Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2

Auteur
:   N.J.A. Laugs
Gemeente
:   Echt
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2789-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kent u ze nog... de Echtenaren deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Kleermakerij Delsing, op de Grote Straat, rond 1914.

De meeste kleermakers in de eehte "kleermakerszit". Het arbeidsloon voor een eompleet kostuum was toen f 3,50 en stukken in een broek zetten kostte twee eent.

Op de foto, van links naar reehts: Thei Knarren, Siang Crutzen, Sjang Severins, Sef Vaessen, Pierre Severins en Harrie Delsing,

Dude kleermakers in Echt (de zogenaamde snieders) waren onder anderen: Frans Vrancken (met zoons Wiel, Pierre en Bair), Pierre en Sjang Severins (Kapelaan Goossensstraat), Sef Munnich en zoon Pierre (Diepstraat), Sjang Munnieh op de Graaf, Sjang Crutzen op het Bovenste Eind, Siang Cuypers op het Kerkveld, Sef Vaessen in de Houtstraat, Graad Meerten op de Oude Baan, Thei Knarren in de Schoolstraat en Harrie Cremers in St. Joost.

12. Een van de vele tonee1clubs van Echt.

Toneelc1ub Echt bij de opvoering van het tonee1stuk "De Gebroeders" rand het jaar 1913, met originele klederdrachten als in "Willem van Oranje".

Op de foto, van links naar rechts, zittend: hoofdonderwijzer Gelissen en kape1aan Custers of Brentjens.

Voorts staande in de voorste rij: Fons Delsing en Tony Ruyters (a1s twee gebroeders), Hubert Delsing en Jacq Frencken (eveneens als twee gebroeders), Sjang van der Leeuwen Twan van der Leeuw.

Staande in de achterste rij: Sjang Boumans, Andre Delsing, Siang Suylen, Piet Aben, Giel Monsieur, Harne Ruyters, Frits Smeets, Marius Benjaminsen en Koos Schreinemacher.

13. Priesterfeest op Gebroek.

Familiefoto bij gelegenheid van het priesterfeest in 1917 van pater Reinier van Kempen, Echt.

Op de eerste rij, zittend op de grond, de kinderen: Peter Blanken, Toon Ruyters, Fien Ruyters, Bertha Ruyters en Delphine Joos (een Belgische vluchteling uit Dendermonde).

In de tweede zit tend op stoelen: Lena van Kempen-Joosten, Fien van Kempen-Blankers, pater Reinier van Kempen, Jacq Housmans, Jacq van Kempen (hoofd van de jongensschool op de Plats en de vader van de latere dokter P. van Kempen) en Anna van Kernpen-Theelen.

In de derde staan: Hubert Blanken, Maria Blanken-Engelen, pater Blanken, pater Dumoulin,

pater Housmans, Jan Ruijters, Harie Cupers en Anna Cupers-Blanken.

In de vierde rij, bovenaan: Agnes van Kempen, Hubert Delsing, Maria Peters, Jacq van Kempen, Anna Cupers, Lena van Kempen, Henrica van Kempen en Isidoor Meuwissen.

14. De tweede k1as van de jongensschoo1 in het stadhuis op de Plats in 1918.

Het hout voor de kache1 is gekliefd en ligt klaar. Op deze plaats is thans de bibliotheek gevestigd. Op de foto in de eerste rij, van links naar rechts: Jacq Franssen, Harie Ubben, G. Delsen, Joep Kilkens (met het schoolbordje), Harrie Knieps, Tinus Knieps en Hubert van Pol.

In de tweede rij: Harrie Aben, Louis Storken, Hub Ornloo, Fernand v.d. Venne, Frans Hannen, Pierre Cuypers, Jozef Reynen en Jozef Srneets.

Derde rij: J. Darnen, Rene Srneets, Jan Franssen, Jacq Verheyen, Harrie Darnen (later verdronken in de Maas bij het achteruit rijden van zijn vrachtauto), Will em Pustjens en op het einde van de rij Pierre Severins.

Vierde rij: J ozef Beckers, Piet Houtappel, Guus Palm en, Frans Delsing, J. Baaten, Jan Srneets en Jacq Hoven.

Naast de klas: me ester Op de Coul (van klas 2) en rneester Ruyters (hoofd).

15. De eerste auto's van Echt, rond het jaar 1920.

Op de eerste foto de Ford P. 403 met de familie dokter Sonnen (honderd jaar dr. Sonnen te Echt! ), met van links naar rechts: Melie Sonnen-van Ka1mthout, Mieke Sonnen, dr. Ruud Sonnen, Arthur Sonnen, Puck Sonnen, Jan Sonnen, Anna Sevriens en Albert Sonnen.

Op de tweede foto Thei Thee1en of Piet Geraeds in een Adler van het bouwjaar 1914. De auto was te huur bij Thei Thee1en voor f 2,50 per dag.

Op de derde foto de tweede auto van dr. Van Kempen (de eerste droeg het nummer P. 63) met op de foto: Sef Giesberts, Piet van Kempen, Bair Smeets en Jacq Hoeymakers.

Op de vierde foto de eerste postauto van Jacq Knoops te Koningsbosch. Ret was de eerste Ford op luchtbanden, waarmee niet aIleen post, maar ook goederen en mensen werden vervoerd. Ook deze foto is van het jaar 1920.

(Zie voor oude auto's van Echt ook bladzijde 46 van "Echt in oude ansichten dee1 2", met twee auto's uit 1919.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek