.

Staande in de tweede rij: Anna Cupers-B1anken, Harrie Cupers, Gertruda van Kempen-Swakhoven, Leo van Kempen en Jacq van Kempen (hoofd van de jongensschoo1 op de Plats te Echt). Gehee1 bovenaan: Lena van Kempen en Agnes van Kempen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek